• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Kayıtsız Bağ-kur’lu Iş Kazası Geçirirse Ne Olur?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Kayıtsız bağ-kur’lu iş kazası geçirirse ne olur?
12 Temmuz 2015 Pazar

8.jpg

Ersin Umdu
ersinumdu@millet.com.tr

Okurumuz Tahsin Ayvalık gönderdiği e-postada önemli bir hususa dikkat çekti. “2012 yılından bu yana küçük bir dükkânım var ve vergi mükellefiyim. 15.02.2013 tarihinde dükkânıma mal almaya giderken bir trafik kazası geçirdim ve sakat kaldım. 2014 yılı sonunda SGK’dan bir yazı geldi. Vergi dairesinden alınan bilgiler doğrultusunda 2012 yılından itibaren zorunlu Bağ-Kur’lu yapıldığım bildirildi. Geriye dönük çıkarılan borcu en son yapılandırmada taksitlendirdim. Halen de ödemeye devam ediyorum. Bağ-Kur’luların iş kazası hakkından yararlanabildiklerini öğrendim. SGK tarafından geriye dönük Bağ-Kur’lu sayıldığıma göre 2013 yılında geçirmiş olduğum iş kazasından doğan haklardan yararlanabilir miyim?”

BAĞ-KUR'LUNUN İŞ KAZASI HAKKI
5510 sayılı Kanun’un 14. Maddesine göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar işyerinde ya da yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir kazaya maruz kalırsa bu iş kazası olarak tanımlanır. Bu durumda iş kazası geçiren Bağ-Kur’luya;
1- Çalışamadığı ve istirahatli olduğu her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alacaktır.
2- Sigortalıya en az % 10 oranında çalışma gücünü kaybetmesi halinde, sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır.
3- İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanacaktır.
4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilecektir.
5- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için hak sahiplerine cenaze ödeneği verilecektir.

HAKLAR İÇİN ŞARTLAR VAR...
Bağ-Kur’luların iş kazasından doğan haklardan yararlanabilmesi için SGK’ya prim borcunun bulunmaması ve istirahatli olduğu günlerde çalışmamış olması gerekir. Ancak Bağ-Kur sigortalısı süresi dışında sonradan Bağ-Kur’lu olmuşsa ya da hiç Bağ-Kur’lu olmamışsa 5510 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği iş kazası haklarından yararlanamaz. Zira söz konusu madde de; “4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olduğu halde, 5510 Sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez” diye belirtilmektedir.

Ancak, Kanunda Bağ-Kur’luların bildirimi belli kurumlara görev olarak verilmiştir. Buna göre; ilk defa 1.10.2008 tarihinden sonra 4/b (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların bildirimi sigortalı işe giriş bildirgesi ile bu sigortalıları bildirmekle yükümlü olan vergi daireleri, ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri, şirket yetkilileri, ziraat odaları ve diğer kurumlar tarafından yasal süreleri içinde kuruma verilecektir.

Bağ-Kur’lunun ilgili kurumlar tarafından sigorta bildirimi yapılmadı diye sigortalının iş kazasından kaynaklanan haklarının SGK tarafından ödenmemesi hakkaniyete uygun değildir. Bu nedenle, iş kazası geçiren ama SGK’ya kayıtlı olmayan Bağ-Kur’lunun veya hak sahiplerinin mağdur edilmemesi için bildirim yükümlülüğü olan ilgili kurumlara dava açılması gerekir.

 
Üst