• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Makale Kimyasal madde dökülmeleri nasıl yönetilir?

İşyerindeki tehlikeli kimyasal dökülmeler insanlara, mallara ve çevreye zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu yazıda aşağıdakilerin nasıl yapılacağı özetlenmektedir:

Kimyasalların uygun şekilde depolanmasını ve kullanılmasını sağlamak için pratik kontrollerin uygulanması da dahil olmak üzere kimyasal dökülmelerin önlenmesi için planlama yapılması.
Dökülmeler meydana geldiğinde, risk değerlendirmesi, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülen kimyasalın temizlenmesi ve dökülme olayının raporlanması dahil olmak üzere dökülmelere müdahale edilmesi.
HATIRLAYIN: Ulusal çevre yasası uyarınca kontrol altına alınmamış büyük bir kimyasal dökülme veya sızıntı tehlikeli ve bildirilebilir bir olay olarak sınıflandırılıyor olabilir. Yerel gerekliliklerin farkında olarak gerektiğinde dökülmeleri en kısa zamanda raporlamak önemlidir.

Bu Kimyasal Dökülme Yönetimi Yazısını Kimler Kullanmalıdır?​

Bu yazı, tehlikeli kimyasalları yerinde depolayan veya işleyen tüm işyerleri için geçerlidir. Bunlar yanıcı, aşındırıcı veya zehirli sıvıları veya sıkıştırılmış (basınçlı) gazları içerebilir.
1711222169564.png
Avustralya'da endüstriyel kimyasallar - Kaynak: environment.gov.au

Eksiksiz dökülme yönetimi kılavuzumuz aşağıdaki gibi sektörlerde çalışan kişiler içindir:

Endüstriyel kimyasalları depolayan ve kullanan kimyasal üreticileri
 • Ağır hizmet temizlik ürünlerinin depolandığı ofis binaları
 • Motor yağı ve yakıt depolayan otomotiv işletmeleri
 • Yakıt ve tarım kimyasalları kullanan ve depolayan tarım işletmeleri
 • Benzin, dizel, yağ ve gaz depolayan akaryakıt servis istasyonları
 • Süt ürünleri, meyve suları vb. üreten gıda ve içecek üreticileri
 • Yemeklik yağ kullanan ve depolayan fast food restoranları ve satış yerleri
 • Tehlikeli kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı araştırma laboratuvarları
UNUTMAYIN: İşyeri sağlık ve güvenliğinden veya saha yönetiminden sorumlu personel, kimyasal yönetim prosedürlerini daha iyi anlamak ve uygun bir kimyasal dökülme müdahale planı geliştirmek için bu kaynağı kullanabilir.

Kimyasal Dökülmeler Ne Zaman Meydana Gelir?​

Kazalar olabilir. Ancak işyerindeki bazı kimyasal dökülmeler, gerçekleşmeyi bekleyen kazalardır.

Önleme, işyerinizin kimyasal yönetim programının en önemli parçalarından biridir. Bununla birlikte, en iyi hazırlanmış işyeri ortamlarında bile kimyasal dökülmeler ve sızıntılar meydana gelebilir. Bu nedenle, uygun dökülme muhafazası, dökülme kitleri ve dökülme kontrol malzemelerini içeren özel bir kimyasal dökülme müdahale planı da güvenlik ve uyumluluk için gereklidir.
1711215657503.png
Kimyasal dökülme kiti, kimyasal dökülme müdahale planının hayati bir bileşenidir

İşyerinde Kimyasal Dökülmelere Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?​

Tüm işyeri personeli arasında kimyasal dökülmelerin neden meydana geldiği ve dökülme kazalarına nelerin yol açtığı konusunda bir anlayış geliştirmek ve teşvik etmek, kimyasal yönetimine yaklaşmanın mantıklı bir yoludur.

Çeşitli olası katkıda bulunan faktörler nedeniyle önlenebilir küçük bir kimyasal dökülmenin meydana gelebileceği aşağıdaki işyeri senaryolarını düşünün.

DÖKÜLME SENARYOSUOLASI KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER
Diğer birkaç aynı konteynerin üzerine istiflenmiş tehlikeli kimyasal madde konteyneri yere düşer ve patlar, personelin sağlığı ve güvenliği için önemli bir tehdit oluşturan ve çevreye zarar veren kontrolsüz miktarda tehlikeli kimyasal madde dökülür.
 • Tehlikeli kimyasalların stok seviyeleri, teslimattan sonra güvenli ve hızlı bir şekilde depolanabilecek seviyenin üzerindedir
 • Yetersiz güvenli kimyasal depolama kapasitesi
 • Satın alma ve teslimat prosedürlerinde aksaklıklar, örneğin o işyeri için gerçekte gerekenden daha fazla miktarda kimyasalın teslim edilmesi
 • Kimyasal maddelerin elleçlenmesi konusunda eğitimli personel eksikliği, örneğin tedarikçi tarafından erken/geç teslimat yapılması nedeniyle gerekli personelin görevlendirilmemesi
 • Personelin yetersiz denetimi, örneğin kimyasal teslimatlarının teslimattan hemen sonra belirlenen alanda depolanmaması
 • İyi çalışır durumda tutulmayan tesis ekipmanları, örneğin forkliftler, el arabaları, mekanik kaldırma cihazları
Kimyasalın bir kaptan diğerine aktarıldığı bir boşaltma işlemi sırasında kontrolsüz miktarda tehlikeli kimyasal işyeri zeminine dökülür ve ilgili personelin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atar ve potansiyel olarak çevreye zarar verir.
 • Paketlenmiş muhafaza ekipmanı ya kurulmamış, ya aşırı yüklenmiş ya da yanlış kullanılmıştır, örneğin tehlikeli olmayan maddelerin depolanması için kullanılmış ya da yanlış istiflenmiştir
 • Dökülmeleri kontrol altına almak için kenarları yükseltilmiş uygun damlama tepsilerinin olmaması
 • Büyük miktarlarda tehlikeli kimyasallar için dahili dökülme hazneleri olan uygun kimyasal güvenlik dolaplarının olmaması
 • Kimyasalları depoda taşımak için paketlenmiş varil arabalarının olmaması
 • Boşaltma faaliyetiyle görevlendirilen personel bu iş için yeterince eğitilmemiş veya yeterince denetlenmemiştir
 • Ekipmandaki hasarı ve son kullanım tarihini zamanında tespit etmek için yetersiz denetim prosedürleri

Kimyasalların Depolanması ve Kullanılmasında Kötü Uygulama Nedir?​

Aşağıdaki görseller, kimyasalların yüksek dökülme riski ile taşındığı veya depolandığı güvenli olmayan senaryoları göstermektedir.
1711216162675.png
Kaynak: EPA Victoria

Yapmayın: Kimyasal varilleri, IBC'leri ve diğer konteynerleri yerde, düzensiz yığınlarda veya uygun kimyasal depolama olmadan tutmak. İnsanları, mülkleri ve çevreyi etkileyebilecek sızıntı ve dökülmeleri önlemek için, herhangi bir kimyasal dökülme riski, paketlenmiş taşıma veya depolama ekipmanı aracılığıyla yönetmek.

Kimyasalların Depolanması ve Taşınmasında İyi Uygulama Nedir?​

Aşağıdaki görseller, herhangi bir sızıntı ve kimyasal dökülmenin önlenmesi için tehlikeli maddelerin nasıl depolanacağı ve kullanılacağına dair en iyi uygulama örneklerini göstermektedir.
1711216303663.png
Kaynak: EPA Victoria

Yapın: Dökülme ve sızıntıların kontrol altına alınabilmesi için kimyasalları paketlenmiş depolarda sakladığınızdan emin olun. Bu dökülme önleyici paketler günlük olarak denetlenmelidir, böylece temizlenebilir ve uygun tutulabilir. Tehlikeli maddeleri çalışma sahasında taşırken, taşıyıcı veya el arabası gibi paketlenmiş taşıma ekipmanlarını tercih edin. Dökülme riskini azaltmak için boşaltma ekipmanı da kullanılmalıdır.

Dökülmenin Değerlendirilmesi​

Bir kimyasal dökülme, dökülen miktar, dökülmenin yeri ve maddenin ne kadar tehlikeli olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak küçük veya büyük dökülme olarak sınıflandırılır.

Küçük Kimyasal Dökülme Nedir?​

Küçük bir kimyasal döküntü, tek bir kişi veya çalışma ekibi tarafından etkili bir şekilde temizlenebilecek bir döküntü olarak sınıflandırılır. Örneğin, taşınabilir kaplara boşaltılırken birkaç mililitre temizlik kimyasalı dökülür. Endüstriyel güçteki temizlik kimyasallarından kaynaklanan risk yüksek olsa da, hacim kolayca nötralize edilebilecek ve giderilebilecek kadar küçükse, bu küçük bir dökülme olarak kabul edilir.

Büyük Kimyasal Dökülme Nedir?​

Büyük bir kimyasal dökülme çok daha ciddidir ve genellikle tüm tesisin olmasa bile ilgili alanın derhal boşaltılmasını gerektirir. Örneğin, yanıcı sıvı yakıtın havalandırılmayan, kapalı bir alandaki bir konteynırdan kontrolsüz bir şekilde salınması. Kaçan yakıtın ve ardından çıkan dumanların hacmi yeterince büyük olursa, tutuşma ve insanlara ve mallara zarar verme riski yüksek olur.

Aşağıdaki kriterler uygulanabiliyorsa bir olayı büyük bir dökülme olarak değerlendirin:

MİKTAR: Dökülme aşağıdakilerden daha fazlasını içermektedir
a) 100 mililitre veya 10 gram yüksek derecede tehlikeli kimyasal (kanserojen gibi); veya
b) 1 litre veya 100 gram uçucu veya yanıcı çözücü, reaktif veya aşındırıcı (asit veya baz) sıvı veya katı.

TEHLİKE: Tehlikeli kimyasal
a) insan sağlığı ve güvenliği veya çevre için acil bir tehdit oluşturuyorsa;
b) bilinmiyorsa; veya
c) Kontrolsüz gaz kaçağı gibi acil yangın tehlikesi oluşturması.

KONUM: Kimyasal madde
a) Tesisin veya maddenin genel olarak işlendiği alanın dışında; ve/veya
b) Dökülmeyi temizlemek için uygun eğitimli personel bulunmaması
NOT: Cıva veya yüksek derecede aşındırıcı asitler gibi bazı özellikle tehlikeli maddeler, 100 mililitreden daha az hacimlerde büyük dökülmeler olarak kabul edilir.

Karar Ağacı Akış Şeması Kullanın​

Kimyasal dökülme karar ağacı akış şeması, işyerlerinin bir dökülmenin küçük veya büyük dökülme olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirleme sürecine yardımcı olabilir.

Bir dizi soru aracılığıyla, dökülmenizin kurum içi bir dökülme müdahalesi mi yoksa acil servislerden yönetim mi gerektirdiğine karar vermek için akış şemasında hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz.

Dökülmenizle ilgili risk düzeyini belirleyerek, kazara salınımı güvenli ve etkili bir şekilde kontrol altına almak ve temizlemek için çalışabilirsiniz.
1711218671912.png

Dökülmeye Müdahale​

İşyerindeki kimyasal dökülmelerin nasıl temizleneceği, bir dökülme müdahalesi oluştururken sorulması gereken hayati bir sorudur. Önleyici tedbirleriniz yerinde olsa da, riski hızla en aza indirebilmeniz için olası bir sızıntı veya dökülmeye hazırlıklı olmanız da bir o kadar önemlidir.

Dökülme kitleri, dökülme kontrol malzemeleri ( bariyerler, süngerler veya diğer kimyasal dökülme önleyicileri) ve emici malzemeler (mendiller, yastıklar ve zemin süpürgesi) dahil olmak üzere dökülme müdahale ekipmanınız, uğraştığınız kimyasal dökülme türüne uygun ve uyumlu olmalıdır.

Hızlı Dökülme Müdahalesi Neden Önemlidir?​

Sıvı kimyasal dökülmelerine hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek, insanlara ve çevreye olası zararı en aza indirmek için çok önemlidir. Olayın küçük veya büyük bir dökülme olup olmadığını belirledikten sonra, olay yönetimi ve dökülme müdahale planınızla ilerleyebilirsiniz.

Büyük bir dökülme acil bir durum teşkil edebilir ve acil müdahale gerektirebilir, hatta acil servislerin olay yerine gitmesi gerekebilir. Küçük ölçekli küçük bir dökülme genellikle saha personeli tarafından ele alınabilir. Olayın ciddiyeti ne olursa olsun, insanlara ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak için uygun ve yeterli olay müdahalesi hayati önem taşır.

Örneğin, kötü olay yönetimi eğitimsiz personelin dökülen malzemeleri yağmur suyu kanallarına akıtmasına yol açarak hem insanların hem de çevrenin sağlığını tehlikeye atabilir.

Devlet yönetimi bünyesindeki Çevre Koruma Kurumları gibi düzenleyiciler, olay yönetim planınızın bir müdahale sürecini takip etmesini tavsiye etmektedir. Bu konuyu yazımızın bir sonraki bölümünde ayrıntılı olarak ele alacağız.

"Her saha farklıdır ve gereken sorunlar ve müdahaleler buna göre değişecektir. Tesisinizde gerçekleştirmeniz gereken olay planlamasının derecesi, depoladığınız sıvıların türlerine ve miktarlarına bağlı olacaktır." EPA Victoria, Sıvı depolama ve işleme kılavuzları (2018)

Kimyasal Bir Dökülmeyi Yönetme Adımları

Dökülmeyi Kontrol Altına Alın​
Adım 1
 1. Dökülmenin insanlar, çevre ve mülkler için oluşturduğu riski değerlendirin.
 2. Sıvı maddenin türünü, dökülen miktarı (ve dökülmenin devam edip etmediğini) ve herhangi bir insan veya hayvan kaybı olup olmadığını belirleyin.
 3. Dökülmeye güvenli bir şekilde müdahale edebilmeniz için sizin ve diğer müdahale ekiplerinin uygun KKD'leri giydiğinden emin olun.
 4. Dökülen sıvıyla ilişkili tehlikeleri hızlı bir şekilde belirlemek için ilgili Güvenlik Bilgi Formuna ( GBF) başvurun - bu belgeler sahada hava koşullarına dayanıklı bir belge saklama kutusunda tutulmalıdır.
1711217236051.png
Uygun bir yere güvenli, hava koşullarına dayanıklı bir GBF belge tutucusu yerleştirin
Adım 2
 1. Kirlenen alanı daraltmak ve döküntünün etkisini azaltmak için döküntüyü sınırlandırın.
 2. Gerekli ek KKD, nötralize edici maddeler, emici malzeme, konteynerler, süpürgeler, fiziksel bariyerler ve diğer araçlar dahil olmak üzere uygun dökülme önleme kitini kullanın - Acil Dökülme Kitleri kimyasal dökülmelerle başa çıkmak için özel olarak tasarlanmıştır
 3. Dökülmeyi en etkili şekilde kontrol altına almak için, dökülme kontrol ve emici malzemeleri tüm dökülme alanının etrafına ve üzerine dağıtın, dışarıdan çalışın ve içeriye doğru daire çizin.
 4. Mümkünse, yağmur drenajının temizleme faaliyetlerini tehlikeye atmaması ve çevreyi kirletmemesi için yağış sırasında döküntülerin üzeri örtülmelidir.
1711217368652.png
Bir Evrensel dökülme kiti kullanın Evrensel dökülme kitleri en yaygın dökülmeler için genel amaçlı bir dökülme kitidir

Dökülmeyi Durdurun​
Adım 3
 1. Dökülme kontrol altına alındıktan sonra sızıntıyı durdurun. Bunu yapmak güvenliyse, sızıntıyı kaynağında durdurun. Örneğin, devrilmiş bir varili düzeltin, sıvı sızdıran bir deliği kapatın veya dökülmeyi hızlandıran bir pompa veya kompresörü kapatın.
 2. Dökülme tehlikeli bir madde içeriyorsa (yanıcı veya zehirli bir madde gibi) veya dökülmenin çevreye yayılacağından şüpheleniyorsanız derhal acil servislerle iletişime geçin.
 3. Uygunsa, kalan sıvıyı ikincil bir kaba boşaltın.
 4. Tüm müdahale ekiplerinin döküntüye basmamaya dikkat ettiğinden emin olun.
1711217539310.png
Taşınabilir katlanabilir demetler hızlı ve kolay ikincil dökülme muhafazası için kullanılabilir.
Adım 4
 1. Dökülmenin tamamen kontrol altında olduğundan emin olmak için temizleme işlemine başlamadan önce durumu yeniden değerlendirin.

Döküntüyü Temizleyin​
Adım 5
 1. Temizlemede kullanılan atık su da dahil olmak üzere tüm kirlenmiş malzemeleri dahil ettiğinizden emin olarak döküntüyü temizleyin.
Adım 6
 1. Kirlenmiş tüm atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayın. Çevreye daha fazla zarar verilmesini önlemek için, dökülmeyi temizlemek için kullanılan kirlenmiş emici malzemelerin ve diğer ekipmanların uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.
 2. Yasal bir tesiste bertaraf edilmesi veya yetkili bir atık yönetimi sağlayıcısı tarafından toplanması gereken kullanılmış emici malzemeleri ve döküntüleri temizlemek için kullanılan diğer ekipmanları belirleyin.
 3. Kirlenmiş sıvılar ve tehlikeli kimyasallar içeren kullanılmış emici malzemeler genel atık kutusuna atılamaz.
 4. Tüm kontamine atıkların doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun. Çevreye daha fazla zarar verilmesini önlemek için dökülmeyi temizlemek için kullanılan kirlenmiş emici malzemelerin ve diğer ekipmanların uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.
Adım 7
 1. Dökülmenin temizlenmesinde görev alan tüm personelin tamamen dekontamine edildiğinden emin olun.
 2. Dökülmeyi temizlemek için kullanılan tüm KKD ve ekipmanın da tamamen dekontamine edildiğinden emin olun.
 3. Etkilenen alanın kendisinin de temiz, güvenli ve tamamen dekontamine olduğundan emin olun.
 4. KKD, ekipman, drenaj kapakları ve dökülme kiti öğelerini hasar ve kalıcı kirlenme açısından kontrol edin ve uygun şekilde imha edin.
 5. Gerektiğinde KKD, ekipman ve dökülme kiti stoklarını yenileyin.
1711217846674.png
Kullanılmış KKD ve dökülme kiti stoklarının yenilenmesi

Dökülmeyi Rapor Edin​
Adım 8
 1. Dökülme olayını uygun raporlama mekanizmasını kullanarak kaydedin ve yönetime bildirilmesini sağlayın.
 2. Olaya dahil olan tüm personeli bilgilendirin ve gelecekteki olaylarda müdahalelerini gerektiği gibi ayarlayabilmeleri için hepsinin kendi rolleri konusunda net olduklarından emin olun.
 3. Dökülmenin nedenini araştırın ve kimyasal yönetim prosedürlerinizde ve kimyasal dökülme müdahale planınızda, örneğin dökülme müdahale ekipmanınızın yeri de dahil olmak üzere, uygun değişiklikleri yapın.

Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Son düzenleme:
Üst