Kkd Imalatçısı Tarafından Verilecek Bilgiler: (kkd Y) ( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
942
Şehir
Ankara
İmalatçı, piyasaya sunduğu KKD ile birlikte aşağıdaki hususları içe ren kullanım kılavuzunu vermelidir:

1. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi,

2. Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye ilişkin bilgiler (imalatçı tarafından önerilen temizlik, bakım ve enfeksiyondan arındırma maddeleri, kullanım kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanıldığında kullanıcı veya KKD’ye zarar vermemelidir),

3. Söz konusu KKD’nin sağladığı korumanın sınıfını yada seviyesini ölçmek için uygulanan teknik testlerde kaydedilen performans sonuçları,

4. Söz konusu KKD’ye uygun aksesuarların ve yedek parçaların özellikleri,

5. Farklı risk seviyeleri için uygun koruma sınıfları ve bunlara karşılık gelen kullanım limitleri,

6. KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi,

7. Taşımaya uygun paketleme şekli,

8. İşaretlerin anlamı. (Vermek istediği mesaja uygun ikaz işaretleri (piktogramlar veya ideogramlar) şeklinde olmalı ve KKD’ nin öngörülen kullanma ömrü boyunca anlaşılabilir halini tam olarak korumalıdır. Ayrıca, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde bu işaretler anlaşılır, kesin ve tam olmalıdır. Özellikle, bu işaretler üzerinde yazılı bir ifade veya kelime bulunuyorsa, bunların cihazın kullanılacağı ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır. KKD veya bir KKD elemanı gerekli işaretlerin tamamının veya bir kısmının konulamayacağı kadar küçükse, o zaman buna ait açıklayıcı bilgi, ambalaj üzerinde ve kullanım kılavuzunda bulunmalıdır.)

9. Eğer varsa, uygunluk beyanına ait düzenlemelerin referansları,

10. KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, adresi ve kimlik numarası. Bu bilgiler, anlaşılır, kesin ve Türkçe olmalı veya diğer bir üye ülkede piyasaya arz ediliyorsa o üye ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır.13/05/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt