• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Haber Maden Işçilerinin Özel Sigorta Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Maden İşçilerinin Özel Sigorta Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Maden çalışanları için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırma zorunluluğu yani Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek yapılan normal sigorta dışında ikinci bir sigorta (özel sigorta) yaptırma zorunluluğu getirildiğini ve uygulamanın 6 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini daha önce duyurmuştuk (Bkz. Maden Çalışanları İçin Özel Sigorta Zorunluluğu Getirildi). Konuya ilişkin Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kararda 24 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler uyarınca;

1- Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, ilgili kamu kurumlarına ruhsat başvurusu yaptıklarında söz konusu ferdi kaza sigortası poliçesinin yapılmış olması gerekecek.

2- Yapılan risk incelemesi sonucunda ilgili tesisin asgari sigorta şartlarını kaybetmiş olması nedeniyle sigorta teminatının askıya alınması halinde eksiklerin giderilmesi ve sigorta şirketine başvuru yapılması için tanınan bir aylık süre dört aya çıkarıldı.


3-Sigorta poliçesinin düzenlenemediği veya sigorta poliçesinin feshedildiği durumlarda; yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri durdurulacak, sigorta poliçesi yapılıncaya kadar da faaliyete izin verilmeyecek. Bu şekilde faaliyeti durdurulan sahalarda 3213 sayılı Maden Kanununun ruhsat iptallerine yönelik ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ruhsatlar iptal edilecek.

4- Türkiye’de ilgili branşta ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketlerine, başvuruda bulunulduğunda söz konusu maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası poliçesini yapmak zorunluluğu getirildi.(isvesosyalguvenlik.com)
 
Üst