• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Malzeme Elleçleme Prensipleri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü malzeme elleçleme prensiplerini on başlıkta toplamıştır

 • Planlama
 • Standartlaştırma
 • Çalışma
 • Ergonomi
 • Birim Yük
 • Alan Kullanımı
 • Sistem
 • Otomasyon
 • Çevre
Planlama
Plan, ekipmandan fayda sağlamak amacıyla; onu kullananlarla planlamacılar arasında görüş alışverişi yapılarak oluşturulmaktadır. Büyük ölçekli malzeme elleçleme projelerinde başarı; tedarikçiler, danışmanlar, yönetim, mühendislik, bilgisayar ve bilgi sistemleri, finans ve operasyondan gelen uzmanlarıda kapsayan takım anlayışını gerektirir. Malzeme elleçleme planı organizasyonun acil ihtiyaçları kadar stratejik amaçlarını da yansıtmaktadır.

Plan, mevcut yöntem ve problemleri, fiziksel ve ekonomik kısıtları, gelecekteki gereksinimleri ve hedefleri belgelemektedir. Plan; ürünün eş zamanlı mühendislik, süreç tasarımı, süreç yerleşimi, bağımsız ve ardışık tasarım uygulamalarına karşılık malzeme elleçleme yöntemlerini teşvik etmektedir.

Standartlaştırma
Malzeme elleçleme yöntemleri, ekipman, kontroller ve yazılımlar; gerekli esneklikten ödün vermeden, modülarite ve gelecekte değişebilecek beklentiler göz önüne alınarak performans amaçları ile başarı sınırları içinde standartlaştırılmaktadır.

Standartlaştırma, yöntem ve ekipman kullanımında daha az çeşit ve özgünleştirme anlamına gelmektedir. Planlamacı, çeşitli işletim koşulları altında ve çeşitli görevleri yürütebilecek yöntemleri ve ekipmanları seçmektedir. Standartlaştırma, işletim prosedürleri ve ekipmanlar kadar konteyner boyutları ve diğeryük biçimlerindeki bileşenler için de uygulanmaktadır.

Çalışma
Malzeme elleçleme işi üretkenlikten veya operasyon için gerekli hizmet seviyesinden ödün vermeden minimum seviyede tutulmaktadır. İş ölçümü, belirli bir mesafede birim zamanda taşınan malzeme elleçleme akışı (miktar, ağırlık veya zaman birimi başına parça) ile değerlendirilmektedir.
Gereksiz hareket ve taşımaların ortadan kaldırılması, kısaltılması veya birleştirilmesiyle süreçler basitleşir, böylelikle yapılan işin hacmi düşmektedir.
Belirli mesafede taşınan bileşenler hareket ettirilirken, tüm toplama ve dağıtım işlemleri ile depo içine malzeme yerleştirilmesi ya da depo dışına malzeme çıkartılması işlemleri göz önünde bulundurulmaktadır. Süreç yönetiminde operasyon akışı ve ekipman paylaşımı, işin hedeflenen biçimde yapılabilmesini sağlamak için hazırlanmaktadır.

Ergonomi
Ergonomi, işe uyum veya işgücünün yeteneklerine uygun çalışma koşullarını inceleyen bir bilimdir.
Depolarda ergonomik çalışma koşullarının oluşturulması; depo fiziksel yapısı ve muhafaza edilen ürünün özelliklerine göre ekipman seçilmesi, emniyetli ve etkin operasyonlar için malzeme elleçleme ekipmanlarının tasarımında insanın yetenekleri ve sınırlarının göz önünde bulundurulması, ekipmanın tekrarlı ve ağır olarak elle yapılan işleri ortadan kaldırmaya ve iş üretkenliği sağlamaya yönelik olması hususlarını kapsaması gerekmektedir.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Malzeme Elleçleme Prensipleri 2

Alan Kullanımı

Tüm kullanılabilir alanların etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Alan, malzeme taşıma ve elleçleme operasyonlarında üç boyutlu olarak ele alınmakta ve kübik (dm3 veya m3 gibi) olarak hesaplanmaktadır.
Çalışma alanında, karışık ve düzensiz bölgeler ile operasyon yapılmasına izin vermeyen bloke olmuş bölgelerin planlama yapılarak organize edilmesi ve bir düzene sokulması gerekmektedir. Bu sayede depo kullanım alanı optimum seviyeye çıkartabilmektedir.

Sistem
Etkileşim halinde ve / veya bağımsız birimlerin oluşturduğu bütünün toplamına sistem denilmektedir. Malzeme hareketi ve depolama faaliyetleri; kabul, muayene, depolama, üretim, montaj, ambalajlama, birim yük haline getirme, sipariş toplama, yükleme, taşıma, vb. operasyonel sistemlerin sırasıyla ve koordinasyonlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle yapılmaktadır.
Sistem entegrasyonu tersine lojistik operasyonları da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirindeki tedarikçileri, üreticileri, dağıtımcıları ve müşterileri kapsamaktadır.

Otomasyon
Otomasyon, üretim ve hizmet faaliyetlerini yürüten ve kontrol eden elektro-mekanik cihazlarla desteklenen teknoloji, elektronik ve bilgisayar tabanlı sistemlerdir.
Malzeme elleçleme operasyonları, uygulanabilir alanlarda insanın fiziksel gücünü kullanma yapılabilmektedir. Bununla beraber emniyeti sağlamak, tekrarlı operasyonları hızlandırmak, işletme maliyetlerini azaltmak, istikrarı ve öngörülebilirliği sürekli hale getirmek, operasyon verimliliğini arttırmak için otomasyon sistemleri kullanılarak mekanik ve/veya otomatik olarak yapılmaktadır.
Mekanik veya otomatik sistemlerin kurulumu için yatırım yapılmadan önce süreçler ve yöntem! basitleştirilmekte ve/veya yeniden tasarlanmaktadır.
Bilgisayar destekli malzeme elleçleme sistemleri, malzeme akışı ve bilgi yönetiminin etkin entegrasyonu için birlikte değerlendirilmektedir. Bu sistemlerden tüm ürün, parça vb. unsurların otoma olarak elleçlenmesi beklenmektedir. Bu unsurların mekanize ve otomatik elleçlemeye uyum sağlayan özelliklere sahip olmalısı gerekmektedir. Otomasyonun başarısında tüm arayüzlerin uyumu (ekipman-ekipman, ekipman-yük, ekipman-operatör ve kontrol iletişimi) kritik öneme sahiptir.

Çevre
Çevre bilinci, gündelik hayatımızın çevre üzerinde olası olumsuz etkilerini tahmin etme, onları ortadan kaldırma ve doğal kaynakları israf etmeme arzusundan ortaya çıkmıştır.
Malzeme elleçleme sistemi ve alternatif ekipman seçiminde veya tasarımında bunların çevreye etkileri ve enerji tüketimi göz önünde bulundurulmaktadır.
Birim yüklerin korunması ve biçimlendirilmesinde kullanılan konteyner, palet ve diğer taşıma kaplarının malzemelerinin, mümkünse biyolojik olarak parçalanabilir ve/veya geri dönüşümü yapılabilir şekilde tasarımlanması tercih edilmektedir.

Hayat Eğrisi Maliyetleri
Esaslı bir ekonomik analiz, bütün malzeme elleçleme ekipmanları ve sistemlerinin tüm hayat maliyet eğrisini hesaba katmalıdır.
Hayat eğrisi maliyetleri, planlama, tedarik, yeni bir yöntemin yerleştirilmesi veya ekipmanın yeni bir parçasını elde etmek için başlangıç harcamalarından ekipmanın ve/veya yöntemin tamamının değiştirildiği zamana kadar geçen tüm nakit akışlarını içermektedir.
Hayat eğrisi maliyetleri; sermaye yatırımı, montaj, kurulum ve donanım programlama, eğiti sistem testi ve kabulü, işletim (işçilik, elektrik, su vb), bakım ve onarım, 2. el ve hurda maliyetlerini içermektedir.

Ekipman için önleyici ve öngörülebilir bir bakım planı hazır olmalıdır. Tahmini bakım ve yedek [ parça maliyeti ekonomik analize dahil edilmelidir. Eskimiş ekipmanların yenileri ile değiştirilmesi için uzun vadeli plan hazırlanmalıdır.
Ekipman satınalımlarında ölçülebilir maliyet birincil faktör olmasına karşın, alternatifler arasında seçimde kesinlikle tek faktör değildir. Pazarda rekabette etkili olan ve organizasyon için stratejik nitelikteki diğer faktörler mümkün olduğunca ölçümlenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst