Özelleştirme Nedeniyle Işsiz Kalan Işçi, Istediği Zaman 4/c'ye Başvurabilecek

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.221
Tepki puanı
959
Yaş
51
Konum
Ankara
Özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçi, istediği zaman 4/C'ye başvurabilecek
Özelleştirme sonrasında, firmaya, aldığı işçilerle çalışıp çalışmaya 2 yıl içinde karar vermesi, işçinin de işsiz kaldıktan sonra 6 ay içinde başvurması şartı getirilmişti. Bu süre sınırları kaldırıldı.

25 Ağustos 2015 11:05

headline.jpg

Özelleştirme sonrasında,

- ihaleyi alan firmanın 2 yıl içinde aldığı işçiyle çalışıp çalışmayacağına,

- iş akdi feshedilen işçinin ise 6 ay içinde 4/C'li olarak başvurup başvurmayacağına,

karar vermesi gerekmektedir.

Hem özelleştirilen kurumu alan firma hem de işsiz kalan personel üzerinde baskı oluşturan 2 yıl ve 6 ay şeklindeki süre sınırlamaları, 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
.

Konuya dair mevzuat aşağıda yer almaktadır. Koyu olarak gösterilen bölümler madde metninden çıkarılmıştır

"Madde 2 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltımına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir.

(3) Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Ek-1'de yer alan formu kullanmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir."

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst