Paratonerin Kapsama Alanı Ne Kadardır?

Paratonerlerin koruma alanları, korunması istenen tesis için yapılacak “yıldırım risk hesabı” sonucuna göre belirlenmektedir. Yapılan analiz neticesinde;

  1. Koruma seviyesi 1. 79 metre yarıçapı olan bir alanı
  2. Koruma seviyesi 2. 87 metre yarıçapı olan bir alanı
  3. Koruma seviyesi 3. 97 metre yarıçapı olan bir alanı
  4. Koruma seviyesi 4. 107 metre yarıçapı olan bir alanı
Koruduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım aktif paratoner tesisatları için geçerlidir.

Paratoner Kapsama Alanı Projesi​

Binanızda paratoner yok ise yakınlarınızda bulunan paratonerin etki alanında olup olmadığınızı anlamak için paratoner koruma alanı raporu talep etmelisiniz. Paratoner kapsama alanı projesi çizim aşamaları şu şekildedir.

  1. Yerinde keşif
  2. Mevcut yıldırımdan korunma sistemi incelenmesi
  3. Yıldırım risk analizi
  4. Kapsama alanı projesi
Proje üzerinde hesap tabloları ve mimari üzerinde korunan alanı gösteren çizimler mevcuttur.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst