• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
1) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi:
Ülkemizde isim benzerliği o kadar fazla ki size örnek verecek olursam, benim babamın adı, soyadı, baba adı, ana adı ve doğum yeri tutan tam 13 kişi mevcut tek fark doğum tarihleri. İsim benzerliğinden o kadar çok hata yapılmakta ki o hatalara düşmemek adına özelikle TC kimlik no bilgileri bu konuda bizlere çok yardımcı olmakta ve kimlik nolu belgelerle iş yapılması en garantisidir.

2) ikametgah belgesi
Muhtardan veya Nüfus dairelerinden temin edilebilir. Önemine gelince, İşciye resmi olarak yapılaçak tebliğler için gerekli. Eğer adresi belli değilse kime tebliğ edeceksiniz? veya işçi belgeyi almak istemiyor adreste yok diye geri iade ediyor işte o zaman eğer elinizde ikamet belgesi varsa kendisinin alıp almaması önemli değil siz muhtara tebliğ ederseniz kanunen kendisine tebliğ etmiş sayılırsınız.

3) Hizmet akti sözleşmesi
Belirli süreli veya Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Önemi: İşçi ile işverenin karşılıklı borç ve edimlerini düzenleyen belgedir. Sözleşmenin süresinin belirli veya belirsiz olması arasında çok fark var. Belirli demek o tarihte sözleşmenin son bulacağı anlamına geliyor. Eğer bu süre 1 yılı aşmıyorsa kıdem tazminat hakkı bulunmuyor demektir kısaca. Genelde yapılan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşmelerdir. Bu da işçi lehine düzenlemeleri içerir. Bunun dışında iş yerinde yapılan işler için sözleşmede uygun maddelerin bulup bulunmaması önemli. Mesala iş yeri işe sekreter olarak aldığı bayan işçiyi ağır ve tehlikeli işte çalıştıramaz veya sözleşmede yazılmayan işlerde çalıştırmaya zorlayamaz. Bu konular pek gündeme gelmeyen konular ançak şikayet ve mahkemelik durumlarda karşımıza çıkmakta.

4) Sağlık raporu
Arkadaşlar saolsunlar bana bir şey bırakmamışlar. Sadece eklemek istediğim ağır ve tehlikeli işler yapılan işlerde mutlaka ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alınmalı ayrıca maske kullanmak zorunda olan işçiler için maske kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor alın.

5) İşe giriş bildirgesi
İşe giriş bildirgeleri SGK işyeri şifresi ile internet ortamında verilmekte. Bu belge olmayan işçiler varsa, Sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışmakta demektir. Bu suçtur ve cezası da vardır, ayrıca sosyal güvenlikten yoksun olan işçi iş kazası yaparsa işyeri idari para cezaları ile karşı karşıya kalır ve yapılan sağlık harcamalarını da iş yeri karşılar. Burda dikkat edilmesi gerekli bir diğer konu ise işçinin hangi işyerine girdirildiğidir. İşçi kanunen işçinin giriş belgesi altında yazılan işyeri ve adresinde çalışıyordur.(istisna ise, işçinin işyeri dışında görevli olarak başka bir iş yerine geçici süre ile gitmesi ve çalışması)

6) Adli sicil kaydı belgesi
Bir çoğumuz ya buna ne gerek var diyebiliriz. Şöyle düşünün bir işçi alıyorsunuz eğitiyorsunuz ve eline binlerce avroluk makinayı teslim ediyorsunuz ve işçi ya bu makinayı çalarsa ne olaçak ya işçi hırsız sa ve sizin makinanızı çalmak için işe girmişse işte bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına bu belge isteniyor.

7) Nüfus kayıt örneği
Eskiden yıl sonu geldiğinde başlardık fiş fatura toplamaya ne için vergi iadesi almak için. bunlar kalktı yerine devlet Asgari geçim indirimi denen bir sistem koydu bu sistemde işçi eşi çalışmıyorsa ve çocukları varsa işciden kesilen verginin bir kısmını işciye geri ödüyor, bu sebeple bu belge isteniyor ve aile durum belgesi dolduruluyor bu belge ile

8) Aile durum belgesi
Bu belge ile yukarıda bahsettiğim bilgiler için kullanılıyor.

9) Yıllık ücretli izin cetveli
İşçinin kıdemine ve yaşına göre yıllık ücretli izin kullanma hakkı vardır. 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara:20 gün, 15 yıl ve daha fazla kıdemi olan işçilere ise 26 günden az olmamak koşulu ile yıllık üçretli izin verilmelidir ancak 18 yaş ve altı ile 50 yaş üstü işcilere 20 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu günlerin hesabında pazar günleri dahil edilmez, örnek verecek olursak 14 gün izin alan bir işçinin 2 pazar günü iznine denk geleceği için bu süre 16 güne çıkar. Buna ilave olarak işçi çalıştığı süre içinde ben izin yapmayacağım bana izin parası verin deme hakkı kanunen yok ancak işten çıkarsa birikmiş yıllık izinlerin parasını alabilir.
Bizi ilgilendiren asıl kısmı ise yıllık izin yapmayan işçi zihnen ve bedenen yorgun olacağı için iş kazası geçirme riski artacaktır. Eğer iş kazası geçirirse aşırı derecede çalışmaktan dolayı iş kazası geçirmiş olarak düşünülür.

10) 2 adet vesikalık fotoğraf
İşcçinin tanınabilmesi açısından önemli. Çok fazla işçinin çalıştığı yerlerde kişileri hatırlamak oldukça güçtür. Bunun yanında işyeri tarafından düzenlenebilecek evraklarda da kullanımı gerekebilir. Eskiden işci giriş bildirgesinde kullanılıyordu fakat girişler internet ortamında yapıldığı için bu şekilde kullanımına gerek kalmadı.

11) Mezun olduğu okul diploma fotokopisi ve aldığı eğitim belgeleri
İş yaptırdığımız işçi yaptığı iş ile ilgili yeterli eğitim almışmı? Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işcilerin yaptığı işle ilgili eğitim alması şart. İş güvenliği uzamanlığının temel görevi eğitim. İşcilere verilen eğitimlerin belgenelenip dosyalanması gerekli. Benim acizane tavsiyem bütün hazırladığınız belgeleri 2 suret yapıp 1 suretini kendiniz saklamanız. İş yerinde yangın çıkar, evraklar kaybolur vs. eğer elinizde belge olursa ispat etmeniz kolay olur. Ayrıca bu belgeler C den B ye veya B den A ya geçiş için eğitim alabilmeniz için eğitim kurumuna ibrazı gerekmektedir.

12) Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
İşcinin kullandığı ve sorumlu olduğu demirbaşları imza karşılığı teslim edilmesi işçide sorumululuk duygusunu geliştiriyor ve işyerindeki malzemeyi kendi malı gibi koruma duygusu uyandırıyor. Korunan ve bakımı yapılan demşrbaşlardan doğabilecek iş kazaları böylece bertaraf edilmiş olur.

Diğer belgeler
1) Eleman İstek Formu
2) İşe Başvuru Formu
3) Hizmet Sözleşmesi
4) İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
5) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
6) GSS Giriş Bildirgesi
7) SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
8) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
9) Aile Durum Bildirimi Formu
10) İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
11) İkametgâh İlmühaberi
12) Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
13) Referansları ve CV' si
14) Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
15) Sağlık Raporu
16) Kan Grubunu Gösterir Belge
17) Adli sicil kaydı
18) Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
19) Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
20) Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
21) Yıllık Ücretli İzin Cetveli
22) Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
23) 2 adet vesikalık Fotoğraf
24) Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
25) Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
26) İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
27) İş Kazası Tutanağı
28) İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu ÇSGB
29) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu SGK
30) İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
31) İstifa Dilekçesi
31) İbraname
32) Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
33) Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği
34) Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
35) Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği
36) İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
37) Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

burada dosyada bulunması gerekli bütün belgelerin listesi topluca verilmiştir.


Facebook gruplarında birinde denk geldiğim güzel bir çalışma. Herkese faydalı olacağından eminim.
 
Üst