Risk Değerlendirmesi Ekibi: (isg Risk Değ Y)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
942
Şehir
Ankara
Risk değerlendirmesi ekibi: (İSG RİSK DEĞ Y)

1. Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
• İşveren veya işveren vekili.
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
• İşyerindeki çalışan temsilcileri.
• İşyerindeki destek elemanları.
• İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
2. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
3. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
4. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri
sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
5. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

19/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt