Risk Ve Güvenlik Kodlari

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Konular
2.038
Mesajlar
2.221
Tepki puanı
948
Konum
Ankara
Kimyasal şişelerinin üzerinde yer alan R ve S kodlarından R, kullandığınız kimyasalın içerdiği risk durumunu, S ise güvenli muhafaza için gerekli koşulları belirtmektedir

1. Kimyasal malzemelerin etiketleri üzerinde yer alan "R" harfi o ürünün içerdiği risk durumunu yani o malzemenin yaratabileceği potansiyel tehlikeleri gösterir. Risk bilgisi ifade edilirken R harfinin yanına bir de numara yazılır. Risk numaraları.Ürünün taşıdığı risk durumunu belirtir.
2.Risk No Açıklaması
R1 Kuru halde patlayıcıdır.
R2 Şok sürtünme alev ve diğer yanıcılarla temasta patlama riski.
R3 Şok sürtünme alev ve diğer yanıcılarla temasta ciddi patlama riski.
R4 Çok duyarlı patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
R5 Isıtma ile patlamaya yol açabilir.
R6 Hava ve havasız ortamda patlayıcıdır.
R7 Yangına neden olabilir.
R8 Yanıcı maddelerle temasta yangına neden olabilir.
R9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
R10 Alevlenebilir.
R11 Kolay alevlenebilir.
R12 Şiddetli alevlenebilir.
R13 Şiddetli alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.
R14 Su ile şiddetli reaksiyon.
R15 Su ile temas halinde kolay alevlenebilir gazlar çıkarır.
R16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
3.Risk No Açıklaması
R17 Havada kendiliğinden ani olarak alevlenebilir.
R18 Kullanımda yanıcı/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir.
R19 Patlayıcı peroksitler oluşturulabilir.
R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R21 Deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R23 Solunması halinde zehirlidir.
R24 Deri ile temasta zehirlidir.
R25 Yutulduğunda zehirlidir.
R26 Solunduğunda çok zehirlidir.
R27 Deri ile temasta çok zehirlidir.
R28 Yutulduğunda çok zehirlidir.
R29 Su ile temasta zehirli gaz çıkarır.
R30 Kullanımda kolay alevlenebilir.
R31 Asitlerle temasta zehirli gaz çıkarır.
R32 Asitlerle temasta zehirli gaz çıkarır.
4.Risk No Açıklaması
R33 Toplam etkilerin tehlikesi.
R34 Yanıklara neden olur.
R35 Ciddi yanıklara neden olur.
R36 Gözleri tahriş edicidir.
R37 Solunum sistemini tahriş eder.
R38 Deriyi tahriş eder.
R39 Çok ciddi tedavisi mümkün olmayan etki tehlikesi.
R40 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturma ihtimali.
R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R42 Solunmayla alerji yapabilir.
R43 Deriye temasta alerji yapabilir.
R44 Kapalı şartlarda ısıtma ile patlama tehlikesi.
R45 Kanser yapıcıdır.
R46 Kalıtımsal zararlara neden olabilir.
R47 Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.
5. Risk No Açıklaması
R48 Uzun süreli temasta sağlığa ciddi zarar tehlikesi.
R49 Soluma ile kansere neden olabilir.
R50 Sudaki organizmalar için çok zehirlidir.
R51 Sudaki organizmalar için zehirlidir.
R52 Sudaki organizmalar için zararlıdır.
R53 Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R54 Flora için zehirlidir.
R55 Fauna için zehirlidir.
R56 Topraktaki organizmalar için zehirlidir.
R57 Arılar için zehirlidir.
R58 Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R59 Ozon tabakası için tehlikelidir.
60 Üremeye zarar verebilir.
R61 Fetüslere (doğum öncesi ana rahmindeki yavru) zarar verebilir.
R62 Üremeye zarar verme riski mümkündür.
R63 Fetüse (doğum öncesi ana rahmindeki yavru) zarar verme riski mümkündür
6.Risk bilgisi tek bir durumu içerebildiği gibi çoklu güvenlik bilgilerini de içerebilir. Bunlara da Birleşik Risk Kodları diyoruz. Ürünün çoklu risk bilgisi içermesi durumunda “ R” harfinin yanında birden fazla sayı bulunur ve tüm bu numaralara karşılık gelen risk durumlarını taşır.
7.Risk No Açıklaması
R14/15 Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.
R15/29 Su ile temasta zehirli ve kolay alevlenebilir yanıcı gaz çıkarır.
R20/21 Solunması halinde/deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R20/21/22 Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R21/22 Deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlı.
R23/24 Solunduğunda ve deri ile temasta zehirlidir.
R23/25 Solunduğunda ve yutulduğunda zehirlidir.
R23/24/25 Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R24/25 Deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R26/28 Solunduğunda ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R26/27/28 Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R27/28 Deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.
R36/38 Gözleri ve deri tahriş eder.
8.Risk No Açıklaması
R36/37/38 Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R37/38 Solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R39/23 Zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/24 Zehirli: Deri ile temasta geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/25 Zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/23/24 Zehirli: Solunduğunda deri ile temas da geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/23/25 Zehirli: Solunduğunda yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/24/25 Zehirli: Deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/23/24/25 Zehirli: Deri ile temasında yutulduğunda ve solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26 Çok zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/27 Çok zehirli: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/28 Çok zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
9.Risk No Açıklaması
R39/26/27 Çok zehirli: Deri ile temasında ve solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26/28 Çok zehirli: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/27/28 Çok zehirli: Yutulduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26/27/28 Çok zehirli: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R40/20 Zararlı: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/21 Zararlı: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/22 Zararlı: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/21 Zararlı: Solunduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/22 Zararlı: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/21/22 Zararlı: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
10.Risk No Açıklaması
R42/43 Solunduğunda ve deri ile temasında alerji yapabilir.
R48/20 Zararlı: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/21 Zararlı: Deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/22 Zararlı: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/21 Zararlı: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/22 Zararlı: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/21/22 Zararlı: Yutulması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/21/22 Zararlı: Solunması deri ile teması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikeler olur.
R48/23 Zehirli: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/24 Zehirli: Deri ile temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
11.Risk No Açıklaması
R48/25 Zehirli: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/23/24 Zehirli: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/24/25 Zehirli: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/23/24/25 Zehirli: Solunması yutulması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R50/53 Suda yaşayan canlılar için çok zehirli su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
R51/53 Suda yaşayan canlılar için zehirli su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
R52/53 Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir.
 
Üst Alt