• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sağlık, emniyet ve çevre politikası

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
GATE yönetimi, ofislerde, sahada ve diğer tüm çalışma alanlarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama konusunda ve çalışanlara , üçüncü taraflara, çevreye, varlıklara verilebilecek her türlü zararı elemek veya oluşma ihtimalini minimize etmek için kararlıdır. GATE tüm aktivitelerinin Kazakistan Cumhuriyeti (RoK) yasal gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu yasal gereksinimlerin üzerindeki GATE hedef ve standartları; sağlık,emniyet ve çevre koşullarının öncelikli olarak göz önünde bulundurulmasını sağlamalıdır.

Taahhüt ediyoruz ki:
 • Tüm insanların sağlık ve emniyetinin yanı sıra çevrenin de korunması önceliğimiz olacaktır.
 • Kazaları , meslek hastalıklarını , çevre kirliliğini , doğal kaynakların tüketiminin minimumda tutmak için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
 • GATE çalışma sahaları için Sağlık, Emniyet ve Çevre performans hedeflerini oluşturup,
 • denetleyeceğiz.
 • Personel performans değerlendirmesine SEÇ gereklilikleri de dahil edilecek ve becerilerin bu yönde geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • GATE, kapasitesi veya rolü ne olursa olsun proje kapsamında çalışan ve herkesi yaptıkları iş her ne olursa olsun. yapılan işin tehlike değuracağı fark edildiği anda veya sahadaki koşulların yaşamı tehlikeye attığı düşünüldüğünde, herkesin ls Durdurma Yetkisi konusunda bilgilendirecek ve destekleyecektir.
 • Bir kültür oluşturma olan GATE çalışanlarının , danışmanların ve tüm taşeronlarımızın bu taahhütleri paylaştıkları bir kültür oluşturulacak ve yöneticiler kendi personellerince politikanın tanınmasından ve uygulanmasından sorumlu tutulacaklardır.
 • Sürdürülebilir kalkınma, iş gücü ve yerel toplum ilişkileri açısından olumlu etkileri olacak şekilde yönetilecektir
 • Terfi ettirme ve tüm faaliyetlerimizde 'en iyi uygulamanın' ödüllendirmesi yoluyla GATE iş gücünün kurulan ve uygulanan SEÇ standartlarına, kurallarına, talimatlarına, planlarına, programlarına ve prosedürlere kendi işleri kapsamında proaktif bir yaklaşmaları sağlanacaktır.
 • GATE proje aktiviteleri bu politikaya uygunlukla ilgili düzenli olarak denetlenecek ve etkinliğin gözden geçirilmesi yoluyla Yönetim Sistemi sürekli geliştirilecektir.
 • Her proje çalışanı SEÇ yönetiminden sorumludur. Bu şekilde emniyeti ve proje personelinin çevre bilincini geliştirmeyi ve emniyetsiz eylemler ve koşulları raporlama konusunda personeli teşvik etmeyi amaçlamaktayız.
 
Üst