• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sigorta Primine Tabi Kazançların Alt Ve Üst Sınırları Nasıl Belirlenir?

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
SİGORTA PRİMİNE TABİ KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI NASIL BELİRLENİR?

AKTİF 30 EKİM 2014.


sigorta-prime-tabi-kazanclarin-alt-ve-ust-sinirlari-nasil-belirlenir.jpgSGK’ya tabi olan çalışanların Prime Esas Kazançları dikkate alınarak SGK ve İşsizlik sigortası primler ödenmektedir. Sigorta primlerinin hangi oranlarda ödeneceği ve bu primlerin işçi mi, işveren mi, tarafından ödeneceği yasa ile düzenlenmektedir. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri, işçilerin brüt ücretlerinde bir azalmaya yol açmamaktadır, bu primler işveren tarafından ayrıca ödenmektedir.

Çalışanların sigorta prim ödemelerinin yapılacağı ücretleri konusunda bazı sınırlamalar getirilmiştir. İşçilerin prime esas kazançlarının belirlenmesi konusunda alt ve üst sınır düzenlenmiştir. Çalışanların sigorta primine tabi tutulacak günlük kazançlarının altı sınırı 4857 sayılı kanun gereği belirlenen asgari ücretin bir günlük tutarıdır. Üst sınır ise günlük asgari ücretin 6,5 katıdır. Çalışanın ücretinin prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde yalnız belirlenen üst sınır dikkate alınarak sigorta primi kesintisi uygulanmaktadır.

Örneğin; 2015 yılı ikinci yarısında asgari ücret 1201,50 TL’dir.

Prime esas kazanç alt sınır(günlük ); 1201,50/30=40,05 ‘dir.
Prime esas üst kazanç ise(günlük ); 40,05*6,5=260,325’dir.
Aylık 1201,5*6,5=7809,75 TL
 
Üst