• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sık Sık Hastalanan Işçinin Iş Akdi Feshi

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Sık Sık Hastalanan İşçinin İş Akdi Feshi
20.07.2015
sgk_4_135.jpg


SIK SIK HASTALANAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ GEÇERLİ FESİH OLARAK İŞLEME ALINIR

İşveren olarak işçilerimizden bazılarının sıklıkla rahatsızlık raporu getirmek suretiyle işyeri çalışma düzenimiz bozuluyor.

Diğer çalışan işçiler üzerinde olumsuz etkileri oluyor.

Genelde yazılarınızda her zaman işçileri haklı göstermenize rağmen ,biz işverenlerinde bu konudaki sıkıntılarını dile getirmenizi istiyoruz.

Bu durumda sıklıkla istirahat alan işçilerin iş sözleşmelerini sonlandırmak istiyoruz.

Nasıl bir yol izlememiz gerekir.İşveren.

Sayın okurumuz köşemizden elimizden geldiğince objektif yazmaya çalışıyoruz.İşçi ve işveren ayrımı yapmadan yazmaya devam edeceğiz.

Çalışma hayatında özellikle sıklıkla hastalanan işçiden kaynaklanan üretim ve çalışma saatleri işverenler açısından ciddi kayıplar oluşturuyor.

Bundan dolayı da SGK geçici hastalık ile ilgili iş göremezliklerinde caydırıcılık adına ilk iki gün istirahat rakamların ödenmemesi kararlaştırılmıştır.

Kurumsal işyerlerinde istirahat ve rapor alan çalışanların takip edildiği programlar mevcuttur.

Bu programlarla birlikte kişinin yıl yıl istirahat ve hastalık raporları takip edildiği gibi,özlük dosyasında saklanır.

İleriye dönük terfilerde göz önünde bulundurulur.

Küçük işletmelerde İnsan Kaynakları bölümleri oluşmadığı için ,muhasebe bölümleri ile çalışanların takibi yapılır.

Genelde işletme de üretim hatlarında oluşan aksaklıklar,kayıp zamanlar ve fazla mesailer ile kilit görevlerde çalışanların aldığı istirahatlar kendini hissettirmiş olacaktır.

Burada işveren iş akdi sonlandırmasında işçi ile davalık olmamak adına nasıl bir yol izlememelidir.

Öncelikle sıklıkla hastalanmanın nedeni araştırılmalıdır.

Özellikle 6331 sayılı İSGK göre işyerinden mi yoksa işçiden kaynaklanan nedenlerden dolayı mı bu hastalıklar yaşanıyor.

Hastalığın nedeni ve kaynaklanma şekline göre iş akdi feshine karar verilmelidir.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/3531 Karar No. 2015/8561 Tarihi: 02.03.2015

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.

İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlardan biri de sık sık hastalanarak rapor almadır. Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu’nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.

Vedat İLKİ
alitezel.com


 
Üst