• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Haber Şırnak’taki ocaklarda son 15 günde 5 ölüm

Ölüm kuyularına dönüşmüş maden ocaklarında işçi ölümleri devam ediyor. En son Şırnak’taki ocaklar denetimsizlik ve alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelen iş cinayetleriyle gündemde.

Şırnak‘ta bulunan, ruhsat uhdesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘na (TKİ) ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından kapatılan kömür ocaklarında kaçak olarak yapılan üretim çalışmaları sonucunda, 04 Haziran 2014 tarihinde 1 işçi, 11 Haziran 2014 tarihinde 3 işçi ve 18 Haziran 2014 tarihinde 1 işçi olmak üzere 15 günde toplam 5 işçi yaşamını yitirdi.

Kaçak çalıştırılıyorlar
TMMOB Maden Mühendisleri Odası bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu sahadaki ocaklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle 6 ay önce ilgili Bakanlıklar tarafından kapatılmıştır. Ancak köylerin boşaltılması, bölgede yaşanan yoğun işsizlik ve yoksulluk nedeniyle, yöredeki gençler çok düşük ücretler karşılığında ilkel koşullarda yerin metrelerce altında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Kaçak olarak adlandırılan fakat herkesin bilgisi dahilinde olan ölüm kuyularında hiç bir sosyal güvencesi olmayan gençlerimiz bile bile ölüme gönderilmektedir.

3213 sayılı Maden Kanunu‘nun 10 nci maddesi gereğince ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetlerin durdurulması, üretilen madene mülki idare tarafından el konulması ve idari para cezası öngörülmektedir. Yine aynı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması, haksız yere hak iktisabı olarak değerlendirilmektedir. Bu fiiller aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç sayılmaktadır” dedi.

Açıklamada kapatılan kömür ocakları ve can kayıpları için şu vurgu yapıldı; “Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yükümlü bulunan Bakanlar Kurulu‘nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı‘nın, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün aynı zamanda, mülki idare birimlerinin, kapatılmış olan bu ocaklarda kaçak kömür üretimine bir an evvel engel olmaları ve ruhsat sahasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, can kayıplarının önüne geçmeleri gerekmektedir”

MMO hükümeti uyararak şöyle devam etti: “Aksi takdirde kanuni görevlerini yerine getirmeyen, yetkililerin cezai sorumlulukları doğacaktır.Sürekli olarak söyledik ve bir kez daha yetkilileri görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor ve yeter artık ölümleri durdurun diyoruz.”

Birgün
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst