• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Taşeron Firmalardan Istenmesi Gereken Evraklar

uzmanist

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Haziran 2015
Sertifika
B Sınıfı
Firma
Bireysel
Merhaba arkadaşlar,

Firmamız Yemekhane, Servis, Güvenlik ve Temizlik işleri için taşeron hizmeti almaktadır. Bu taşeron firmalardan ayrı ayrı istemem gereken evraklar konusunda bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Teşekkürler.
 
Merhaba;
servis araçlarının bakım kayıtlarını istemelisiniz? Umarım aşağıdaki bilgiler işinize yarar...

Her işveren/alt işveren kendi işlerinden sorumlu olsalar dahi; işin, işyerinin bütünlüğünü korumak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tek elden uygulanması ve kontrolu açısından İşveren yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda ***bizden aşağıdaki belgeleri istemektedir.

1. Temel Doküman

· Risk Değerlendirmesi

· İşletme Belgesi

· Talimatlar (isg talimatları, iş talimatları..)

2. Çalışanlara Yönelik Bilgiler

· İşçi Özlük Dosyası, kkd teslim belgeleri

· Nüfus Cüzdanı Sureti

· Mesleki Yeterlilik Belgesi (G sınıfı, ateşci)

· Sağlık Raporu

· Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirim Formu

· İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgeleri

3. Organizasyona Yönelik Düzenlemeler ve Belgeler (Hizmet alınan OSGB’den temin edilecektir.)

· İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

· İş Güvenliği Uzmanı

· İşyeri Hekimi

· Sağlık Personeli

4. Acil Durum İş ve İşlemleri

· Acil Durum Planları

· Acil Durum Ekipleri

· Acil Durum İşaret ve Yönlendirmeleri

· Acil Durum Aydınlatmaları

· Acil Durum Tatbikatları ve Acil durum eğitimi

· Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri

5. Makine ve Teçhizatla İlgili İş ve İşlemler

· Ekipman Bakım Kartı

· Teknik Periyodik Kontrol Formu (Hava kompresörü için)

· Elektrik ve Elektrikli Ekipman Kontrolü

· Topraklama Tesisatı Kontrolü,

· Yangın tüpü yerleşim planı

· Temsilci olması

· İşaret levhaları

· Araç bakımların yapılarak servisten alınması.

· Atık yağları nasıl bertaraf ediyoruz.

· Peryodik sağlık taramaları fabrikadan veya Osgb’den

· Hammadde yolları

· Bakım formları

· Puantaj cetveli (imza attıracağız)

· Günlük çalışma listesi

· Öneri ve Tesbit defterindeki tutanağın fotokopisi

· İsg eğitimlerini aldıklarına dair belgeler.

·


6. Ortama Yönelik İş ve İşlemler (Ortam Ölçümleri)

· Gürültü

· Titreşim

· Toz

· Aydınlatma

· Termal Konfor

· Kimyasal Konsantrasyon

7. Diğer İş ve İşlemler

· Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS’ler)

· Kişisel Koruyucu Donanım

· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

· İlk yardımcı eğitimi alınacak ve ilk yardım eğitimi alan personel listesi

· İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Bildirimi

8. Madencilik Özel

· Sorumlu Personel Atanması

· Çalışılan Yerlerin Kontrolu ve Kayıt Tutulması

İyi Çalışmalar...
 
Merhaba,

Yukarıdaki paylaşım detaylı olmuş ve bilgilendirici de.Çalıştığınız
firma ile hizmet alımı yaptığınız firma arasındaki hizmet sözleşmesini
de inceledikten sonra eğer firmalardan personel özlük dosyasının
bir nüshasını temin edemez iseniz,minimum aşağıdaki belgeleri
istemeniz gerekir.

Yemekhane;İşyerinizde yemek firması adına çalışacakların
SGK Bildirgesinin fotokopisi,Görevlendirme Yazısı,İSG Eğitimi Katılım Belgesi.
Yemek işyerinizde imal edilsin/edilmesin yemek şirketi çalışanlarının
Hijyen kontrol formu eski adıyla portör muayene belgesi

Servis: İşyerinizde servis firması adına çalışacak
Şoförün SGK Bildirgesinin fotokopisi,Görevlendirme
Yazısı,İSG Eğitimi Katılım Belgesi.
Araca ait resmi belgeler,muayene vb.
Servis şoförünün ehliyet fotokopisi

Temizlik:İşyerinizde temizlik firması adına çalışacakların,
SGK Bildirgelerinin fotokopisi,Görevlendirme
Yazısı,İSG Eğitimi Katılım Belgesi.

Eğer hizmet aldığınız firmalardan personel özlük dosyalarının
( her çalışan için ayrı dosya halinde ) bir nüshasını temin
edemezseniz ilgili firma çalışanlarının her birine İSG Talimatı
da imzalatmanız yararınıza olacaktır.

SGK giriş bildirgelerine ilaveten her ayın sonunda tüm
hizmet aldığınız firmalardan,işyerinizde çalışmaya
gelenlere ait aylık SSK Bildirge dökümlerini de
isteyip,dosyalayın.

İSG Eğitimi Katılım Belgeleri'nin işyerinizin tehlike sınıfına
uygun bir uzman ve işyeri hekimi tarafından onaylanmış
ilaveten geçerlilik tarihinin sona ermemiş olmasına da dikkat
etmelisiniz.
 
Üst