• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Temel Depo Kararları

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Kuruluş aşamasında, depo yerinin tespiti, deponun boyutları ve mülkiyet biçimi ön plana çıkan unsurlardır. Yapılan yatırımın geriye dönme süresi, ilk yatırım kararının ardından, deponun niteliği (tekstil deposu, soğuk hava deposu, antrepo, tehlikeli madde deposu, vb.) depoda kullanılacak araç ve gerecin temini, zeminin yapısı, kurulacak raf sistemleri, kullanılacak olan teknoloji ve çalıştıralacak personelin niceliği başlıklarına da bağlı oalrak değişecektir. O halde bu başlıkları kısaca incelemekte fayda var.

Depo Yer Seçimi
Seçim kriterleri oluşturulurken, pazara, hedef müşterilere, üretim merkezlerine, liman veya gümrüğe yakınlığın mı daha önemli olduğu gözden geçirilmelidir. Eğer bir üretim işletmesinden söz ediliyorsa, fabrikada üretilen ürünlerin uygun koşullarda sevkiyata hazır hale getirilmesi istenen bir durumdur. Bazen hammaddeye yakınlık bazen de pazara yakınlık fabrika kuruluş yeri tespitinde hayati rol oynamaktadır. Ancak bir lojistik işletmesi açısından, müşterinin istek ve ihtiyaçları dahilinde en hızlı dağıtımı sağlayacak biçimde bir yerin seçimi, hatta gümrüklü malların saklanması bir ihtiyaç ise bu yerin antrepo özelliğinde olması yarar sağlayacaktır.
Parekendecilik açısından depo yer seçimi, daha çok kullanımda olan bina, mağaza ya da ofisin bir kısmının gelen malların kısa süreli saklanması amacıyla bölümlere ayrılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Deponun Niteliği ve Ekipman Kararları
Üretimin ve tüketimin çeşitlenmesi, depoları ve depoların niteliğini de yakından ilgilendirmektedir. Depo zemininden raf sistemine, depo yazılımlarından kullanılan taşıma ve istifleme makinelerine kadar birçok unsurun depo işlevleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bozulma tehlikesi olan ya da olmayan, kırılma tehlikesi olan ya da olmayan, kimyevi ya da kimyevi olmayan vb. bir çok ürün depolarda tutulabilmektedir. Hammaddelerin, yarı mamüllerin ve mamüllerin ayrı depolara gönderilmesinin yanı sıra özellikle tehlikeli maddelerin depolanması da en az taşınması kadar zorlu bir süreçtir.
Lojistik işletmeleri açısından bakıldığında verimli bir depo yönetimi için gereken nitelikte ve ekipmanlara sahip bir işleyiş oluşturulması dikkat edilmesi gereken yüksek maliyet unsurlarıdır.

Deponun Boyutları
Planlama aşamasında alınması gereken en kritik ve önemli kararlardan biri depo boyutlarıdır. Çünkü doğru bir yere, doğru boyutlara sahip bir deponun kurulmaması iki tip tehlikeyi içermektedir.
Birincisi, deponun iş hacminin üstünde bir büyüklüğe sahip olmasıdır. Bu durum, ilk etapta maliyeti arttırmakla kalmayıp, ilerleyen dönemlerde de atıl kapasite sebebiyle durumun daha da olumsuz bir biçime bürünmesine yol açacaktır.
İkincisi durum, deponun iş hacminin altında bir büyüklüğe sahip olarak, sonraki periyodlarda yeni yatırımlara gerek duymasıdır. Seçilen yer, her zaman bu genişleme işlemine imkan vermeyeceğinden ya da çeşitli diğer nedenlere bağlı olarak, bu durum da yatırımın geri dönüş süresini olumsuz etkileyecektir.

Mülkiyet Biçimi
Depo mülkiyet biçimi işletmelerin finansal kaynaklarını derinden etkileyen bir sorundur. İşletme, deponun arazisinden üzerindeki tüm yapılara kadar kendisi mi sahip olmalı, yoksa kiralama yoluna mı gitmelidir?
Cevap, işletmenin mevcut finansal gücü kadar, gelecekte elde etmeyi hedeflediği pazar payına, nakit akışına, içerisinde bulunduğu pazarın büyümesine, ürün-hizmet ya da mamül hattı çeşitlendirmesi yapılıp yapılmayacağına kadar bir dizi diğer beklenti ve amaca göre de değişim gösterecektir. O halde, işletmenin büyüklüğü ve finansal gücü dahilinde, optimum karar, sayılan beklenti ve amaçlara uygun olarak alınmalıdır.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst