• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Sanitasyonu Sağlama Önerileri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
Toplumu ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme temel koşullardan birisi, belki de en önemlisidir. Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besinlerin tüketilmesidir.
Bireyin beslenme durumunu; besinin üretiminden tüketimine kadar birçok etmen etkilemektedir.
Sağlıklı bir yaşam ancak besin güvencesi ve güvenliğinin sağlanması ile sürdürülebilir. Besin güvencesi, bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve besin önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici besine fiziksel ve ekonomik bakımdan erişmeleri ve sürdürmeleri durumudur (WHO, 2000; Helsinki, 1990). Bu konu
üzerinde 1992 yılında Uluslararası Beslenme Konferansı (International Conference on Nutrition-
ICN) ve 1996 yılında Dünya Besin Zirvesi'nde (World Food Summit) önemle durulmuştur (WHO,
2000; FAO/WHO,1992).
Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknolojiye bağlı besin-çevre kirliliği, ekonomik güçsüzlük ve eğitim yetersizliği gibi olumsuz faktörler, besin tüketimine yönelik problemleri derinleştirmekte ve
güvenilir besinin temini ve tüketimini zorlaştırmaktadır.
Buna göre öncelikle güvenilir besinin teşviki, temini ve tüketiminin sağlanması sağlıklı besin tüketiminin temelini oluşturmaktadır. Güvenli(sağlıklı) besin; besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan bozulmamış besin maddesi olarak tanımlanmaktadır.
Güvenilir besinin teşviki, temini ve tüketiminin sağlanması sağlıklı besin tüketiminin temelini oluşturmaktadır.
Güvenilir besinin elde edilmesine yönelik; besin ham maddesinin hasattan tüketime dek olan üretim zincirinde ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz konusudur.
Mikroorganizmalar uygun ortamlarda hızla üreyerek üründe istenmeyen değişikliklere yol açabilmektedir. Ülkemizde besin kontrol hizmetleri, besin güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin
yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmekte
olup, besin katkı maddeleri ve besin maddeleri ile temasta bulunan ambalaja yönelik izin işlemlerini
yürütmekle yükümlü birimler yeniden tanımlanmış olup, görev ve yetkiler Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı' na verilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Sağlama Önerileri.pdf
    236,3 KB · Görüntüleme: 15
Üst