• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Torba Kanun Ile Gelen Sigorta Işlemlerine Dikkat!

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Torba Kanun ile gelen sigorta işlemlerine dikkat!

Torba Kanun ile gelen sigorta işlemlerine dikkat!
117.jpg
İbrahim Işıklı

Sosyal Güvenlik Kurumu, kanun, yönetmelik ve tebliğler ile düzenlenen mevzuatı, ikincil bir kaynak olarak genelge ile genişletmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca yayınlanan genelgeler büyük tartışmalara sebep verdiği kadar yerinde açıklamalar ile de aydınlatıcı olmaktadır.

22.02.2013 tarihinde yayınlanan 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemleri açıklanmış, 07.07.2015 tarihinde yayınlanan 2015/19 sayılı Genelge ile de Torba Kanun ile değiştirilen ve yeni eklenen hükümler açıklanmıştır.

Bunlardan başlıcaları:
– Anonim şirketlerin sadece kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları 01.10.2008 tarihinden 4 (b) kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla 4(a) kapsamında sigortalı bildirilmelerinde sakınca bulunmamaktadır.
– Sigortalıların 2829 sayılı Kanun’a göre gün sayısının belirlenmesinde aynı ayda birden fazla statüde çalışmasının bulunması halinde gün sayısı 31 gün olarak alınarak sigortalıların aylığa hak kazandığı statü belirlenecek, sigortalıların artık gün sayıları aylık bağlanmasında prime esas kazanca ilave edilecek yıl içindeki gün sayısı 360 günü geçmeyecektir. Malullük, ölüm ve diğer hallerde ise ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın son sigortalılık statüsüne göre işlem yapılacaktır.
– İŞKUR kursiyerlerinin prim oranları 6645 sayılı Kanun’la 23.04.2015 tarihinden itibaren %1 iş kazası ve meslek hastalığı, %4.5 GSS primi olmak toplam %5.5 a indirilmiştir.

***
Sigortalıların borçlanması
1- Bedelli askerlik yapan sigortalıların askerlik süresinin borçlanması mümkün değildir.
2- Evlat edinen kişilerin doğum borçlanması yapmaları mümkündür. Ancak evlat edinme tarihi, mahkeme kararı ve evlat edinilen çocuğun yaşı borçlanılacak sürenin tespitine dikkate alınacaktır.
3- Borçlanılan sürelerin ilgili aylara mal edilmesinden dolayı 2829 sayılı Kanun’a göre son 7 yıl içerisinde olması halinde statü belirlenirken borçlanılan süreler dikkate alınacaktır.
4- 1479 Kanunu’nun mülga EK 9. maddesine göre askerlik borçlanması talebinde bulunanların borçlarını tam ödemeleri halinde geçerli sayılmıştır. 6552 sayılı yasa ile askerlik borçlanmasının eksik ödenen kısmının tamamlanması halinde geçerli sayılacaktır.
5- 4056 sayılı Kanun’a göre sanatçı borçlanmasının 2008 Ekim ayından sonra yapılması yürürlükten kalktığından, bu tarihten sonra mahkeme kararı doğrultusunda SGK ya müracaat edenlerin sanatçı borçlanması işlemleri yapılacaktır.
6- Yurtdışında öğrenim gören ve bu süresini borçlanmak isteyenler 6645 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile istedikleri zaman borçlanmaları mümkün hale getirilmiştir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst