• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Acil Durum Yangından Korunmasi Yönetmeliğine Istinaden Endüstriyel Tesis Veya Binaların Itfaiye Raporu

Enver Çığşar

Yönetim Grubu
Katılım
1 Temmuz 2014
Şehir
Adana
Sertifika
B Sınıfı
Firma
Kimtex Tekstil San. A.Ş
YANGIN ÖNLEMLERİ ALMAK SÖNDÜRMEKTEN UCUZDUR
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in (Karar Sayısı: 2007/12937
yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yeni yapı inşasında veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım ve özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, Ruhsat talebinde bulunanlar, Yatırımcı kuruluşlar, Yapı sahipleri, İşveren veya Temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludurlar.

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununa göre; 1. İtfaiye Ulaşım Yollarının ve İşletmenin 4 etrafının açık olması yasal zorunluluktur.(Madde 21–22)

2. Hidrant hattı çekilmeli, itfaiyeye su verme bağlantıları, yangın dolapları yapmak ve Şebeke suyu, yangın sırasında kullanılamayacağı durumlarda, işletmenin üretim durumuna göre yeterli kapasitede Su deposunun yapılması, Su deposundan suyu Hidrant hattına basabilmesi için yedekli su pompası ve pompayı besleyen güç kaynağının(jeneratör) olması yasal zorunluluktur.(Madde 92–93–94–95–97)

3. Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazları alınıp uygun yerlere konulması yasal zorunluluktur.(Madde 99)

4. İşyeri riskine göre otomatik söndürme (sprink) sistemlerinin (sulu, köpüklü, gazlı, vb.) kurulması istenilebilir. Ancak parlayıcı-patlayıcı maddelerin depolanması, üretilmesi yapılan işletmelerde sprink sistemlerinin kurulması yasal zorunluluktur.(Madde 98)

5. Yangın Algılama (Duman, Alev, Isı, vb.) ve Alarm (İhbar butonu/zili, sesli ve ışıklı) Acil durum aydınlatmaları, Acil çıkış/kaçış yol yön levhalarının olması yasal zorunluluktur.(Madde71–72–74–75–76–81)

6. Fabrika Acil çıkış kapılarının dışarı doğru açılması, yönlendirilmesi ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda olması yasal zorunluluktur.(Madde 47)

7. Elektrik sisteminin yasa gereği topraklama ölçüm raporlarının yılda bir, aydınlatmaların exprooflu,

Elektrik panolarının önüne yalıtımlı paspas serilmesi yasal zorunluluktur.(Madde 67)

8.Yıldırım düşmelerine karşılık Paratoner takılması ve Paratoner için topraklama ölçüm raporlarınınsa yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. (Madde 64) (Radyoaktif Paratoner)’lerin takılmasını TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yasaklamıştır.

9.Ürün Güvenlik Bilgileri (MSDS)’in uygun yerlere asılması ve itfaiyeye verilmesi yasal zorunluluktur.

10.İşletmenin Bacası var ise temizliğinin uygun aralıklarla yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 58)

11.Çok katlı binalarda Yangın Kaçış Merdiveni yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 38)

12.İşyeri Çalışanlarından oluşan Acil Eylem Planı doğrultusunda (Yangına Müdahale-Söndürme, Arama-Kurtarma, Koordinasyon-Koruma, İlkyardım, Diğer) ekiplerin kurulması yasal zorunluluktur.(Mad.126)

13.Yangın Güvenlik Eğitim ve Tatbikatların 6 ayda bir yapılması yasal zorunluluktur.(Madde 130)

Sonuç olarak; Yukarıda maddeler halinde belirtilen-yasal zorunluluklar, işyerinde sağlanması halinde; işyerinin, çalışanların ve sizin güvenliğiniz açısından ne kadar önemli olduğu hepimizce bilinmelidir.
 

Ekli dosyalar

  • itfaiye-raporu-kontrol-karti-1-1-9.doc
    425 KB · Görüntüleme: 42
merhabalar yangın tatbikatı 6 aya mı düştü .
2. Hidrant hattı çekilmeli, itfaiyeye su verme bağlantıları, yangın dolapları yapmak ve Şebeke suyu, yangın sırasında kullanılamayacağı durumlarda, işletmenin üretim durumuna göre yeterli kapasitede Su deposunun yapılması, Su deposundan suyu Hidrant hattına basabilmesi için yedekli su pompası ve pompayı besleyen güç kaynağının(jeneratör) olması yasal zorunluluktur.(Madde 92–93–94–95–97) bu madde her işyeri için mi gerekli bunun yapımını yangın firmalarımı belirliyor
yangın dolabı kaç tane olmalı
bilgi verirmisiniz
 
mucahit57.Merhaba,
Yukarıdaki bilgileri incelerken yönetmelik maddelerinin 2002 yönetmeliğine göre olduğunu gördüm,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği (BYKHY) Madde 129 Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
- Diğer bahse konu isterler işletmenin tehlike sınıfı ve m2 sine göre değişiklik gösterir. kaç m de bir yangın dolabı konacak, hidrant kaç metrede bir konacak, hangi standarda (TS EN 671-1 ve TS EN 671-2) göre olacak BYKHY eklerindeki tablolardan çıkarılmalıdır.
- Madde 93 Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir. Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
NOT: Burada biri elektrikli biri dizel pompa olmalı, ikisi de elektrikli seçilirse ikinci elektrikli pompanın voltajının mutlaka bina elektriğinden bağımsız dışardan bir yerden çekilir diyor.
- Size konunun maddelerini daha kolay bulmanız için BYKHY zihin haritasını ekte paylaştım.
 

Ekli dosyalar

  • BYKHY 2015.pdf
    1,5 MB · Görüntüleme: 8
Üst