• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Makale Yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek 9 kilitleme/etiketleme hatası

Kilitleme Etiketleme (EKED) prosedürleri, ciddi yaralanmaları veya ölümleri önlemek için endüstriyel ortamlarda kullanılan temel güvenlik protokollerindendir. EKED prosedürleri, bakım veya onarım başlamadan önce ekipmana güç sağlayabilecek tüm enerji kaynaklarının kapatılmasını ve kilitlenmesini gerektirir. Ne yazık ki, uygun EKED prosedürlerine uyulmaması, makinelerin beklenmedik şekilde çalışmaya başlamasına ve çalışanların yaralanmasına veya ölümüne yol açabilir.

Bu yazıda, yaralanma veya ölüme yol açabilecek en yaygın EKED hataları incelenecektir. Ayrıca, EKED prosedürlerinin doğru şekilde takip edilmesini ve çalışanların güvende tutulmasını sağlamak için uygun eğitim, iletişim ve doğrulamanın önemini tartışacağız. İşverenler bu yaygın hataları anlayarak kazaları önlemek ve çalışanları işyerinde güvende tutmak için adımlar atabilirler.

Yaralanma veya Ölüme Yol Açabilecek Kilitleme Etiketleme Hataları​

Kilitleme Etiketleme (EKED), endüstriyel ortamlarda tehlikeli makine veya ekipmanların uygun şekilde kapatılmasını ve bakım veya onarımlar tamamlanana kadar tekrar çalıştırılmamasını sağlamak için kullanılan bir güvenlik prosedürüdür. Doğru EKED prosedürlerine uyulmaması ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. İşte bu tür olaylara yol açabilecek bazı yaygın EKED hataları:

1. Tüm Enerji Kaynaklarının Tanımlanmaması​

EKED, elektrik, hidrolik, pnömatik ve mekanik kaynaklar dahil olmak üzere ekipmana güç sağlayabilecek tüm enerji kaynaklarının tanımlanmasını gerektirir. Tüm enerji kaynaklarının tanımlanması çok önemlidir çünkü bunun yapılmaması ekipmanın beklenmedik şekilde çalışmaya başlamasına ve bakım veya onarım yapan çalışanların yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

Örneğin, bir bakım çalışanı tüm elektrik enerjisi kaynaklarını kilitlediğini düşünür ancak hidrolik enerji kaynağını fark edemezse, ekipman beklenmedik bir şekilde çalışmaya başlayabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir bakım veya onarım işine başlamadan önce ekipmanı iyice incelemek ve tüm enerji kaynaklarını belirlemek önemlidir.

Buna ek olarak, enerji kaynaklarının ekipman kapatıldıktan sonra bile tehlikeli olmaya devam edebileceğini anlamak önemlidir. Elektrik, hidrolik ve pnömatik basınç gibi depolanmış enerji, ekipman kapatıldığında bile mevcut olabilir ve ekipmanın beklenmedik bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapmadan önce depolanan enerjinin uygun şekilde boşaltılması veya serbest bırakılması önemlidir.
1707480295732.png

2. Kalıntıların Tahliye Edilmemesi​

Bir ekipmanı kapatırken veya güç kaynağını keserken, ünitenin kullanımının hemen güvenli olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Enerji akülerde depolanabilir, bir sistem içinde aşırı basınç oluşabilir ve makineler önceki çalışmalarından dolayı hala sıcak olabilir. Borularda ayrıca kalıntı maddelerin boşaltılması gereken sıcak veya zehirli sıvılar ve gazlar bulunabilir. Bu kalıntıların tahliye edilmemesi ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.

Örneğin, bir işçi bakım çalışmaları başlamadan önce borulardan uygun şekilde boşaltılmayan zehirli dumanlara veya kimyasallara maruz kalırsa, kimyasal yanıklardan, solunum sorunlarından muzdarip olabilir ve hatta olay ölümle sonuçlanabilir. Benzer şekilde, bir makine önceki çalışmasından dolayı hala sıcaksa ve bir işçi onunla temas ederse, ciddi yanıklara maruz kalabilir.

Bu tür olayları önlemek için, bakım veya onarım çalışmalarına başlamadan önce tüm artık enerji veya maddelerin uygun şekilde boşaltıldığından emin olmak çok önemlidir. Bu, borulardaki sıvıların ve gazların boşaltılmasını, fazla basıncın boşaltılmasını ve makinelere dokunmadan önce soğumalarına izin verilmesini içerir.

Ayrıca, potansiyel olarak tehlikeli maddelerle çalışırken uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmak önemlidir. Bu ekipmanlar arasında eldivenler, gözlükler, solunum maskeleri veya çalışanları zehirli maddelere veya aşırı sıcaklıklara maruz kalmaktan koruyacak diğer ekipmanlar yer alabilir.

3. Yetersiz Eğitim​

İşverenler, yaralanma veya ölümlerin meydana gelmesini önlemek için çalışanlarının EKED prosedürleri konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlamalıdır. Çalışanların enerji kaynaklarını tanımaları ve bakım veya onarım çalışmaları yapmadan önce bunları güvenli bir şekilde izole etmeleri konusunda eğitilmeleri gerekir. Bu, enerji kaynaklarını izole etmek için kullanılan kilit, etiket ve diğer cihaz türlerini anlamayı ve bunları ne zaman ve nasıl kullanacaklarını bilmeyi içerir.

Eğitim ayrıca ekipmanla çalışmanın tehlikeleri ve uygun EKED prosedürlerine uymamanın sonuçları hakkında bilgi içermelidir. Çalışanlar prosedürleri tam olarak belirtildiği gibi takip etmenin önemini ve kestirme yollara başvurmanın veya adımları atlamanın potansiyel risklerini anlamalıdır.

Ayrıca, çalışanlar EKED prosedürlerinin sınırlarını tanıyacak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için ne zaman ek önlemlerin gerekli olabileceğini anlayacak şekilde eğitilmelidir. Örneğin, çalışanlar bazı ekipmanların özel EKED prosedürleri gerektirebileceğini veya bazı enerji türlerinin izole edilmesinin daha zor olabileceğini ve ek adımlar gerektirebileceğini anlamalıdır.

Son olarak, çalışanların EKED prosedürlerinde veya ekipmanlarında yapılan değişiklikler veya güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için eğitim sürekli olmalıdır. İşverenlerin, çalışanların doğru prosedürleri izlemeye devam etmelerini ve potansiyel tehlikelerin farkında olmalarını sağlamak için düzenli olarak tazeleme eğitimi vermeleri çok önemlidir.
1707480341519.png

4. Kopya/Ana Anahtar/Paylaşılan Kilit Kullanımı​

Kilitleme Etiketleme (EKED) prosedürleri, çalışanların bakım veya onarım çalışmaları yaparken güvende olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. EKED prosedürlerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için her bir enerji kaynağına özgü, yalnızca benzersiz bir anahtarla açılabilen uygun kilitlerin ve etiketlerin kullanılması önemlidir.

Ancak, bazı çalışanlar kopya veya ana anahtarlar kullanarak veya kilitleri diğer çalışanlarla paylaşarak kestirme yollara başvurabilir. Bu durum ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir, çünkü diğer çalışanlar farkında olmadan ekipman hala kilitliyken çalıştırmaya çalışabilir.

Kopya veya ana anahtarların kullanılması da hesap verebilirliği ve sorumluluğu takip etmeyi zorlaştırabilir, çünkü hangi çalışanın hangi kilitleme prosedürünü uyguladığı net olmayabilir. Bu durum karışıklığa yol açabilir ve bir olay durumunda kimin sorumlu olduğunu belirlemeyi zorlaştırabilir.

Benzer şekilde, kilitlerin paylaşılması da tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Birden fazla çalışan aynı kilidi kullanıyorsa, anahtarın kimde olduğunu ve ekipmanın uygun şekilde kilitlenip kilitlenmediğini bilmek zor olabilir. Bu durum ekipmanın beklenmedik şekilde çalışmasına, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Bu tür olayları önlemek için, her teknisyenin etiketlenmiş kilitleme cihazlarını tek bir anahtarla tutmasını sağlamak çok önemlidir. Kopya veya ana anahtarlar kullanılmamalı ve kilitlerin paylaşılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca, tüm çalışanların uygun EKED prosedürlerini ve bunlara uymamanın sonuçlarını bildiğinden emin olmak önemlidir.

5. EKED Prosedürlerine Uyulmaması​

EKED prosedürlerinde yaralanmalara veya ölümlere yol açabilecek en yaygın hatalardan biri, çalışanların adımları atlaması veya kestirme yollara başvurmasıdır. Örneğin, bir çalışan tüm enerji kaynaklarının bağlantısını kesmeyebilir veya belirli bir enerji kaynağını uygun şekilde etiketlemeyebilir. Bu durum makinelerin beklenmedik şekilde çalışmasına ve yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Bu tür hataları önlemek için EKED prosedürlerini tam olarak belirtildiği gibi takip etmek çok önemlidir. Bu, tüm enerji kaynaklarının doğru şekilde tanımlanmasını, uygun kilitler ve etiketler kullanılarak izole edilmesini ve herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapmadan önce ekipmanın tamamen kapatıldığının doğrulanmasını içerir.

Çalışanlar ayrıca, benzer görevleri ne sıklıkta yapmış olurlarsa olsunlar, ekipman üzerinde her çalışma yapıldığında EKED prosedürlerine uyulması gerektiğini bilmelidir. Çalışanlar kestirme yollara başvurmamalı veya ekipmanın durumu hakkında ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek varsayımlarda bulunmamalıdır.

Bir diğer önemli faktör de EKED prosedürlerinin net bir şekilde anlaşılması ve ilgili herkesin doğru prosedürlerden haberdar olmasının sağlanmasıdır. Herhangi bir prosedür veya ekipman değişikliği ilgili tüm çalışanlara bildirilmelidir.
1707480371360.png

6. Kilitlerin ve Etiketlerin Uygunsuz Kullanımı​

Kilitler ve etiketler EKED prosedürlerinin kritik güvenlik bileşenleridir. Enerji kaynaklarını izole ederler ve tüm bakım veya onarım çalışmaları tamamlanana kadar ekipmanın çalıştırılamamasını sağlarlar. Kilitlerin ve etiketlerin yanlış kullanımı makinelerin beklenmedik şekilde çalışmasına, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Üzerinde çalışılan belirli ekipman için uygun kilit ve etiketlerin kullanılması önemlidir. Bu, izole edilen enerji kaynağı için doğru boyut ve tipte kilit ve etiketlerin kullanılması anlamına gelir. Örneğin, çok küçük veya zayıf bir asma kilit enerji kaynağını düzgün bir şekilde sabitleyemeyebilir, görünür veya okunaklı olmayan bir etiket ise çalışanlara uygun mesajı iletemeyebilir.

Ayrıca, sadece birincil enerji kaynağını değil, izole edilmiş tüm enerji kaynaklarını etiketlemek önemlidir. Bu, yedek enerji kaynaklarının veya ekipmanın beklenmedik şekilde çalışmasına neden olabilecek diğer kaynakların tanımlanmasını da içerir.

Bir diğer önemli faktör de kilitlerin ve etiketlerin yalnızca yetkili personel tarafından çıkarılabilmesini sağlamaktır. Bu, tüm bakım veya onarım çalışmaları tamamlanana kadar ekipmanın çalıştırılamamasını sağlayarak yaralanma veya ölüm riskini azaltır.

7. Enerji İzolasyonunu Doğrulamada Başarısızlık​

Herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapmadan önce, tüm enerji kaynaklarının uygun şekilde izole edildiğini ve kilitlendiğini doğrulamak çok önemlidir. Bu, tüm enerji kaynaklarının tanımlandığından ve her kaynağa uygun kilit ve etiketlerin uygulandığından emin olmak anlamına gelir.

Enerji izolasyonunu doğrulamak için, çalışanlar tüm enerji kaynaklarının izole edildiğinden ve ekipmanın beklenmedik bir şekilde çalışmasına neden olabilecek depolanmış enerji belirtisi olmadığından emin olmak için ekipmanı görsel olarak incelemelidir. Ayrıca, çalışanlar tüm enerji kaynaklarının tamamen boşaltıldığını veya serbest bırakıldığını doğrulamak için uygun test ekipmanı kullanmalıdır.

Enerji izolasyonu doğrulandıktan sonra, tüm bakım veya onarım çalışmaları tamamlanana kadar ekipmanın kilitli ve etiketli tutulması önemlidir. Çalışma sırasında, hiçbir enerji kaynağının yanlışlıkla açılmadığından emin olmak için ekipmanın izlenmesi esastır. Bu, diğer çalışanlarla görsel ve işitsel iletişimin sürdürülmesini ve tüm çalışanlar temizlenene kadar ekipmanın çalıştırılmamasını sağlamayı içerir.
İş tamamlandıktan sonra, tüm kilitlerin ve etiketlerin çıkarılması ve tüm enerji kaynaklarının normal çalışma koşullarına geri döndürüldüğünden emin olmak için son bir inceleme yapılması önemlidir. Bu, ekipmanın kullanımının güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olur ve çalışanların yaralanma veya ölüm riskini azaltır.

8. EKED Prosedürlerinin Güncellenmemesi​

Ekipman değiştirildikçe veya yükseltildikçe, EKED prosedürlerinin buna göre güncellendiğinden emin olmak önemlidir. Prosedürlerin güncellenmemesi güncel olmayan veya yanlış prosedürlere yol açarak beklenmedik başlatma ve ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.

Ekipman değiştirildiğinde veya yükseltildiğinde, yapılması gereken değişiklikleri belirlemek için EKED prosedürlerini gözden geçirmek çok önemlidir. Bu, yeni enerji kaynaklarının, yeni ekipman bileşenlerinin veya mevcut enerji kaynakları ya da bileşenlerindeki değişikliklerin tanımlanmasını içerir.

Değişiklikler belirlendikten sonra, EKED prosedürleri yeni ekipman yapılandırmasını yansıtacak şekilde güncellenmelidir. Bu, yeni kilitler veya etiketler eklemeyi, mevcut olanları değiştirmeyi veya EKED prosedüründeki adımların sırasını gözden geçirmeyi içerebilir.
1707480415530.png
Yeni EKED prosedürleri geliştirildikten sonra, tüm çalışanlar güncellenmiş prosedürler konusunda eğitilmelidir. Bu, herkesin değişiklikleri bilmesini ve yaralanma veya ölümü önlemek için doğru prosedürleri takip edebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

EKED prosedürlerinin güncellenmemesinin ciddi sonuçları olabileceğini unutmamak önemlidir. Çalışanlar eski prosedürleri takip edebilir ve değiştirilen veya yükseltilen ekipmanla ilişkili yeni tehlikelerin veya risklerin farkında olmayabilir. Bu durum beklenmedik başlangıçlara ve ciddi yaralanma veya ölümlere yol açabilir.

9. İletişim Eksikliği​

EKED prosedürlerinde tüm çalışanların ekipmanın durumundan ve enerji kaynaklarını izole etmek için atılacak adımlardan haberdar olmasını sağlamak için doğru iletişim şarttır. Bu, işe dahil olan tüm çalışanların bilgilendirilmesini, tüm enerji kaynaklarının kilitlenmesini ve tüm çalışanlar temizlenene kadar ekipmanın çalıştırılmamasının sağlanmasını içerir.

Açık iletişim özellikle birden fazla çalışanın işe dahil olduğu veya karmaşık ya da tehlikeli bir ortamda çalışıldığı durumlarda önemlidir. Çalışanlar etkili iletişim kurmaları ve EKED prosedürünün herhangi bir yönü hakkında net olmadıklarında soru sormaları için eğitilmelidir.

İletişimde bir diğer önemli faktör de açık ve görünür kilitleme ve etiketleme cihazları kullanmaktır. Bu, tüm çalışanların ekipmanın kilitli olduğunu ve tüm bakım veya onarım çalışmaları tamamlanana kadar çalıştırılamayacağını bilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca, çalışanlar EKED prosedürleriyle ilgili her türlü olayı veya ramak kala olayı rapor etmeleri için eğitilmelidir. Bu, EKED prosedürlerinin iyileştirilebileceği alanların belirlenmesine ve gelecekteki olayların meydana gelmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Sonuç​

Kilitleme Etiketleme (EKED) prosedürleri, ciddi yaralanmaları veya ölümleri önlemek için endüstriyel ortamlarda kullanılan kritik güvenlik protokolleridir. Ancak, uygun EKED prosedürlerine uyulmaması, makinelerin beklenmedik şekilde çalışmasına yol açarak işçilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Bu tür olaylara yol açabilecek en yaygın EKED hatalarını ele aldık; bunlar arasında işçilerin uygun şekilde eğitilmemesi, uygun ekipman denetiminin yapılmaması, uygun kilit ve etiketlerin kullanılmaması, enerji izolasyonunun doğrulanmaması, EKED prosedürlerinin güncellenmemesi, etkili iletişim kurulmaması, kalıntıların boşaltılmaması, ayarların iki kez kontrol edilmemesi ve kopya, ana anahtar veya ortak kilitlerin kullanılması yer almaktadır.

İşverenler uygun eğitim, ekipman ve iletişim sağlayarak, düzenli ekipman denetimleri gerçekleştirerek, EKED prosedürlerini güncelleyerek ve EKED protokollerini tutarlı bir şekilde uygulayarak bu vakaları önleyebilir. İşverenler bu adımları izleyerek çalışanların güvende tutulmasını ve işyerinde olayların önlenmesini sağlayabilir.

Kaynak:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst