• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Yargıtay: Kazada Sakatlanan Kişinin Çocuğunun Bakıcı Masrafını Sgk Ödemez

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
04 Temmuz 2015
Yargıtay: Kazada Sakatlanan Kişinin Çocuğunun Bakıcı Masrafını Sgk Ödemez

Trafik kazası sonucu yüzde 98 oranında malul olan vatandaşın çocuğunun bakıcı masrafının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini öngören mahkeme kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir." denildi.

2009 yılı Ekim ayında Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 34 plakalı bir kamyon, 22 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrası motosiklet sürücüsünün yüzde 98 oranında malul olduğu belirlendi. Sakat kaldığı için çocuğuna bakıcı tutan vatandaş, Ankara 11. İş Mahkemesi'ne müracaat ederek, çocuğunun bakıcı giderlerinin tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesini ve bu paranın kendisine iade edilmesini talep etti. Trafik kazası sonucu ağır şekilde maluliyete uğrayan davacının çocuğunun bakıcı giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmek suretiyle tahsili talebini değerlendiren Ankara 11. İş Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi.

Karar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatlarınca temyiz edildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde yapılan değişiklik gereği davalı SGK'nın bakıcıya ödenecek giderlerden sorumlu olduğu, zira bakıcı giderinin tedavi giderleri kapsamında olduğu iddiasını değerlendirdi. Yargıtay kararında, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanması hüküm altına alınmıştır. 65. maddede gerekli görülmesi halinde yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde, sağlık hizmetinden yararlananlar ve refakatçilerinin yol ve diğer giderlerinin karşılanması düzenlenmiş, 66. maddede yurt dışında sağlık hizmeti alımının koşulları belirlenmiştir." denildi.

Mahkeme kararının bozulmasına hükmeden Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi: "Mahkemece, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesine göre, trafik kazaları sebebi ile kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmet bedellerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacağı gerekçesiyle karar verilmiştir. Kanunda belirtilen düzenlemeler karşısında, 5510 Sayılı Kanunda, sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece, açıklanan maddî ve hukukî esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O hâlde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
Trafik kazası sonucu yüzde 98 oranında malul olan vatandaşın çocuğunun bakıcı masrafının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini öngören mahkeme kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir." denildi.

2009 yılı Ekim ayında Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 34 plakalı bir kamyon, 22 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrası motosiklet sürücüsünün yüzde 98 oranında malul olduğu belirlendi. Sakat kaldığı için çocuğuna bakıcı tutan vatandaş, Ankara 11. İş Mahkemesi'ne müracaat ederek, çocuğunun bakıcı giderlerinin tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesini ve bu paranın kendisine iade edilmesini talep etti. Trafik kazası sonucu ağır şekilde maluliyete uğrayan davacının çocuğunun bakıcı giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmek suretiyle tahsili talebini değerlendiren Ankara 11. İş Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi.

Karar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatlarınca temyiz edildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde yapılan değişiklik gereği davalı SGK'nın bakıcıya ödenecek giderlerden sorumlu olduğu, zira bakıcı giderinin tedavi giderleri kapsamında olduğu iddiasını değerlendirdi. Yargıtay kararında, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanması hüküm altına alınmıştır. 65. maddede gerekli görülmesi halinde yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde, sağlık hizmetinden yararlananlar ve refakatçilerinin yol ve diğer giderlerinin karşılanması düzenlenmiş, 66. maddede yurt dışında sağlık hizmeti alımının koşulları belirlenmiştir." denildi.

Mahkeme kararının bozulmasına hükmeden Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi: "Mahkemece, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesine göre, trafik kazaları sebebi ile kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmet bedellerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacağı gerekçesiyle karar verilmiştir. Kanunda belirtilen düzenlemeler karşısında, 5510 Sayılı Kanunda, sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece, açıklanan maddî ve hukukî esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O hâlde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
Yargıtay: Kazada Sakatlanan Kişinin Çocuğunun Bakıcı Masrafını Sgk Ödemez
04 Temmuz 2015 Cumartesi 10:52
Trafik kazası sonucu yüzde 98 oranında malul olan vatandaşın çocuğunun bakıcı masrafının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini öngören mahkeme kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.
Trafik kazası sonucu yüzde 98 oranında malul olan vatandaşın çocuğunun bakıcı masrafının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini öngören mahkeme kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir." denildi.

2009 yılı Ekim ayında Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 34 plakalı bir kamyon, 22 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrası motosiklet sürücüsünün yüzde 98 oranında malul olduğu belirlendi. Sakat kaldığı için çocuğuna bakıcı tutan vatandaş, Ankara 11. İş Mahkemesi'ne müracaat ederek, çocuğunun bakıcı giderlerinin tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesini ve bu paranın kendisine iade edilmesini talep etti. Trafik kazası sonucu ağır şekilde maluliyete uğrayan davacının çocuğunun bakıcı giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmek suretiyle tahsili talebini değerlendiren Ankara 11. İş Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi.

Karar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatlarınca temyiz edildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde yapılan değişiklik gereği davalı SGK'nın bakıcıya ödenecek giderlerden sorumlu olduğu, zira bakıcı giderinin tedavi giderleri kapsamında olduğu iddiasını değerlendirdi. Yargıtay kararında, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanması hüküm altına alınmıştır. 65. maddede gerekli görülmesi halinde yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde, sağlık hizmetinden yararlananlar ve refakatçilerinin yol ve diğer giderlerinin karşılanması düzenlenmiş, 66. maddede yurt dışında sağlık hizmeti alımının koşulları belirlenmiştir." denildi.

Mahkeme kararının bozulmasına hükmeden Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi: "Mahkemece, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesine göre, trafik kazaları sebebi ile kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sunmuş oldukları sağlık hizmet bedellerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacağı gerekçesiyle karar verilmiştir. Kanunda belirtilen düzenlemeler karşısında, 5510 Sayılı Kanunda, sigortalıya veya hak sahiplerine bakıcı gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı gözetilerek davanın esastan reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece, açıklanan maddî ve hukukî esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O hâlde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst