• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Yasa Uzmanı Korumayacak !

Enver Çığşar

Yönetim Grubu
Katılım
1 Temmuz 2014
Şehir
Adana
Sertifika
B Sınıfı
Firma
Kimtex Tekstil San. A.Ş
BIRGUN_20150114_4.jpg
Yasa Uzmanı Korumayacak

TTB, İş Sağlığı ve Güvenliği Tasarısının, işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanına patron karşısında yeterince güvence sağlamadığına dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile ilgili değerlendirmelerini, tasarının görüşüldüğü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na yazılı olarak sundu. Değerlendirmede tasarının, işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının mesleki özerkliği ve iş güvencesini sağlama konusunda yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Son dönemde birbiri ardına yaşanan işçi katliamlarının ardından, iş güvenliği uzmanlarının ücretlerini patrondan aldığı, iş güvencelerinin olmadığı, bu nedenle sağlıklı bir denetim yapamadığı konusu, kamuoyunda sıklıkla tartışılmıştı. Tasarıda bu nedenle iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerini patronlara karşı korumayı amaçlayan düzenlemelere yer verildi.

Bir yıllık tazminat
Tasarının birinci maddesinde, ‘işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından işverene yazılı olarak bildirilen sağlık ve güvenlik riskinin, yakın ve hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli önlem alınmadığında, Çalışma Bakanlığı’na bildirilmesi’ öngörülüyor. Düzenlemede, ‘işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bu bildirim sebebiyle iş sözleşmesine son verilmesi veya hak kaybına uğratılması halinde en az bir yıllık ücreti tutarında tazminat alması’ hükmü de yer alıyor.

TTB, bu düzenlemelerin önemli ancak yetersiz olduğunu bildirdi. TTB’nin değerlendirmeleri özetle şöyle:

Günlük 32 dakika!
“100 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerine işyeri hekiminin ayırması istenen süre günlük 32 dakika. İşyeri hekiminden bu sürede nitelikli bir hizmet alınacağının beklenmesi gerçekçi değil. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanıyla ilgili temel düzenlemelerin yasada tanımlanması gerekli.

Taşerondan vazgeçilsin
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları çoğunlukla işveren tarafından değil, işverenin anlaşma yaptığı taşeron ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) şirketi tarafından görevlendiriliyor. Öncelikle bu uygulamadan vazgeçilmeli.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlığının her iki işverene karşı da korunması gerekiyor. Taslak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını. OSGB’ye karşı da koruyacak şekilde genişletilmeli.

Tüm işleri kapsamalı
Taslakta tanımlanan güvencenin, ancak ‘yakın ve hayati tehlikenin’ Çalışma Bakanlığına bildirilmesi sebebiyle söz konusu olması önemli eksiklik. Hiç kuşku yok ki işveren iş akdinin feshini böyle bir sebebe dayandırmayacaktır. Kaldı ki, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlık ihtiyacı sadece yakın ve hayati tehlikenin bulunduğu durumlarda gerekli değildir. Söz konusu çalışanların mesleki özerkliklerinin her zaman sağlanması gerekir.”

Patron denetimi olmaz
TTB ayrıca, söz konusu bildirim üzerine Bakanlığın sorumluluğunun da açıkça düzenlenmesini, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına yüklenen görevlerin işveren tarafından üstlenilmesini öngören düzenlemelerin tasarıdan çıkarılmasını ve bağımsız bir kurul oluşturulmasını talep etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 6 Ocak’ta başlanan görüşmelere bugün (14 Ocak) devam edilecek.
 
Üst