• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Haber Yükseltme Sınavlarının Yürütmesi Durduruldu

iŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE SINIFLARARASI YÜKSELMENİN DÜZENLENDİĞİ GEÇİCİ 2. MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜ DANIŞTAY TARAFINDAN DURDURULDU

Bedri TEKİN
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
btekin@pozitifisguvenligi.com

2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunun kabul edilmesiyle, 2005 yılından itibaren iş güvenliği uzmanlığına ilişkin yönetmelikler çıkartıldı, ancak dava edildiğinde Danıştay yönetmeliklerin yürütmesini durdurdu ya da iptal etti.

2005 yılından itibaren Danıştay’ın düzenlemelere ilişkin verdiği kararlar sonrasında sorun hep yasada yapılan değişikliklerle aşılmaya çalışıldı. İş güvenliği uzmanlığına ilişkin birçok husus değiştirilmekle birlikte, uzmanlığın A-B-C sertifika sınıflarında gruplandırılması anlayışında hiçbir değişiklik olmadı. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle A ve B sınıflarındaki iş güvenliği uzmanlığında açık oluştu. Sorun C sınıfı sertifikaya sahip olanların 30 Haziran 2015 tarihine kadar “tehlikeli” sınıftaki, B sınıfı sertifikaya sahip olanların 30 Haziran 2016 tarihine kadar “çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde de görev yapabilmesine ilişkin düzenlemeyle aşılması istense de, uzman sayısı yeterli olmadı. Bunun üzerine, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklikle 6331 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesine ; “ Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.” Hükmü eklendi.

Ardından, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı ve değişiklik 11 Ekim 2013 Tarih ve 28792 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu değişiklikle yönetmeliğe, “ Sınıflar arası yükselme” başlıklı madde eklendi, bu düzenlemeyle;

(1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.

(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki defaya mahsus girme hakkı kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları takdirde sahip oldukları belge ile çalışmaya devam ederler.

Hükmü getirildi.

Yönetmelikteki bu değişiklikten sonra, 21 Aralık 2013, 23 Şubat 2014, 24 Mayıs 2014 tarihlerinde “yükselme sınav” ları düzenlendi ve binlerce uzman A ya da B sınıfı sertifika almaya hak kazandı.

Yönetmeliğin “sınıflar arası yükselme” başlıklı maddesinin iptal edilmesine ilişkin olarak Danıştay’a dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi açılan davlardan 2013/7786 Esas No’ lu dava ve 2013/7787 Esas No’ lu davaya ilişkin olarak 10 Nisan 2014 tarihinde verdiği kararlarda söz konusu maddenin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay 10. Dairesi Kararında aşağıda belirtilen hususları gerekçe olarak gösterdi;

6331 sayılı yasanın Geçici 4. Maddesinin 2. Fıkrası İş güvenliği uzmanlığı belgesi sahip olanların sınavla üst sınıflara geçişlerine olanak sağlamış, ……. Üst sınıfa geçiş sınavına girebilmeleri için aranmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan gün sayısının herhangi bir çalışma alanına ilişkin değil, iş sağlığı güvenliği alanına ilişkin olması açıktır.

  1. Yasa hükmü ile bir üst sınıfa geçişin usul ve esasları düzenlenmiştir. Oysa, Yönetmelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların A sınıfı sertifika almalarına olanak tanınmıştır.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Danıştay, “sınıflar arası yükselme” sınavı ve sınavla alınan belgelere ilişkin karar vermemiştir, sınavların dayanağı olan maddeyi iptal etmiştir. Dolayısı ile sınav ve belgeler doğrudan iptal edilmemiştir, sınav ve belgelere ilişkin olarak idarenin karar vermesi gerekmektedir. Danıştay kararında idareye, karara ilişkin itiraz için 7 gün süre vermiştir. Muhtemeldir ki; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Danıştay İdari Davaları Kuruluna itiraz etmiştir.

İdari Davaları Kurulu da Danıştay 10. Dairenin kararı çerçevesinde davranırsa, muhtemeldir ki; Yeniden yasa değişecek, yeniden yönetmelik değişecek, yeniden sınav yapılacak ya da konuya kökten çözüm getirilecek, sertifika sınıfları ortadan kaldırılacak.

Kaynak :
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
İbrahim bey zaman gösterecek. Bakanlık itiraz eder, itiraz görüşülür ve bir karara varılır.
 
Yani?
Kazanılmış haklar geri alınamaz diye bir madde yok mu anayasamıza? Dalga mı geçiyorlar..Madem böyle yapacaklardı ne diye sınav açtılar. Ki nisanda belli olmuş diyorsunuz..bide buna rağmen mayısta yüseltme sınavı yapıldı.
 
Doğrudur Seda hanım böyle bir madde var fakat malumunuz daha önce A sınıfı belgeler iptal edilmişti. Umarım orta bir yol bulunur da hem meslek hem insanlar mağdur olmaz.
 
bu yonetmelik cıktıgı zaman iptal olacagı belliydi. Bile bile insanlar bu sınava girdi. sonuc hüsran. ayrıca doğru karar. sırf 1500 gun pirim sayısı var(adam kasapta, markette belki berberde çalışmış sigortalı) diye hiç tecrubesi olmayan bir sürü insan yükselme yapmıştır. Karar yerindedir...
 
Karar yerinde ama geç kalınmıştır. Şimdi ne yaparlar ki bu sorunu çözülür. Şimdi ortada bir sorun bulunmaktadır.
 
iyi de devlet bu sınavı da bu kararı da kendi verdi..yükselme sınavına girenler durup dururken hadi sınav açın hadi bizi şartsız şurtsuz yükseltin diye birşey talep etmedi..sınav açılmış hak tanınmış neden girilmesin ki uygulama bence de yanlış ama bu hakkı tanıyıp sonrada dalga geçer gibi elden almak ne demektir?
böyle dengesizlik olur mu? ellerine yüzlerine bulaştırmadan bir iş yapsınlar bir kerede..
eğer böyle bir karar kesinleşirse tüm hukuki haklarımı kullanacağım..kimse hakkını bırakmasın.
 
Haklısınız Seda hanım,

Eksik bir durumu hata yaparak kapatmanın hiçbir lüzumu yoktu. Geçici süre ile üst sınıfa bakılıyordu zaten, bunun süresi uzatılsa bu bile yeterli olurdu..
 
@Seda ŞEN

Hangi Haklar ? Türkiye Cumhuriyetinde Hak Kavramı varmı ?
 
Senelerce sektörde çalışmış kişiler ile yeni iş hayatına başlamış kişilerin İSG uzmanlık sınıfları aynı olamaz ve de olmamalı; sektörde çalışmış kişiler İSG alanında çalışmamış olsalar dahi uzmanlık sınıfları farklı olmalı . Dolayısıyla yükseltme sınavlarının yapılmasına karar verilmiş olması kararı çok doğru bir karardır ve iptal edilmesinin düşünülmesi bile son derece yanlıştır. Ben şahsen 22 sene kimya sektöründe çalıştıktan sonra Aralık 2013 yılında C ve Şubat 2014 yılında A sınıfı sertifika almış bir uzmanım. İSG alanında çalışmamış olsam dahi bilgi ve tecrübenim A sınıfı uzmanlık yapmaya son derece yeterli olduğunun farkında olduğumdan kazanılmış bu hakkımı elimde tutmak için hukuki haklarımın sonuna kadar takipçisi olacağım.
 
Sayın Ülgen,

Peki yıllarca polislik yada hiç ilgisi olmayan bir meslekle ilgilenip daha sonra A sınıfı uzman olanlar hakkında yorumunuz nedir? Sizin durumunuz ve benim bahsettiğim durum nasıl ayırt edilebilir?
 
Sayın Özcan,

Bu tip sorunlar her meslekte,her sektörde olabilir. Ama eminim ki bu konusu edilmeyecek ve ihmal edilebilecek kadar az sayıda kişi için geçerlidir. Zaten tamamen farklı bir alanda çalışmış kişiler bu ağır sınavları göze alıp, çalışıp bunca emek vererek bu işe kalkışmaz. Sonuçta sınıf yükseltme sınavları yoğun emek vermeden başarılabilecek sınavlar değildi. Buna emek vermeye cesaret etmiş ve tamamen farklı sektörden gelmiş tek tük kişiler varsa da zaten bu alanda çalışmaya cesaret edemezler, hele ki A,B sınıfı uzmanların sorumluluğu gözönünde bulundurulduğunda.
 
İnanın hiç az sayıda değiller. Facebook gruplarında A/B sınıfı uzmanım tecrübesizim iş arıyorum diye yazan insanları gördükçe şevkimiz kırılıyor ve üzülüyoruz. Biz bu nedenle daha mantıklı bir sistem getirilebilirdi diyoruz. Bir kişi tecrübesizim diyorsa ünvanında uzmanım dememelidir.
 
Bilhassa A sınıfı uzman olmuş çok sayıda tecrübesiz kişi olabileceği açıkçası bana mantıksız geliyor. Ama ben şahsen bu kadar emek verip aldığım sertifikada bir pürüz çıkması halinde hukuki haklarımın sonuna kadar takibine kararlıyım,zira Çalışma Bakanlığının böyle bir sınavla piyasadaki açığı kapatmaya çalışmasını çok doğru bir karar olarak değerlendirmiştim. Zaten A sınıfı uzman olmak için gerekli prim gün sayısına sahip C sınıfı uzman şu anda piyasada yok.
 
Haklarınızı arayın tabi buna kimsenin sözü olamaz, bizim söylediğimiz şey daha farklı aslında. Mail gruplarını takip ediyorsanız bir çok işi bilen A sınıfı uzman hala sertifikalarını kullanmaktan çekiniyor fakat tersi olanlarda tecrübesizim diyerek iş arıyor. Buldukça benzer ilanları ekleyeceğim buraya..
 
Gerçi ben davanın Çalışma Bakanlığı aleyhine sonuçlanacağını pek sanmıyorum; zira yükseltme sınavlarına torba yasa ile yani kanun ile karar verildi.Dava açanlar dayanak olarak yükseltme sınavlarına katılabilmek için uzmanların İSG alanında çalışarak gerekli prim gün sayısının doldurulmuş olmasının gerektiğini belirtiyorlar, ama aslında hiç bir İSG uzmanının bu alanda çalışarak bu prim gün sayılarını tutturamayacağını çok iyi biliyorlar. Bu davaları açan ve eskiden A sınıfı uzmanı olmuş uzmanların niyetleri farklı. Onlar ( ki onlar önce C olup sonra A olmadılar,direkt A oldular) piyasaya ne kadar çok A sınıfı uzman çıkarsa kendi fiatlarının düşeceğinin farkındalar. Bunu engellemek için dava açtılar.
 
Bu konuda size hak veriyorum, dava sebebiyle ilgili bende yanı düşüncedeyim fakat bakanlığın yaptığı uygulamadan ziyade alt sınıfın üst sınıfın yerine bakma süresi uzatılsa daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim..
 
Yada geçici madede ile çalışma süreleri kısaltılabilirdi. C sınıfı belge ile 1 yıl çalışan B sınıfı, B sınıfı belge ile 2 yıl çalışanada A sınıfı yükseltme hakkı verilseydi. En azından tecrübe sahibi olunabilirdi.
 
Üst