6331 Sayili Iş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu Hakkinda Duyuru

Enver Çığşar

B Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
1 Temmuz 2014
Konu
310
Mesaj
515
Tepki
597
Şehir
ADANA
Bilindiği üzere 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017" ibaresi "1/7/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik;

  1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını,
  2. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini,
kapsamaktadır.

Alınan geri bildirimler neticesinde bu değişiklik hakkında kamuoyu yanlış bilgilendirilmekte olduğu ve 6331 sayılı Kanunun tümden uygulamasının ertelendiği gibi bir kanı oluşturulduğu müşahede edilmektedir. Adı geçen Kanun değişikliği ile sadece; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili hükümlerin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesine yöneliktir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi dışında Kanunda pek çok yükümlülük bulunmaktadır. Örneğin; risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele, sağlık gözetimi, iş kazalarının bildirimi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması gibi yükümlülükler ötelenmemiş olup esas itibariyle 30/12/2012 tarihinden itibaren bu ve bunun gibi Kanun ve alt düzenlemelerindeki pek çok yükümlülüğü işverenler yerine getirmek zorundadır. İşveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi özellikle Kanunun 26 ncı maddesine göre idari para cezası yaptırımlarına neden olacaktır. Bu temel hususların yanı sıra yönetmelikler kapsamında özel alanlara yönelik düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülükleri de mevcuttur.

Ayrıca bilindiği üzere 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilmekte olup konuya ilişkin usul ve esaslar 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yine 6331 sayılı Kanunda 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu düzenlemenin kapsamı genişletilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de bu yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre yürürlük tarihine kadar işveren veya işveren vekillerinin İSG hizmetlerini üstlenmemesi halinde öteleme tarihi (1/7/2020) itibariyle Kanunu 6 ncı maddesi kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü hükümleri uygulanması zorunlu hale gelecektir. Diğer yandan ilgi yönetmelikte 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri işverenleri veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmelerine dair alt düzenlemede yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 

Ali KİLCİ

B Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
12 Ağustos 2014
Konu
151
Mesaj
343
Tepki
376
Şehir
İstanbul
Çok alkış...

O kadar çok uzman ve hekim işinden oldu, sözleşmeleri iptal edildi, işverenler "benim seni görevlendirme zorunluluğum yok" dedi ki. Bu insanlara ne olacak kaç tane firmayı başı boş bıraktılar ve daha da üstüne dediklerine bakın;

Bakan Müezzinoğlu' nun konuşması;

“İş sağlığı ve güvenliği bizim önümüzdeki sürecin en önemli dört başlığından biri ve 13 Mayıs’ta bunu Soma faciasının olduğu gün başlattık, günün anısına başlattık ve dün sabahta biz illerle her 15 günde yaptığımız toplantıda da medya da oradaydı söylediğim, birinci gündem maddemiz tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerini yakın takibe alıyoruz. Eğitim bilinçlendirme, danışmanlık ve ceza bütün bunları yoğun bir şekilde önümüzdeki bu yıl ve eylem planı olarak önümüzdeki en önemli gündem maddelerinin başında iş sağlığı ve güvenliği.”

Az tehlikeliler tehlikesiz mi? Orada insan çalışmıyor mu? Orada makine ekipman... bırakın ekipmanları orada bilgisayar, masa, sandalye, süpürge yokmu? O zaman neden direk tehlikesiz demediniz...

Şimdi soralım;

Çok tehlikeli bir iş yerinde az tehlikeli veya tehlikeli sınıf kapsamında olan alt işverenler (taşeronlar) neden var? Tamam işlerin kapsamları farklı olduğu için diyin ama bu adamlar aynı işyerinde, aynı sahada, aynı vincin altında, aynı forkliftin önünde, aynı inşaatın içinde çalışmıyorlarmı... O zaman zorunluluk koyacaksın ve diyeceksin ki " Çok tehlikeli sınıf altında çalışacak tüm alt işverenler de (taşeronlarda) çok tehlikeli sınıf kapsamına girmektedir." varmı böyle bir düşünce. İşte İnsan sağlığı ve insan güvenliği olarak adlandırılması gereken tanım bile iş sağlığı ve iş güvenliği olarak adlandırılan bir ülkede ne kadar insanın değeri olduğu belli oluyor.

Ne yapsakta işvereni korusak diye düşünüp kafa yoranlar ancak ve ancak işveren olur siyasetçi değil...
 
Yukarı Alt