• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Etkinlik 8. Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği Kongresi

İSG AFİŞ 2015.png

Genel Bilgiler


İşçi sağlığı ve iş güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığını korumayı ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle; işyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli ve yeterli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi ve bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek tüm araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin veriler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır. Ancak bugün dünyada ve ülkemizde bu kavramın içeriğinin doldurulamadığı görülmektedir. İnsan bugünkü üretim ilişkilerinde sömürülmekte, yabancılaştırılmakta ve adeta bir makina olarak görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları tüm dünyada irdelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmektedir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; “sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması, üretimin devamlılığının sağlamasıdır.

ILO rakamlarına göre: Dünyada her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98’ i, meslek hastalıklarının %100’ ü önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için ne yazık ki her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok ülke nüfusuna denk sayıda insan hayatını kaybetmektedir.

İş kazalarının önemli bir bölümünün kayıt altına alınmadığı gerçekliği bir yana, meslek hastalıkları neredeyse hiç kayda alınmamaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle; 1.sini 2001 de düzenlediğimiz ve 2015’ de ulusal çapta gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada amacımız; emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmaktır.

Amaçlarımızın gerçekleşmesi doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bu Kongrede de bizlerden desteğini esirgemeyen kurum, kuruluş, firma ve kişilere, Kongremizin Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurullarına, şube çalışanları ile Kongre Sekretaryasına teşekkür ederiz.

Bildiri Konuları
 • Örnek İSG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
 • Çalışanların Eğitimleri -E-İSG-Örnek Uygulamalar
 • İSG’ de Bilgi, Eğitim, Politika ve Mesleki Yeterlilik
 • İSG Kültürü, İSG Politikaları ve Yaygınlaşması
 • İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği
 • Meslek Hastalıkları, Etkileri, Korunma ve İSG
 • Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Acil, Yakın ve Ciddi Tehlike Kavramları
 • Çalışanlarda Risk Grupları ve İSG
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi
 • İş Kazaları: Nedenleri, Önlemleri, Değerlendirme ve Paylaşım Yöntemleri
 • İSG’de Ölçme Değerlendirme
 • İSG’de Önleme ve Koruma
 • İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
 • İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
 • İşyerlerinde İSG Organizasyonu ve Denetim Modelleri
 • İş Ekipmanları ve Güvenlik
 • Kişisel Koruyucu Donanımları ve CE
 • Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik vb.)
 • Psikososyal Tehlikeler ve Güvenlik (Mobbing)
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda ISG
 • KOBİ ve İSG
 • Kapalı Alanlarda İSG Uygulamaları
 • Tarımda İSG
 • Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSG
 • Yüksekte Çalışmada İSG
 • Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSG
 • Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSG
 • Ergonomi
 • İSG Çalışmaları ve Etik
 • İSG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
 • Endüstriyel Hijyen
 • İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
 • 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
 • İSG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat ve Standartlar
 • Yangın Güvenliği
 • İSG’de Özel Sigorta Uygulamaları

Daha detaylı bilgi için
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

 • iSG BROŞÜR 2015.pdf
  596,8 KB · Görüntüleme: 40
Üst