Çalışanlarda Iş Sağlığı Ve Güvenliğinde Hedef Bazlı Performans Sistemi

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
942
Şehir
Ankara
Sanayi Devrimi ile birlikte çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili sorunlar artmaya başlamıştır. İlk etapta dikkate alınmayarak gerekli önemler için çalışma yapılmamış ancak çalışanların iş gücü kayıplarına bağlı olarak işletme verimliliğinin olumsuz etkilenmesi, önlemlerin alınmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Son yıllarda, İş sağlığı ve güvenliği ile verimlilik arasındaki ilişkiyi pekiştirmek amacıyla çok sayıda faaliyetler yapılmaya başlanmış olup, konuyu üst düzey önem derecesinde ele alan yüzlerce kurumsal şirket bulunmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işletme verimliliği ve
dolayısıyla rekabet gücü üzerindeki etkisine bakıldığında işletmelerin çalışanların bilgi beceri ve davranışlarından (yetkinliklerinden) yaralanabilmek için çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli tutmaları gerekmektedir… İş güvenliği faktörlerinin dikkate alınan bir çalışma ortamında, çalışanlar, aynı bilgi, beceri ve davranışlara (yetkinliklere) sahip fakat sağlık ve güvenlik problemleri ile uğraşmak zorunda kalan çalışanlara oranla daha verimli olmaktadırlar. Bu da işletmenin rekabet gücüne yarar sağlamaktadır.

Hedefler belirleyip, yönettiği ekibi bu doğrultuda organize etmek yöneticiler için sorumluluk zincirinin ilk halkasını oluştur. Hedeflerin belirsizliği, yapılacak çalışmaların bütünlükten uzak ve yanlışlıkların kartopu misali büyüyerek sonucu olumsuzluk ile bitecek bir faaliyetten öteye geçmeyecektir.

Peki, iş sağlığı ve güvenliği ile hedefler gözetilerek yapılacak performans çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hedefleri ulaşılabilir kılmak için somut görevler oluşturulmalı, bu görevlerin yürütülmesi planlanmalı ve sürdürülebilirlik adına önemli bir husus olarak da planların takip edilmesi gerekmektedir. Böylece iş güvenliği çalışmaları “tüm çalışanların katılımı ile sistematik olarak yürütülmelidir.” İfadesini işletmemizde gerçekleştirmiş oluruz

İş güvenliği çalışmalarının önemli bir kısmında faaliyetlerin nicel olarak ölçülebilir olduğunu görmekteyiz. Mesela; İş güvenli profesyonellerinin (İş güvenliği uzmanı vs) çalışma saatleri, iş kazası sayısı / kaza sıklığı, acil durum eylem planı çerçevesinde oluşturulması gereken ekipler (ilkyardımcı sertifika sahibine sahip personel sayısı gibi) , iş güvenliği eğitimleri, risk değerlendirmeleri ve DÖF (Düzenleyici önleyici faaliyetler) başlıca örnekler arasında sayılabilir.

Hedef bazlı performans ölçüm sistemiyle;

  • Yönetim tarafından İş güvenliği çalışmalarına yönelik taahhütlerle mevcut durum ve hedefler arasında organizasyonel bir çalışma planı hazırlanır.
  • Yönetim iş güvenliği sorumluluklarını çalışanlarla paylaşma imkanı bulur.
  • Eksikliklerin çözümüne dair sayısal değerler elde edilir.
  • İş güvenliği faaliyetlerinin başarı grafiğini görme adına objektif veriler elde edilir
  • Süreç ve görev ilişkilerinin kurulmasında farklı bir veri ile ileriye dönük değişikliklerde önemli parametreler elde edilmiş olur.
  • Bütçe çalışmaları sırasında karşılaşılması muhtemel değişken sapma oranı azalır.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işletme verimliliğine olumlu etkilerinden biri de gerek kurumsal gerekse bireysel hedeflerin gerçekleşmesine olan katkısıdır. Sağlıklı çalışma koşullarına ve iş güvencesine sahip olduğunu düşünen çalışanların işyerlerinde olumlu davranışlar, yüksek motivasyon, işyerine bağlılık gibi duyguları ile hareket ettiği gözlenmiştir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin çalışanların potansiyelinden (iş verimliliğinden) daha fazla ve doğru bir şekilde faydalanılması açışından önemi de ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların, departmanların ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür.

Sonuç olarak, verimliliği doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sadece yasal bir zorunluluk ve maddi yük olarak algılama yanılgısından kurtarmak gerekmektir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hedeflere ulaşmadaki bu rolü işverenlerin bu alana olması gereken ilgiyi duymalarını sağlayacak ve mevzuatın gerektiği konulara itici güç olacaktır. Bu alanda yapılacak uygulamalar neticesinde işletmeler, kazanılmış katma değerlerini muhafaza edebilecek, arttırabilecek, maddi anlamda kayıplarını azaltabilecek üretimlerinde kalitenin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek ve en önemlisi de, çalışanlarının memnuniyet düzeyini arttırarak onların iş hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktır.

02 Kasım 2015

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt