Çalışanların Isg Eğitimin Temel Prensipleri:(çlşa Isg Eğt Y)( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Konu, 'Yasal Gereklilikler' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  1. Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim,çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.

  2. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.

  3. Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.

  4. İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir.

  5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ; ÇALIŞANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLAMAYI ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını AMAÇLAR.

  6. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır.Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticiler de değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

  7. Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halin de uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

  EK -1:
  EĞİTİM KONULARI
  1. Genel konular
  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular
  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ı) Tahliye ve kurtarma


  23/05/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan: Av. Hüseyin Numan BİLİR