Elektrikle Ilgili Fen Adamlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: (elektrik Y) (3)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
937
Şehir
Ankara
3 üncü Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

1. Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri
Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,

2. Elektrik iç tesis yapım işleri
Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya yapı denetim kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,

3. Muayene ve kabul işleri
Yukarıdaki işlere uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

4. İşletme ve bakım işleri
Bağlantı gücü 500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’ a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.


06/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
05/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt