Halkla Ilişkiler Mesleği Bağlamında Mobbing Olgusu...

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Bu çalışmanın amacı, mobbing kavramının halkla ilişkiler için taşıdığı önemi tartışmaktır. Dokümanter analiz şeklinde yürütülen çalışmada veriler, ilgili literatürden derlenmiştir. Bu veriler, çeşitli başlıklar altında analiz edildikten sonra şu sonuçlara ulaşılmıştır: Mobbing, birçok nedene bağlansa da, esasta bir örgütsel iletişim sorunudur. Bu itibarla mobbing, işletmelerin iletişimden sorumlu birimi olan halkla ilişkilerle doğrudan alakalı bir sorundur. Sosyal psikoloji boyutu ağırlıklı bir olgu olmasına rağmen, literatürde mobbingin daha çok yönetim ve hukuksal boyutları ele alınmıştır. Bu durum, mobbing olgusunun bütün boyutlarıyla anlaşılması ve dolayısıyla da sorununun çözümünü geciktirmiştir. Sorunun çözümü noktasında, halkla ilişkilere önemli rol düşmektedir. Halkla ilişkiler mesleğinin saygınlığı ve etkililiği için, diğer boyutları yanında sorunun psikolojik boyutuna da odaklanmak önemlidir. Zira halkla ilişkilerin kurumdaki fonksiyonelliği, mobbingi tanıma ve elimine edebilme potansiyeli ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki, mobbing gibi sorunların çözümünde halkla ilişkiler ile psikoloji disiplininin beraber çalışmasını gerekli kılmaktadır.
 

Dosyalar

Yukarı Alt