Ihbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz Kesintisi...

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

  E. 1997/3751
  K. 1997/4170
  T. 3.4.1997

  • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücretten Sayılmadığı - Tamamının Haczedilebileceği )

  • İZİN ÜCRETİ ( Ücretten Sayılmadığı - Tamamının Haczedilebileceği )

  • İKRAMİYE ( Ücret Kabul Edildiği - 1/4 ünün Haczedileceği )

  • HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile İzin Ücretinin Ücretten Sayılmadığı - Tamamının Haczedilebileceği)

  1475/m.28

  2004/m.82,83

  ÖZET
  : İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücretleri gibi ödentilerin ücretten sayılacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmadığından, bu ödentilerin tamamı haciz edilebilir. İkramiye ücretten sayılacağından haczedilebilir.

  DAVA: Merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 10.3.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR: 1475 Sayılı Yasa`nın 28. maddesine göre ücretlerin 1/4`ünden fazlası haciz edilemez. İkramiye de ücretten sayılacağından bu paranın da 1/4`ü haciz edilebilir. Ancak kıdem tazminatı, izin ücretleri, ihbar tazminatı gibi ödentilerin ücretten sayılacağına ilişkin yasada bir hüküm bulunmadığından, bu ödentilerin tamamı haciz edilebilir. Mercice anılan hususlar gözardı edilerek borçlu isteminin yazılı şekilde kabulü isabetsizdir.

  SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 3.4.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  İhbar Ve Kıdem Tazminatından Haciz Kesintisi - iskanunu.com