Inşaat- Kazi Işlerinde Iş Sağliği Ve Güvenliği

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresini uygun bir malzeme ile koruma altına alın ve bunları yapının bitimine kadar bu şekilde koruyun.

 • Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığını önceden araştırın ve duruma göre gerekli tedbirleri alın.
 • Kazıların her bölümünü sorumlulara her gün en az bir defa kontrol ettirin ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edin, çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar işi durdurun.
 • Kazı işlerini genellikle, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev vermek suretiyle yapın.
 • Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzleri uygun şekilde desteklemek veya iksa edilmek suretiyle tahkim edin.
 • 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurun. İksa tertibatını ve desteklerini inip çıkmak için kullanmayın.
 • Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapmayın.
 • Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra çalışmaya başlayın.
 • Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirleri alın.
 • Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde çalışma yapmayın. Bu makinaların üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurmayın.
 • Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimlerinin 35 dereceden fazla olmamasını sağlayın. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanın.
 • Rampalarda birden fazla araç bulundurmayın.
 • Kazıdan çıkan toprağı, kaymasına engel olmak için, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atın. Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapın.
 • Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirleri alın.
 • Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı galerilerinde yapılan tahkimati her posta değişiminde kontrol edin.
 • Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirleri alın.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Kazı işlerinin yapılacağı yerlerden geçen elektrik, gaz, kanalizasyon, su vb. tesisatın varlığı önceden araştırılmalıdır. Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmamalıdır.Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makina ve araçların operatörleri özel olarak eğitilmiş olmalıdır. Bunların kazı çukuruna ve suya düşmemesi için gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.

Kendini tutamayan zeminlerde yapılan 150 cm.’den daha derin kazılarda, toprağın kaymasını önlemek üzere uygun şev verilmeli veya ilgili teknik yöntemlerle (iksa vb.) önlem alınmalıdır. Kazı alanına giriş-çıkışlar için güvenli yollar, merdivenler ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Kazı alanından çıkan toprak, yeterli uzaklığa taşınmalı ve bölgede çalışan makinaların hareketlerinden kaynaklanabilecek kaymalar önlenmelidir.

Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimlerinin 35 dereceden fazla olmamasını sağlayın. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanın.

•Rampalarda birden fazla araç bulundurmayın.

•Kazıdan çıkan toprağı, kaymasına engel olmak için, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atın. Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapın.

•Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirleri alın.

•Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yer altı galerilerinde yapılan tahkimati her posta değişiminde kontrol edin.

•Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirleri alın.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.

Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.


Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt