Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Belgeler

Konu, 'Sistem Kurulumu ve Denetimler' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu Site Kurucusu

  Mesajlar:
  1.134
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Firma:
  Sembol Construction
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Belgeler (Kaynak İş 'te Sağlık Dergisi) işçilerin SSK işe giriş bildirgeleri
  1. Çalışanların sağlık raporları (periyodik sağlık kontrolleri yapılmış olacaktır).
  2. İş sağlığı ve güvenliği kurul defteri veya tutanakları, kurul iç yönetmeliği
  3. İş yerinde yapılmış en son iş sağlığı ve güvenliği teftişine ait tutanak
  4. İş yerinin sahip olduğu kurma izni ve işletme belgesi
  5. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanla düzenlenmiş sözleşme
  6. işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifika veya belgeler
  7. Kazanların (sıcak su kazan', buhar kazam) kontrol belgeleri
  8. Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri
  9. Havalandırma tesisat= kontrol belgesi
  10. Kaldırma araçlarının (vinç, caraskal, asansör, lift, forklift, mobil kaldırma araçları v.b.) kontrol belgeleri
  11. Kazancıların ateşçi belgesi
  12. iş makinelerini kullananların (forklift v.b.) operatör belgesi
  13. İş yeri hekimi sözleşmesi, iş yeri hekiminin sertifikası
  14. İş yeri sağlık biriminin yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
  15. Sağlık memuru veya hemşirelerin sözleşmesi
  16. Yemekhane ve çay ocaklarında çalışan işçilerin portör muayene belgeleri
  17. Gürültülü işlerde çalışanların kulak odyogramları
  18. Tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri (radyografileri)
  19. Basınçlı gaz tüplerinin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi,hacim deneyi kontrol belgeleri
  20. Elektrikle çalışan makinelerin topraklama belgeleri
  21. Aydınlatma sistemi dahil tüm elektrik tesisatının periyodik kontrol belgesi
  22. Paratoner tesisatın periyodik kontrol ve imalat yeterlilik belgesi
  23. Akaryakıt depolarının statik elektrik topraklama belgesi
  24. Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri
  25. Yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı ile ilgili belgeler acil durum planı
  26. Kişisel koruyucu malzemelerin verildiğine dair zimmet belgeleri
  27. Kişisel koruyucu donanımına ilişkin risk belirleme tablosu (Kişisel Koruyucu Donanımlarının Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ "04.05.2004 Sayı:25452")
  28. 29. içme suyunun içilebilirliğine dair tahlil raporu
  29. İş yerinde son 1 yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısı ve sonuçları ile iş günü kaybı
  30. Çalışan işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk, çırak, toplam ayrı ayrı belirtilecek)
  31. işçilerin özlük dosyaları ve nüfus cüzdanı örnekleri (fotokopileri)
  32. Ana yüklenici ile alt yükleniciler arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmeleri
  33. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan sağlık ve güvenlik planı ile dosyası
  34. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan ve bölge müdürlüğüne verilen ön bildirimin sureti (Yönetmelik Ek-ili)
  35. İş yerinde yapılan risk değerlendirmesine ait evraklar
  36. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS)
  37. Patlayıcı ortamların bulunduğu iş yerlerinde patlamadan korunma dökümanı
  38. İş yerinde yapılmış ortam ölçüm analizleri(toz,gaz,gürültü v.b.)
  39. Metal işlerinde çalışan işçilerin tetanoz aşılarının yaptırıldığına dair belgeler
  40. Yer altı tankının katodik korumasının yapıldığına dair belge
  41. LPG depolama tankı ve boru tesisat= periyodik kontrol belgesi
  42. LPG tankının uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesi
  43. LPG tankı ve boru tesisatı ve donanımları ile metal aksamlı teçhizat ve tesisatın topraklamalarının uygunluk belgesi
  44. LPG istasyonu için sorumlu müdür sözleşmesi
  45. LPG istasyonunun TSE yeterlilik hizmet belgesi
  46. LPG istasyonu için iş yeri çalışma talimatnameleri
  47. Kurma izni veya işletme belgesi başvurusu durumunda
   1. ilgili bölge müdürlüğüne verilen dilekçe ekindeki beyanname
   2. İş yeri vaziyet planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak 2 nüsha)
   3. İş yeri mimari projesi (plan-kesit-cephe olarak 1/50-1/100 ölçekli olarak 2 nüsha)
  48. iş yerine ait kapasite raporu
   
  CavitVURAL ve Enver Çığşar bunu beğendi.