• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Belgeler

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Belgeler (Kaynak İş 'te Sağlık Dergisi) işçilerin SSK işe giriş bildirgeleri
 1. Çalışanların sağlık raporları (periyodik sağlık kontrolleri yapılmış olacaktır).
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurul defteri veya tutanakları, kurul iç yönetmeliği
 3. İş yerinde yapılmış en son iş sağlığı ve güvenliği teftişine ait tutanak
 4. İş yerinin sahip olduğu kurma izni ve işletme belgesi
 5. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanla düzenlenmiş sözleşme
 6. işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifika veya belgeler
 7. Kazanların (sıcak su kazan', buhar kazam) kontrol belgeleri
 8. Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri
 9. Havalandırma tesisat= kontrol belgesi
 10. Kaldırma araçlarının (vinç, caraskal, asansör, lift, forklift, mobil kaldırma araçları v.b.) kontrol belgeleri
 11. Kazancıların ateşçi belgesi
 12. iş makinelerini kullananların (forklift v.b.) operatör belgesi
 13. İş yeri hekimi sözleşmesi, iş yeri hekiminin sertifikası
 14. İş yeri sağlık biriminin yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
 15. Sağlık memuru veya hemşirelerin sözleşmesi
 16. Yemekhane ve çay ocaklarında çalışan işçilerin portör muayene belgeleri
 17. Gürültülü işlerde çalışanların kulak odyogramları
 18. Tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri (radyografileri)
 19. Basınçlı gaz tüplerinin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi,hacim deneyi kontrol belgeleri
 20. Elektrikle çalışan makinelerin topraklama belgeleri
 21. Aydınlatma sistemi dahil tüm elektrik tesisatının periyodik kontrol belgesi
 22. Paratoner tesisatın periyodik kontrol ve imalat yeterlilik belgesi
 23. Akaryakıt depolarının statik elektrik topraklama belgesi
 24. Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri
 25. Yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı ile ilgili belgeler acil durum planı
 26. Kişisel koruyucu malzemelerin verildiğine dair zimmet belgeleri
 27. Kişisel koruyucu donanımına ilişkin risk belirleme tablosu (Kişisel Koruyucu Donanımlarının Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ "04.05.2004 Sayı:25452")
 28. 29. içme suyunun içilebilirliğine dair tahlil raporu
 29. İş yerinde son 1 yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısı ve sonuçları ile iş günü kaybı
 30. Çalışan işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk, çırak, toplam ayrı ayrı belirtilecek)
 31. işçilerin özlük dosyaları ve nüfus cüzdanı örnekleri (fotokopileri)
 32. Ana yüklenici ile alt yükleniciler arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmeleri
 33. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan sağlık ve güvenlik planı ile dosyası
 34. inşaat işlerinde, Y.İ.İ.S.G.Yönetmeliği gereğince hazırlanan ve bölge müdürlüğüne verilen ön bildirimin sureti (Yönetmelik Ek-ili)
 35. İş yerinde yapılan risk değerlendirmesine ait evraklar
 36. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS)
 37. Patlayıcı ortamların bulunduğu iş yerlerinde patlamadan korunma dökümanı
 38. İş yerinde yapılmış ortam ölçüm analizleri(toz,gaz,gürültü v.b.)
 39. Metal işlerinde çalışan işçilerin tetanoz aşılarının yaptırıldığına dair belgeler
 40. Yer altı tankının katodik korumasının yapıldığına dair belge
 41. LPG depolama tankı ve boru tesisat= periyodik kontrol belgesi
 42. LPG tankının uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesi
 43. LPG tankı ve boru tesisatı ve donanımları ile metal aksamlı teçhizat ve tesisatın topraklamalarının uygunluk belgesi
 44. LPG istasyonu için sorumlu müdür sözleşmesi
 45. LPG istasyonunun TSE yeterlilik hizmet belgesi
 46. LPG istasyonu için iş yeri çalışma talimatnameleri
 47. Kurma izni veya işletme belgesi başvurusu durumunda
  1. ilgili bölge müdürlüğüne verilen dilekçe ekindeki beyanname
  2. İş yeri vaziyet planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak 2 nüsha)
  3. İş yeri mimari projesi (plan-kesit-cephe olarak 1/50-1/100 ölçekli olarak 2 nüsha)
 48. iş yerine ait kapasite raporu
 
Üst