• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

AKTİF 16 MART 2015.

4857 sayılı İş Kanunu hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu nezdinde kadınlara tanınan haklardan kısmen ve ayrıntıya girmeden bahsedecek olursak;

 • Kadınlara sağlanan doğum borçlanması,
 • Emzirme Ödeneği,
 • Doğum ve süt izni,
 • Memurlar için doğum yardımı ödeneğinin bulunması,
 • Kadın memura 24 aya varana kadar aylıksız izin,
 • Kadın çalışana doğumdan önce ve sonra Analık iş göremezlik izni,
 • Kadınlara yönelik yeraltında ve su altında çalışma yasağı,
 • Kadın çalışana 6 aylık ücretsiz izin hakkı,
 • Malul çocuğu bulunan kadınlara yönelik fiili hizmet süresi zammı hakkı,
 • Yardımcı üreme yöntemi (tüp bebek)
 • Gebe çalışan kadın açısından fazla çalışma saatinin engellenmesi,
Gibi haklar kadınlara yönelik bazı Yasal Hükümlerin olduğunu göstermektedir.

Özellikle Kamuoyunun uygulamasını ve ayrıntılarını merakla beklediği “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın kadın çalışanlara, başta yarım çalışma ödeneği ve kısmi süreli çalışma hakkı olmak üzere doğum yardımı gibi konularda bir dizi yenilik getirmesi beklenmektedir.

Kadınların çalışma hayatındaki yerinin ve öneminin giderek artmasının yanında, kayıt dışı istihdamda bir çok kadının mevcut olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle işverenlerin, kadınların çalışması açısından bir takım destek teşviklerle yönlendirilmesi hem kadın çalışanların kayıt altına alınmasını hem de kadının iş gücü piyasasında etkin rol alabilmesini sağlayacaktır.

Kadınların çalışma ve sosyal alanda bir takım pozitif ayrıcalıklı haklara sahip olması her ne kadar çalışan kadınlar açısından geçmişe nazaran büyük bir ilerleme olarak görülmesinin yanında bu ayrıcalıkların bazen de kadınları çalışma hayatından uzaklaştırabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Makroekonomik politikalar ışığında kadının işgücü piyasasındaki rolünün arttırmasını sağlamak isterken işçi-işveren dengesini ve sosyal adalet dengesini korumak da Devletin görevlerinden birisi olmalıdır. Kamuoyunda bazı yasal düzenleme ve uygulamalar istihdam edilen kadınları çalışmaktan caydırıcı nitelikte olduğu görüşü de dikkate alınarak, sosyal adalet dengesini bozmadan ve işverenleri kadın çalışan tercihinden uzaklaştırmadan üretilecek politikalar hem iş gücü piyasasında kadının hak ettiği yere gelmesini sağlayacak hem de bireysel ekonomik güç olması ile Ülkemiz sosyal hayatında olumlu yönde etkiler bırakacaktır.

Feti SAVRAN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı/ Sosyal Güvenlik Denetmeni
 

Ekli dosyalar

 • 1755368623636310028..xls
  38,5 KB · Görüntüleme: 6
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst