• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Işçiyken Memur Olanlar Elini Çabuk Tutsun

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İşçiyken memur olanlar elini çabuk tutsun...
24 Ağustos 2015 / 09:32
cem_kilic.jpg

Cem Kılıç

Memurların hizmet birleştirilmesi işlemi için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Hizmet birleştirmesi için emekli olacağı tarihi bekleyen düşük emekli aylığı alabilir.
Memuriyete başlamadan önce veya memuriyet arasında 4/a’lı veya 4/b’li olarak geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi işlemine hizmet birleştirmesi denir. Bu işlemin memurun hizmet verdiği kamu idarelerince yapılması gerekir.
İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyi. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendiriliyor. Bu işlemin emeklilik aşamasında yapılması halinde, kamu idarelerinde eski ve yeni emeklilik keseneğine esas aylık intibaklar arasında farkı hesaplayacak program veya geriye dönük olarak memur maaş gösterge ve katsayı tablolarının bulunmaması nedeniyle farklar hesaplanamamakta ve bu durum memurların daha düşük derece ve kademeden emekli aylığı almasına neden olmaktadır.
Yani memurun, memur olmadan önceki hizmeti emekli aylığını artırabilecek nitelikteki bir hizmet olsa bile hizmet birleştirmesi emeklilikten önce yapılmazsa emeklilik aşamasında bu hizmetin birleştirilmesi emekli aylığını artırmamaktadır.

Memur maaş, SGK prim kaybeder
Hizmet birleştirmesinin emekli olunacağı zaman yapılması memurun emekli aylığını düşürdüğü gibi, SGK’nın da prim gelirlerini düşürüyor. Bu durumda, hem SGK prim kaybediyor, hem de emekli olacak kişinin maaşı düşük oluyor. Bu nedenle, ilk kez 1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlayan kişiler hizmet birleştirmelerini bir an önce yapmalılar.
Örneğin, 4 yıllık fakülte mezunu olan ve genel idare hizmetler kadrosunda 15.11.2007 tarihinde göreve başlayan sigortalının göreve başlamadan önce 4/a kapsamında geçen 1170 gün sigortalılık süresi var ise bu durumda sözü edilen kişinin emeklilik keseneğine esas aylığı için terfi tarihi sigortalılık süresi kadar geriye götürülecektir. Memur olmadan önce 3 yıl, 3 ay sigortalılığı bulunan bu kişinin emekliliğe esas aylığı için terfi tarihi 15.08.2004 olarak bulunacak ve kişinin bu tarih üzerinden emekli keseneğine esas aylık derece kademesi ilerleyecektir.

2008 sonrası için işe yaramaz
Hizmet birleştirmesi ile ilgili madde 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığı için ilk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlamış kişilerin daha önceki hizmetlerini birleştirmeleri halinde emekli keseneğine esas aylıklarında bu hizmetler dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ilk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan kişi hizmet birleştirmesi yapsa bile bu süre emekli keseneğine esas aylığını değiştirmeyeceğinden kişinin emekli aylığı artmayacaktır. Bu durumdaki bir kişi hizmet birleştirmesi yaptığında söz konusu süreler yalnızca kendisinin toplam hizmet süresini artıracaktır.

Hangi süreler emekli maaşını artırır?
Memurun memur olmadan önceki hizmetleri emekli keseneğine esas aylığı artırdığı gibi memurun statüsüne göre kazanılmış hak aylığını da yükseltir. Yani, memurluk öncesi hizmetler memurun eline geçen aylığı artırabilir. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusudur:
Teknik memur statüsündeki memurların teknik hizmetlerde belirli işyerlerinde geçirdikleri sürelerin tamamı.
Sağlık veya yardımcı sağlık hizmetlerinde görev yapan memurların sağlık hizmetlerinde belirli koşullarda geçirdikleri sürelerin tamamı.
Avukat statüsündeki memurların avukat olarak geçirdikleri sürelerin dörtte üçü.
Gazeteci olarak görev yapan memurların gazeteci olarak geçirdikleri sürenin dörtte üçü.
Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete başlayanların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin üçte ikisi kazanılmış hak aylığı hesabında dikkate alınmaktadır.
Memurlukta yaptığı iş ile memurluk öncesi geçirdiği hizmet süresinin benzer nitelikte olması halinde memurun hem kazanılmış hak aylığı, hem emekli keseneğine esas aylığı artar. Yani, memur hem çalışırken, hem emekli olurken yüksek aylık alır. Fakat memurun memurluk öncesi hizmetleri aynı nitelikte değilse bu durumda yalnızca emekli aylığı artar.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst