Işveren Ödeme Güçlüğüne Düşerse Işçi Ücretini Devletten Alabilir...

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Sosyal Destekler Rehberi, ‘işverenin iflasın eşiğine gelmesi veya iflas etmesi veya iflasın ertelenmesi gibi durumlarda ödeme güçlüğüne düşmesi nedeniyle, işçi ücretlerinin ödenememesi halinde, işçi ve ailelerinin mağdur olmaması için, ödenmeyen üç aylık net ücret alacaklarının devlet tarafından karşılanmasım’ konusuyla devam ediyor. İşte detaylar:

  Söz konusu haktan işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışan işçileri yararlanabilmektedir. Başvuru Türkiye İş Kurumu’nun il ve ilçelerdeki müdürlüklerine yapılmalıdır. Ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmamaktadır. Ücret alacağı, işçinin İş Kurumuna başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.

  Müracaat için gerekli belgeler:

  a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

  b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

  c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

  ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.

  Anlatımda geçen :

  İşçi alacak belgesi: İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren belgeyi ifade etmektedir. ‘ Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ ekinde örneğini bulabileceğiniz İşçi alacak belgesi, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki işçi ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.

  Ödeme güçlüğüne düşme tarihi:

  İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarihi veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihini ifade etmektedir.

  Ücret: İşçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigorta primine esas tutulan kazancı üzerinden hesaplanan net ücreti belirtmektedir.

  Ücret alacağı: İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık ücrete ilişkin alacakları, ifade etmektedir.

  Kaynak: Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
  http://www.muhasebenetwork.com/isveren-odeme-guclugune-duserse-isci-ucretini-devletten-alabilir.html