• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Kanada Bc Eyaleti Isg Mevzuatında Işveren Vekilliği Kavramının Incelenmesi

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2013
Şehir
Yurt Dışı
Sertifika
Diğer Belge
Firma
ABL Group
aa.jpg

Makalenin Amacı:


Daha önce yayınlanan ve aşağıda adları verilen iki makalemde Ülkemizin İSG mevzuatında ve Avustralya’nın Victoria Eyaleti’nin İSG mevzuatında işveren vekilliği kavramlarını incelemiş, sonuçlarını sizlerle paylaşmıştım.

 • İSG Mevzuatı Açısından Bir İşyerinde Kimler İşveren Vekili Olabilir?
 • Avustralya’nın Victoria Eyaleti İSG Mevzuatında İşveren Vekilliği Kavramının İncelenmesi
Bu makalede ise; İSG performansı açısından ileri ülkelerden Kanada'nın British Columbia Eyaleti'nin İSG mevzuatını, işveren vekilliği kavramı açısından özetlemeye ve bu doğrultuda 6331 Sayılı İSG Kanununda işveren vekilliği açısından yapılması önemli olabilecek değişikliklerle ilgili öneriler sunmaya çalışacağım.

British Columbia İSG Mevzuatının Yapısı

Kanada’da federal hükümet İSG yasaları (Canada Labour Code, Part II) ile kapsama alınan havalimanları, demiryolları, bankalar, karayolu taşımacılığı, vb. sektörler ile bazı kısıtlamalar hariç olmak üzere, British Columbia Eyaleti'ndeki işyerleri için İSG Mevzuatı oluşturma, İSG mevzuatı uygulamalarına destek olma ve uygulamaları denetleme yetkisine sahip kurumu, kısa adı WorksafeBC olan "Workers' Compensation Board of British Columbia" kurumudur.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Aşağıdaki kaynakta WorksafeBC Kurumu'na 200.000'den fazla işverenin üye olduğu ve kurumun kapsamındaki çalışan sayısının 2,3 milyon olduğu (British Columbia Eyaleti çalışanlarının %93,4'ü) bildiriliyor.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


"Workers' Compensation Board of British Columbia" olan açık adından da anlaşılacağı üzere,Worksafe BC Kurumu esasen çalışanların yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalıkları ile ilişkili ödenekleri yöneten resmi bir sigorta kurumudur. WorksafeBC, sigorta ile ilgili bu görevlerinin yanı sıra, British Columbia eyaletinde İSG ile yasa yönetmeliklerin yayınlanması, uygulamaların izlenmesi, uygulamalara destek olunması ve işyerlerinin denetiminden de sorumlu bir kuruluştur. WorksafeBC'nin ana gelir kaynağı işverenlerin ödedikleri sigorta primleridir.

Bu makalenin konusu olmamakla birlikte, bu noktada belirtmeden geçemeyeceğim, bizde kurumsal görevler açısından WorksafeBC'nin birebir eşdeğeri bir kurum bulunmuyor.

Ülkemizde WorksafeBC'nin görevleri başlıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı aşağıda adları belirtilen kurumlar tarafından yürütülüyor:

 • Çalışanların yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek hastalıkları sigortaları açısından SGK,
 • İSG mevzuatının oluşturulması ve uygulamanın izlenmesi açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • İşyerlerinde İSG denetimlerinin gerçekleştirilmesi açısından ise İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Makale konumuza dönecek olursak, British Columbia'da İSG Mevzuatı ile ilgili temel yükümlülükler Workers Compensation Act (Çalışanların Tazmini Kanunu) 3. kısımda tanımlanıyor.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu'nda tanımlanan İSG ile ilgili temel yükümlülüklerin detayları ise kanunun İSG ile ilgili bölümüne bağlı olarak yayınlanan İSG Yönetmeliği'nde tanımlanıyor.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu'nda İşveren ve Diğer Tarafların İSG ile ilgili Genel Yükümlülükleri

British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu’nun İSG ile ilgili 3. Kısmında, işveren vekilleri ile ilgili genel İSG yükümlülükleri tanımlanmıyor. Yalnızca Madde 129’da işyerinde İSG Kurulu üyeliği için işveren temsilcilerinin işveren tarafından seçim şartları belirtiliyor. Onun dışında, çalışanlara ayrımcılık yapılmasının yasaklanması ile ilgili maddeler olan Madde 150, 151 ve 152’de işveren adına hareket eden kişiye yükümlülükler veriliyor.

Öte yandan,British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu’nda bir işyerinde İSG ile ilgili “genel yükümlülükler” başlıca aşağıdaki taraflar için tanımlanıyor:

 • İşverenler
 • Çalışanlar
 • Süpervizörler
 • İşyerinin Bulunduğu Arazi ve Binanın Sahibi
 • Tedarikçiler
 • Bir İşyerinde Aynı Anda Faaliyet Gösteren Birden Fazla İşveren Arasında Koordinasyon
 • Kanun Madde 114 gereği WorksafeBC Kurumu’nun British Columbia Eyalet Hükümeti, Diğer Eyaletler veya Bölgelerin Hükümetleri, Diğer Eyalet Veya Bölgelerin Yetkili Kurumları, vb. ile İSG konusunda yaptığı işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde, diğer kurumların personeli olup sözleşme çerçevesindeki konularda WorksafeBC adına hareket etmesi amacıyla görevlendirilen direktörler ve görevlilerin yükümlülükleri
Bu noktada önemli hususlardan birisi de, WorksafeBC Çalışanların Tazmini Kanunu’nda iş güvenliği profesyonelleri ile ilgili herhangi bir genel veya özel yükümlülüğün tanımlanmamış olmasıdır.

British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu'nda Süpervizörlerin Genel Yükümlülükleri

Çalışanların Tazmini Kanunu’na bağlı olarak yayınlanan İSG Yönetmeliği’nde “Süpervizör” şu şekilde tanımlanıyor:

“Süpervizör, çalışanlar görevlerini gerçekleştirirken onlara talimat veren, onları yönlendiren ve kontrol eden kişi anlamındadır.

Aşağıda bağlantı linki verilen kaynakta, bu tanım ışığında bir işyerinde süpervizörlerin aşağıdaki kişiler olabileceği belirtiliyor:

 • İşveren
 • Müdürler
 • Şefler
 • Kısım sorumluları
 • Takım liderleri
 • Denetçiler
 • Formen
 • Kalfa
 • Eğitmen
 • vb.
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!


British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu Madde 117’de Süpervizörlerin Genel Yükümlülükleri özetle aşağıdaki şekilde tanımlanıyor:

Her bir süpervizör;

 • Doğrudan kendi gözetimi altında olan tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğini güvence altına almalıdır.
 • Çalışanların Tazmini Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 3. Kısmı ile birlikte, gözetilen işe uygulanabilir yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Çalışanların Tazmini Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 3. Kısmı, gözetilen işe uygulanabilir yönetmelikler ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve onlara uymalıdır.
 • Kendi gözetimleri altında çalışanların, çalıştıkları alanda bilinen veya makul şekilde öngörülebilir olan tüm tehlikelerin farkında olmalarının sağlanmasını güvence altına almalıdır.
 • Kendi gözetimi altında çalışanların, Çalışanların Tazmini Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 3. Kısmı, gözetilen işe uygulanabilir yönetmelikler ve talimatlara uymalarını güvence altına almalıdır.
 • İşyerinde bulunan İSG Kurulu ve çalışanların İSG temsilcilerine danışmalı ve onlarla işbirliği yapmalıdır.
 • WorksafeBC Kurumu ve görevli personeli ile işbirliği yapmalıdır.
British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu’nun diğer kısımlarında da süpervizörlerin işyerinde iş kazaları, işin durdurulması, zorbalık, taciz, vb. özel konulardaki yükümlülükleri de belirtiliyor. Dileyenler detaylarına yukarıda bağlantı linki verilenBritish Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu’ndan ulaşabilirler.

Değerlendirme ve Sonuç

Bu makalede incelenen Kanada British Columbia Eyaleti İSG Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan işveren vekilliği tanımı açısından incelendiğinde, sözkonusu İSG Mevzuatı’nda işveren vekilliği tanımının bulunmadığı, işveren vekilliği tanımına en uygun tanımın ise “süpervizör” tanımı olduğu görülebilir.

Kanada British Columbia İSG Mevzuatı’nda yer alan süpervizör tanımına göre de, bir işyerinde işverenden başlayarak, usta başına kadar her kademede yönetici, İSG profesyonelleri, denetçiler, kalfalar, eğiticiler gibi çalışanlara talimat verme, çalışanları yönlendirme ve çalışanları kontrol etme görevi olan herkes İSG Mevzuatı açısından süpervizör sayılabiilir.

British Columbia Çalışanların Tazmini Kanunu’nda süpervizörlerin İSG ile ilgili genel ve özel yükümlülüklerinin işveren yükümlülüklerinden ayrı olarak tanımlanmış olması da, önemli hususlardan biridir. Bilindiği gibi 6331 Sayılı Kanun’da işveren vekillerinin yükümlülükleri ayrı bir başlıkta tanımlanmamakta, bunun yerine işveren vekillerinin tüm kanunun uygulanmasından işverenlerle birlikte yükümlü oldukları belirtilmektedir.

Sonuç olarak, bu makalede yapılan değerlendirmeler ışığında da, 6331 Sayılı İSG Kanunu’nda işveren vekilliği tanımının netleştirilmesine ve işveren vekillerinin İSG ile ilgili genel ve özel yükümlülüklerinin İSG Kanunu’nda ayrı olarak belirtilmesine ihtiyaç bulunduğu açıktır.

Bu çerçevede, işverenlerin ve diğer ilgili tarafların İSG ile ilgili yükümlülükleri ile ilgili örnek alınması açısından, önceki makalemde paylaşmış olduğum Avustralya Victoria Eyaleti İSG Kanunu ile bu makalemde paylaşmış olduğum Kanada British Columbia Eyaleti Çalışanların Tazmini Kanunu’nu kıyasladığımda, Avustralya Victoria Eyaleti İSG Kanunu’nda işveren ve diğer ilgili tarafların yükümlülüklerinin diğerine kıyasla çok daha net ve kapsamlı olarak tanımlanmış olduğu görüşündeyim.

Dr. Hilal KINLI
İSGÇ Risk Yönetimi Danışmanı / HSE Risk Management ConsultantRAMS Risk Analizi Ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık Ve Tic. A.Ş.
t: +90 (216) 565 93 16 | e: hilal.kinli@ramsrisk.com.tr | w:
Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Üst