Mobil Iskelede Emniyet Kurallari...

Konu, 'İş Ekipmanlarında Emniyet' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  1. Adı geçen iskelelerin duruş emniyeti, kurulumu ve kullanımı için EN 1004 "Seyyar çalışma platformları" kuralları geçerlidir.
  2. İskeleler, yalnızca işbu kurulum ve kullanım talimatını okumuş ve anlamış personel tarafından kurulabilir ve kullanılabilir.
  3. İskelenin kurulması ve sökülmesi için en az iki kişi gerekir.
  4. Yalnızca kontrol sertifikasının verilmiş olduğu, üreticiye ait hasarsız
  ve hatasız iskele sistemi orijinal parçaları kullanılabilir. İskeleleri
  kullanmadan önce, tüm parçalar doğru montaj ve fonksiyon kabiliyeti
  konusunda kontrol edilmelidir.
  5. Maksimum platform yükseklikleri EN-1004'e göre açık havada 8 m, her tarafı kapalı odalarda 12 m ile sınırlıdır. İşbu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler için maksimum platform yüksekliği her tarafı kapalı odalarda 10 m'dir.
  6. İskele üzerinde vinç vb. kaldırma araçlarının kullanılması yasaktır.
  7. Birinci platform zeminden itibaren maksimum 4,40 m yükseklikte bulunabilir. Diğer platformlar arasındaki mesafe azami 4 m olmalıdır. Platformlar arası mesafe en az 1,70 m olmalıdır.
  8. İskelenin kurulması ve sökülmesi sırasında, montaja yardım olarak 2 m'lik mesafede platformlar veya iskele kirişleri tam yüzeyle döşenmelidir. İskele kirişleri kullanılacağı zaman, bunlar iskelenin her tarafından 500 mm yukarı taşmalıdır. Kurulum veya sökme işlemleri için de olsa korkuluk ve desteklerin üstüne çıkılması yasaktır.
  9. İskele yalnızca yatay olarak düz, yeterli taşıma kapasitesine sahip zeminler üstüne kurulmalıdır. Gerektiğinde yük dağıtan altlıklar kullanılmalıdır.
  10. Duruş emniyetini sağlamak için seyyar çıtaların, denge ağırlıklarının, destek ayaklarının ve duvar mesafe tutucularının kullanılması için işbu kurulum ve kullanım talimatına bakılmalıdır.
  11. Çalışma platformu üzerinde ancak 3 parçalı yan korumalar, yani korkuluk çerçevesi, diz koruması ve çevredeki güverte tahtaları varken çalışılabilir. Ara platformlarda güverte tahtaları kullanılmayabilir.
  12. Aynı anda birden fazla çalışma platformu üzerinde çalışılması yasaktır.
  13. İskelenin duvar tarafında kurulması halinde, dengeleme için ek olarak duvar mesafe tutucuları (Aksesuar, Sip.-No. 42920) kullanılmalıdır.
  14. İskelenin izin verilen yük kapasitesi, yük eşit dağılmış ise 2,0 kN/m²'dir (EN 1004 - İskele grubu 3'e göre).
  15. Tüm sevk makaraları, fren kolları aşağı itilmek suretiyle sabitlenmelidir. Fren kolları yalnızca hareket ettirilirken gevşetilmelidir.
  16.İskele hareket ettirilirken, platform üzerinde hiç kimse ve hiçbir malzeme veya alet bulunmamalıdır. Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. İskeleyi, yalnızca sağlam, düz ve üzerinde engel olmayan kurulum zemini üzerinde elle uzunlamasına veya çapraz istikamette hareket ettiriniz. Hareket ettirilirken normal adım hızından daha hızlı hareket
  edilmemelidir.
  17.İskelenin, araçlar (örn. forklift) kullanılarak hareket ettirilmesi yasaktır. İskelenin, forkliftle kaldırılması, çekilmesi veya itilmesi yasaktır.
  18.İskelenin üstünde hareket ettirildiği zemin,onun ağırlığını taşıyabilmelidir.
  19. Açık havada veya açık binalarda kullanım halinde, iskele 6 şiddetinden yüksek rüzgarda (Beaufort skalasına göre), fırtınalı havada ve iş bitiminde
  rüzgardan korunaklı bir sahaya götürülmelidir veya başka uygun tedbirler (örn. kancalama) kullanılarak devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır. 6 şiddetindeki rüzgarın (12 m/s) aşıldığı, yürürken hissedilir bir zorlanmadan anlaşılabilir.
  20. Dübel bağlantılar ile kancalamaların kullanılması halinde, "Cephe iskelelerinin kancalanması için dübellerin takılması hakkında bilgi formu"na dikkat edilmelidir.
  21. İskeleler ile binalar arasında kiriş konularak köprü kurulması yasaktır. İskele, buradan başka yapılara geçmek için merdiven kulesi olarak kullanılmamalıdır.
  22. İskeleyi kullanmadan önce, iskelenin dikey istikameti kontrol edilmeli, gerektiğinde düzeltilmelidir.
  23. Desteklerin kullanılması halinde, bunların bir kiriş altına konulması gerekir. Desteklerin dönme emniyetleri daima takılmış olmalıdır.

  ****Kullanım talimatları
  1. Çalışma platformu üstüne yalnızca içten çıkılmalıdır.
  2. Çalışma sırasında yan korumalığa dayanmak yasaktır.
  3. Kaplama yüzeyleri üstünde atlamak yasaktır.
  4. Yatay yüklerin oluşturulmaması gerekir, örn. iskelenin devrilmesine neden olabilecek bitişik yapılarda çalışmak suretiyle.
  5. İskelelerin geçiş binalarında, giydirilmemiş binalarda veya bina köşelerinde kullanılması halinde, iskelenin devrilmesini önlemek için özellikle rüzgar durumuna dikkat edilmelidir.
  6. Platform yüksekliğini, merdiven, sandık veya başka düzenekler kullanılarak arttırılması yasaktır.
  7. Alet ve malzemelerin yalnızca yukarıya uzatılması gerekir. Bu sırada çalışma platformuna aşırı yük bindirmemek için daima, aletlerin ve malzemelerin ağırlığına dikkat edilmesi gerekir. Yukarıya uzatan kişi ancak, yükü alan kişi bunu güvenli bir şekilde elinde tuttuğunda serbest
  bırakmalıdır.
  8. Sevk makaralı iskeleler kurulumdan sonra kullanılacakları yere hareket ettirilebilir (zemin eğimi %3'ten fazla olmamalıdır). Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. Hareket ettirildikten sonra iskelenin doğrultusu yeniden kontrol edilmelidir.
  9. İskele hareket ettirilirken daima, elektrik ileten hiç bir tesis parçasına temas etmemesine dikkat edilmelidir.
  10. Elektrikli cihazlar (matkaplar vb.) yalnızca koruyucu küçük voltaj ile (48 V), koruyucu ayırma (ayırma trafosu) ile veya bir kaçak akım rölesi üzerinden 30 mA'lik bir kaçak akımı ile bağlanmışlarsa eğer, iskele üzerinde kullanılabilir. BGI 594 (eskiden ZH 1/228) kurallarının uygulanması gerekir.
  11. Aletler ve malzemeler çalışma platformu üzerinde, çalışma platformunun yanında 20 cm boş geçiş yeri kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

  http://www.zarges.com/uploads/tx_eedownload/Z600-AA-RC4_screen_8.pdf