Neden Osgb Hisip?

Konu, 'Bakanlık Duyuruları' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  "Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 89/391/EEC sayılı çerçeve direktifi ile iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin 155 ve iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 Sayılı ILO sözleşmelerinin iç hukuka yansıtılarak uygulanmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

  İşyerlerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha fazla çalışana ulaşabilmesi kadar daha etkin ve kaliteli olması noktasında da Genel Müdürlük olarak ısrarcı ve gayretli olduğumuzun bir göstergesidir OSGB HİSİP (OSGB Hizmet Standartlarının İyileştrilmesi Projesi).

  [​IMG]

  Söz konusu Kanunun altıncı maddesinde yer alan “İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.” hükmü çerçevesinde ayrım gözetmeksizin tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yerine getirmesi/alması zorunlu kılınmıştır.

  Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüş olan projeler kapsamında AB uygulamaları incelenmiş ve bu yapılan incelemeler sonucunda 2009 yılı itibari ile İSG hizmetleri hakkında politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar neticesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni bir yaklaşım olarak “harici hizmet sunumu” modeli ortaya konmuş ve artan bir ivme ile ülke genelinde tercih edilen bir hizmet yöntemi olarak kabul görmüştür. Günümüzde, Türkiye genelinde 80%’e yakın bir oranda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin OSGB’ler tarafından verildiği belirlenmiştir.

  İlgili hizmetlerin bahsi geçen oranlarda OSGB’ler üzerinden veriliyor olması iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesinde OSGB yapılanmasının hizmet kalite düzeyinin etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

  Bu sebeple, Bakanlık olarak yetkilendirilmiş OSGB’lerin standartlara uygun hizmet sunmasını sağlamak ve bu sayede OSGB’lerden hizmet alan işyerlerine sunulan hizmetlerin standartlarının arttırılması amaçlanarak OSGB Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi (OSGB-HİSİP) başlatılmıştır.

  PROJENİN ÖNCELİKLERİ
  Birinci öncelik gönüllülük olup OSGB-HİSİP ile bir farklılık ortaya koyacağına inanan ve bu konuda istekli olan birimlerden gelen katılım talepleri değerlendirilerek uygun nitelikteki birimler ile uzun soluklu bir çalışma ortaya koyulacaktır.

  Projenin yürütümü sırasında, pilot uygulamaların yapılacağı OSGB’lerin seçiminde öncelikli olarak maden ve inşaat sektöründe hizmet veren birimlerin hizmetleri değerlendirilecek olup projenin devamında diğer sektörleri de içerecek şekilde kapsam genişlemesine gidilecektir.

  PROJEYİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLERİ

  OSGB HİSİP (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi);
  • Devlet- Özel sektör “işbirliği”ne dayanması,
  • Dayatmacı değil “Katılımcı” bir anlayış sergilemesi,
  • “Yol Gösteren” bir yaklaşıma sahip olması,
  • “Sürdürülebilir” bir model ortaya koyması
  yönünden farklı ve nitelikli bir hüviyet kazanmıştır.

  [​IMG]  PROJENİN HEDEFİ
  OSGB HİSİP ile;
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir standart çerçevesinde verilmesi,
  • İşyerlerinde sürdürülebilir bir İSG hizmeti anlayışının sağlanması, hedeflenmiştir.
  PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI/ÇIKTILARI:
  OSGB HİSİP sonunda;
  • Yetkilendirilen OSGB’lerden seçilen örneklem küme üzerinde uygulanacak pilot uygulama ile genel standartların oluşturulması ve rehberlerin hazırlanması,
  • Maden ve inşaat sektörlerinde yapılacak çalışmalar ile bu sektörde daha sonra yapılacak çalışmalara uygulama örneğinin ortaya koyulması,
  • Pilot uygulamalar sonucu hazırlanan rehber ve dokümanlar ile diğer OSGB’lere eğitimler düzenlenerek ülke genelinde, İSG hizmetleri alanında, kalite standardının yakalanması,
  • OSGB yapılanmasının kurumsallaşması,
  • İSG Hizmetlerinin yönetimi konusunda OSGB’lerin bilgi ve beceri kazanımının arttırılması,
  • Maden ve inşaat sektörü gibi ölümlü kazaların çok olduğu sektörlerde İSG hizmeti sunan birimlere örnek hizmet modeli geliştirilmesi,
  • OSGB’lerden hizmet alan işyerlerinin doğru ve çözümcü bir yaklaşıma sahip hizmete ulaşabilmesi,
  • İSG hizmeti sunan birimlerin kullanabileceği rehber, doküman ve hizmet standardı gibi çıktı ve sonuçlara
  ulaşılacaktır.

  Pilot Uygulamalara Başvuruda Bulunabilecek İller:

  Adana

  Afyon

  Ankara

  Elazığ

  Eskişehir

  İstanbul

  Kayseri

  Muğla

  http://www.osgbhisip.gov.tr/html/proje-tanitimi