Osgb’lerin Iş Kazası Durumunda Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu Var Mı?

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haberleri' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  OSGB’lerin iş kazası durumunda hukuki ve cezai sorumluluğu var mı?
  18 ŞUBAT 2015

  27 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

  Yönetmeliğin 20. Maddesinde O.S.G.B ‘lerin değerlendirilmesi ve neticelerine yer verilmiştir;

  “Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliği;
   • a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,
   • b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
  hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

  (2) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların tekrarı halinde yetki belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır.

  (3) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden başka bir OSGB’den temin etmek zorundadırlar.

  (4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;
   • a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,
   • b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
   • c) Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,
  ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
   • d) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yapmalarının veya hizmet vermelerinin tespiti,
  hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

  (5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB’lerin kurucu veya ortakları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz.

  (6) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan OSGB’lerin belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.

  (7) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur.

  Ayrıca İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) ve İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK(20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete) ilgili personellerin sorumluluklarını düzenlemektedir.

  Aslen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasından işveren sorumludur, bu noktada iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ya da O.S.G.B lerden hizmet alınması işverenin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  Ölüm veya maluliyet ile sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimlerinin yetki belgeleri askıya alınabilir.

  Kanunun amir hükümlerince, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde ise, bu hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili birimine bildirmekle yükümlüdürler.

  Öte yandan O.S.G.B ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı da, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınmaktadır. Nitekim yukarıda yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılmıştır.

  Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ile birlikte sorumludurlar. Bu kapsamda işyerlerinde meydana gelen iş kazalarında ceza hukuku açısından iş güvenliği uzmanları baş sorumlu olarak görülmektedir, zira cezaların kişiselliği ilkesi göz önüne alınarak bu kişiler hakkında ceza davaları açılabilmektedir.

  Not: Yukarıdaki konularda henüz yargı kararları oluşmamıştır.

  ***

  Av. Dr. Mehmet Köksal
  http://www.isgrehberi.com/index.php...durumunda-hukuki-ve-cezai-sorumlulugu-var-mi/
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 12 Eylül 2015
  Enver Çığşar bunu beğendi.