• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sendika Ve Toplu Sözleşme Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
Sendika ve Toplu Sözleşme Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

14 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan üç önemli yönetmelik değişikliği ile sendikalar ve toplu iş sözleşmesi uygulamalarıyla ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan yönetmelik değişikliklerinin içeriği ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

1- Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Dış denetim başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu fıkrada; bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak denetim sürecinin başlatılması ve yeminli mali müşavirin her aşamadaki çalışmalarının denetleme kurullarının gözetiminde gerçekleştirileceği hükmü yer alıyordu. Yönetmelik değişikliği ile bu zorunluluk kalkmış oldu.

2- Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

- Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan yüzde 3 barajı yüzde 1 olarak değiştirildi.

- Yönetmeliğin Yetki şartları başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirildi. Yapılan değişiklik uyarınca; işletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya daha fazla üyesinin olması durumunda, yetki tespiti başvurusu tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacak.

- Yönetmeliğin Olumsuz yetki tespiti başlıklı 9 uncu maddesine 3. fıkra eklendi. Eklenen fıkra uyarınca; başvuru tarihi itibariyle işletmede yetki şartlarını sağlayan birden fazla sendikanın üye sayılarının eşit olması halinde olumsuz yetki tespiti verilecek.

3- Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik’in Aidatların sendika hesabına yatırılması başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklendi. Eklenen cümle ile; yetkili işçi sendikasına üyelik değişikliklerinin de en geç bir ay içerisinde işverene bildirme yükümlülüğü getirildi.(isvesosyalguvenlik.com)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst