Sondaj Makineleri Ve Amaçları

Konu, 'Diğer Tehlikeler' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  [​IMG]

  Günümüzde mevcut kaynakların rasyonel kullanılması bir zorunluluk halini aldı. Yeraltı kaynaklarının hem etkin hem de ekonomik bir şekilde keşfi, üretimi ve kullanımı birçok bağlamda ülke ekonomisine pozitif katma değer sağlıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi sondaj sektörünü yeni uygulama ve yöntemlerle direkt etkiliyor. Yeraltı kaynaklarının bulunduğu yerlerin belirlenmesi, belirlenen yeraltı kaynaklarının miktarlarının kabul edilebilirlik sınırları içerisinde doğru olarak tespiti, kaynakların verimli kullanımı ve ülke ekonomisine kazandırılması ekonominin güçlü olarak nitelenmesinin ön koşulları arasında yer alıyor. Yeraltı kaynaklarının bulunduğu yerlerin tespiti, birçok bilginin toplanması ve incelenmesi sonucunda gerçekleştiriliyor. Kaynakların tespiti ve ekonomiye kazandırılması perspektifinden bakıldığında, sondaj çalışmalarının bu çerçevede son derece önemli ve vazgeçilmez bir yeri olduğu açık. Sondaj; yeraltı kaynaklarını araştırmak, üretmek ve işletmek için, ayrıca mühendislik yapılarının temel koşullarının saptanması ve iyileştirilmesi amacıyla düşey, yatay veya herhangi bir yön ile açılı olarak yapılan silindirik kazı işlemi olarak adlandırılıyor. Sondajcılık ise sondaj işlemini tanımlayan bir terim ve sondaj işi ile uğraşma anlamını taşıyor. Yer yuvarının derinliğine araştırılmasında birçok tekniğin kullanılmasına karşın en önemli, doğru ve güvenilir veri sağlayan yöntem sondaj dır. Sondaj uygulamaları metalik maden, endüstriyel ham madde, kömür kaynaklarının aranmasında, geliştirilmesinde, üretiminde, değerlendirilmesinde ve planlanmasında, petrol-doğal gaz, jeotermal kaynakların, yeraltı suyu aranmasında, baraj alanlarının değerlendirilmesinde, tünellerde, köprülerde, zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde ve diğer birçok alanda farklı amaçlar için kullanılıyor. Sondaj, yeraltı kaynaklarının araştırılması, işletilmesi ve mühendislik yapılarının tasarımı için hayati önem taşıyor.

  [​IMG]

  SONDAJ ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI
  1.
  Planlanan Çalışmalar için Gerekli Verilerin Elde Edilmesi: Planlanan çalışma bir mühendislik yapısı (baraj, köprü, gökdelen vb.), bir maden yatağı veya bir petrol rezervuarı olabilir. Amaca dönük çalışmaları yapabilmek için veriler sondajlarla elde edilir.
  2. Belirlenen Problemlerin İyileştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması: Sondajlarla elde edilen veriler yeraltı özelliklerinin planlanan ve amaçlanan çalışmaya uygun olmadığını gösterebilir. Örneğin, zemin özellikleri inşası düşünülen yapıya uygun değildir. Maden yatağının havalandırma ve yeraltı suyu problemleri olabilir. Petrol zonuna ulaşmakta güçlükler olabilir. Zeminin iyileştirilmesi, havalandırma amacıyla ve petrollü zona ulaşmak için sondaj kuyuları açılır.
  3. Üretim Yapılması: Yeraltı kaynaklarının yerüstüne çıkarılması veya işletilmesi doğrudan sondaj yoluyla olabildiği gibi dolaylı yönden de çeşitli biçimlerde olabilir.
  Ülkemizin maden, petrol, soğuk ve sıcak su gibi doğal kaynaklarının araştırılmasında, kent ve sanayi tesislerinin kurulacağı güvenli alanların seçiminde, makro-mühendislik projelerinin inşası işlemlerinde sondaj vazgeçilmez bir uygulama alanıdır. Sondaj, pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir. Bu duruma karşın, sağladığı verilerin kesinliği ve güvenilirliği sebebiyle hem bilimsel araştırmalarda hem de ekonomik amaçlı çalışmalarda her geçen gün önemi artıyor. Sondaj uygulamalarına yönelik teknoloji ve yeni teknikler hızla gelişiyor. Yeni makine ve ekipmanlar sektörün hizmetine sunuluyor. Bu durumun temel nedeni, sanayileşmiş ülkelerin yeraltı kaynaklarının verimli kullanımına verdiği önem ve bu alanda uzmanlaşmış nitelikli personellere sahip olmasıdır. Özellikle batı ülkelerinde sondajcılığın bir uzmanlık dalı olarak algılanması ve sondaj mühendisliği kavramının, mühendislikte bir kimlik olarak benimsenmesi de teknolojik gelişimi beraberinde getiriyor.


  http://www.moment-expo.com/postansiyelin-kesfi-sondaj-makineleri