Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Imzalanmamış Ülkelere Götürülen Türk Işçilerin Primleri

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.221
Tepki puanı
972
Yaş
51
Konum
Ankara
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülen Türk İşçilerin Primleri

AKTİF 23 MART 2015.

5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin “g” bendi kapsamında sigortalılık durumlarına açıklık getirmiştir. Anılan Kanun hükmüne göre;

“Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.”

Primlere Üst Sınır Getirildi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerin prime esas kazançlarına 6552 sayılı Yasaile 5510 sayılı Kanunun 82.maddesinde gidilen değişiklik ile günlük kazanç tutarları belirlenirken; “Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.” Hükmü gereği sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerin aylık prime esas kazancı belirlenirken üst sınır olarak sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 3 katı olarak belirtilmiştir.

Emeklilik Açısından Değerlendirilmesi
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (eski adı ile SSK) sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Anılan sigorta kolları bakımından sigortalı, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği gibi haklardan faydalanabilmektedir.

Anılan sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu kapsamda yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

Feti SAVRAN
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı/ Sosyal Güvenlik Denetmeni
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst