Tanıklık Yapan Işçi Işten Atılırsa 3 Ayrı Tazminat Alacak

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.223
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Tanıklık yapan işçi işten atılırsa 3 ayrı tazminat alacak...
  20 Ekim 2015

  Günlük hayatımızda gördüğümüz ve bilgimizin olduğu konularda tanıklık yapmamız istenebilliyor. Benzer durum çalışma hayatınıda da çalışan ve çalıştıran arasında söz konusu olabiliyor. Çalışmış olduğunuz işyerinde patronunuz veya çalışan bir arkadaşınız çalışma mevzuatından kaynaklanan nedenlerle sizi tanık olarak gösterebiliyor. İşyerinden ayrılan/çıkarılan işçiler ücret, fazla çalışma ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarının patronları tarafından ödenmemesi nedeniyle dava açabiliyorlar. Açtıkları davada çalışmaya devam eden arkadaşlarını tanık gösteriyorlar. Bu aşamadan sonra tanık gösterilenler tanıklık yapma konusunda tereddüt gösterebiliyorlar. Bunun nedeni ise işveren aleyhine tanıklık yaptıklarında işten çıkarılma durumu söz konusu olabiliyor. Yargıtay böyle bir durumla karşı karşıya kalıp işten çıkarılan işçinin açmış olduğu davada işçi lehine karar vermiştir. Konuyu değişik yönleri ile inceleyelim.

  Yargıtay’ın ‘kötü niyet’ kararı...

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 03.05.2005 tarih ve Esas 2004/21000, Karar 2005/15399 sayılı kararı şöyledir: “Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının işveren karşı dava açan diğer bir işçinin açmış olduğu davada tanıklık yaptığı ve bunun ardından işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının diğer dosyada tanıklık yaptığı sabit olup, davacı tanıkları da tanıklık sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair beyanda bulunmuşlardır. Bu durumda kötü niyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir.”
  Yargıtay kararında, işverenin tanıklık yapan işçiyi işten çıkarmasının kötü niyet taşıdığını belirtmiştir. Bu nedenle tanıklık yaptığından dolayı işten çıkarılan işçiye kötü niyet tazminatının ödenmesine hükmetmiştir.

  Hangi hallerde ödeniyor?

  Kötü niyet tazminatı; işçinin işveren aleyhine tanıklık yapması, sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılması, işyeri sendika temsilciliği yapması, mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılması gibi sebeplerden dolayı işten çıkarılması durumunda ödeniyor.
  Kötü niyet tazminatının miktarı ihbar tazminatının üç katıdır. Örneğin bir işyerinde dört yıldan beri çalışan bir işçinin işten haksız olarak çıkarılması durumunda bu işçiye 56 günlük ihbar tazminatı ödenmesi gerekiyor. Söz konusu işçinin şikayete başvurması veya patronu aleyhine tanıklık yapması nedeniyle işten çıkarılması durumunda 168 günlük ücreti tutarında kötü niyet tazminatı ödenmesi gerekiyor.

  İhbar tazminatı da ödeniyor...

  İşverenlerin işçileri tanıklık yapmaları sebebiyle işten çıkarmaları durumunda katlanacakları maliyet oldukça fazla. Kötü niyet tazminatı ödedikleri işçiye ihbar tazminatı da ödemeleri gerekiyor. İşçinin çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatı da ödenecek. Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi patronların çıkardıkları işçilere ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve kötü niyet tazminatı olmak üzere bu üç tazminatı da ayrı ayrı ödemeleri gerekiyor. İş güvencesi kapsamında olan ve işe başlatılmayan işçinin işten çıkarılması durumunda katlanılan maliyet daha yüksek. Buna göre kötü niyet tazminatı yerine dört ile sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmamama tazminatı ödenecek. Ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı ödenecek.

  http://www.muhasebenetwork.com/taniklik-yapan-isci-isten-atilirsa-3-ayri-tazminat-alacak.html