Tehlikeli Maddelerle Ilgili Cezalar

Konu, 'Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)' kısmında Ali KİLCİ tarafından paylaşıldı.

 1. Ali KİLCİ

  Ali KİLCİ İ.G.U. - T.M.G.D. Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  296
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  Özel Tersane
  Tehlikeli Madde Mevzuatı
  Belge İptali, Belgelerin Geri Alınması, Geçici Durdurma, Uyarma, Para Cezaları

  Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu
  İlgili Kanun: Madde 28 - 1
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
  Cezası: 550 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu
  İlgili Kanun: Madde 28 - 2
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 571 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu
  İlgili Kanun: Madde 28 - 3
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 227 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü

  Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (a)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.101 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici

  Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.101 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici

  Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 550 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 110 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü

  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (c)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.101 TL
  Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi

  Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ç)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 550 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici

  Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (d)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 275 TL
  Ceza Kime Verilir: Gönderici

  Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 - (d)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 275 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )
  İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 55 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü

  Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (e)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.101 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (f)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 55 TL
  Ceza Kime Verilir: Sürücü

  Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (g)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 550 TL
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası
  İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ğ)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 1.101 TL
  Ceza Kime Verilir: Firma

  İdari para cezalarının her yıl artırım oranı
  İlgili Kanun: Madde 28 - 5
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

  Gönderenin yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (a)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Gönderici

  Paketleyenin yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (b)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Paketleyen

  Yükleyenin yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (c)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Yükleyen

  Dolduranın yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ç)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Dolduran

  Taşımacının yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (d)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Taşımacı

  Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (e)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 2 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Sürücü

  Alıcının yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (f)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Alıcı

  Boşaltanın yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (g)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Boşaltan

  Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri
  İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ğ)
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: 3 uyarma
  Ceza Kime Verilir: Firma

  Uyarmaların paraya çevrilme şartları
  İlgili Kanun: Madde 30 - 2
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Her uyarmaya 79 Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.

  Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı
  İlgili Kanun: Madde 30 - 3
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

  Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza
  İlgili Kanun: Madde 30 - 4
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği

  Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza
  İlgili Kanun: Madde 31 - 1
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

  Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası
  İlgili Kanun: Madde 31 - 2
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.

  Uyarma kaldırma süresi ve ücreti
  İlgili Kanun: Madde 31 - 3
  İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
  Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
  Cezası: En geç 20 gün içinde Bakanlıkça 30 gün süreyle geri alınır.
   
  Tarık Can bunu beğendi.