Yangın Bölgesi Analizine Kısa Bir Rehber

Enver Çığşar

B Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
1 Temmuz 2014
Konu
310
Mesaj
515
Tepki
597
Şehir
ADANA
Her proses tesisinde, ekipmandan, cihazlardan ve basınç emniyet valflerinden gelen gazların, parlama yığınından atmosfere havalandırılmış gazlar için çevresel normları takip etmesini sağlamak için özel bir atık sistemine sahiptir.

Harici yangın senaryosu için kombine kabartma yükünü tahmin etmek için, yangının maksimum boyutu tahmin edilmelidir. API 521 1 230 m'lik bir yangın etki alanını tanımlar 2 460 m 2 yangın kaynağının etrafında. Bununla birlikte, alanın tam şeklini tanımlamaz. Basitleştirilmiş bir yaklaşım için, şekil, genellikle bir yangın çemberi olarak anılan bir daire olarak düşünülür. Bu, kombine kabartma yükünü tahmin etmek için, yangın çemberi yarıçapındaki her ekipman parçasının dikkate alınmasını sağlar.

Yangın çevrelerini tanımlarken, bitkinin gerçek yerleşimi, yangın kaynağının yeri ve drenaj ve penslerin sağlanması gibi çeşitli hususlar ele alınmalıdır. Yangın çevrelerini ve yangın bölgelerini tanımlamak için temel adımlar, aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir.

Yangın kaynağının belirlenmesi
Parlama noktasının üzerinde yanıcı sıvı veya yanıcı sıvı kullanan ekipman, bir yangın kaynağı olarak kabul edilir. Bu tür ekipmanların bir listesi hazırlanmalı ve bu öğeler ekipman düzeninde tanımlanmalıdır. Not: API, bir yangın kaynağı olarak ekipmanı tanımlamak için yüksekliği (dereceden yükseklik) sınırını belirtmez. Sadece yangının sınırını belirler; bu, dereceden 7.6 m veya havuz yangınının meydana gelebileceği herhangi bir katı zemintir.

Uluslararası bir kodun bulunmaması durumunda, kullanıcı, ekipmanın yangın yüksekliğinin 7.6 m yukarısına yükselmiş olsa bile, havuz ateşini tetiklemek için zeminde yeterince sıvı biriktirebileceğini varsayabilir. Bu nedenle, söz konusu ekipman, yukarıdaki yükseklikten bağımsız olarak bir yangın kaynağı olarak düşünülebilir. Prosedürü basitleştirmek için, 7.6 m'nin altında bulunan ekipman, çoğu durumda bir yangın kaynağı olarak kabul edilir.

Bir ateş çemberi işaretleme
Optimize edilmiş bir yaklaşım olarak, yangın çarpma alanının çoğu durumda 230 m 2 olduğu düşünülmektedir . Ateş çemberi daha sonra bir çekirdek olarak ateşin kaynağı göz önüne alınarak işaretlenmiştir. Yangın çemberinin yarıçapı 230 m 2'lik bir yangın çarpma alanına denk gelen 8.6 m'dir . Yangın senaryosu için yükün azaltılması yangın çemberinin içindeki tüm ekipmanlar için hesaplanmalıdır.

Yangın bölgelerinin belirlenmesi
Yangın bölgelerini tanımlamak öznel bir süreçtir ve kriterler duruma göre değişir. Kısaca kriterleri açıklamak için iki terim kullanılabilir:

  • Zemin eğimi yönü. Hesaplama kolaylığı için, her bir yangın çemberinin bir yangın bölgesi olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, eğer zemin eğim yönü, bir ekipmanın dökülmesinin diğer ekipmanlara geçebileceği şekildeyse, o zaman bu ekipman parçaları, birleşik bir yangın bölgesi oluşturacak şekilde düşünülür.
  • Dike sağlanması. Parlama noktasının üzerinde yanıcı sıvı veya yanıcı sıvı kullanan tanklar, diğer ekipmanlara dökülmeyi önlemek için bir dike ile donatılır. Genel bir kural olarak, her bir dike bir yangın bölgesi olarak kabul edilir.
Yangına karşı koruma kontrolü
Yangın çevrelerinin etrafındaki yangın çemberlerini işaretledikten sonra, her bir yangın çemberinin içindeki ekipman parçaları, yangın ihtimaline karşı korunmak üzere kontrol edilir. Gereksinimlere uymak için, bu ekipman üzerindeki proses emniyet valfleri (PSV'ler) yangın senaryosu için boyutlandırılmalıdır. Yangın çemberinin içindeki herhangi bir ekipman PSV ile donatılmamışsa, PSV sağlanmalı ve yangın davası için özel olarak ölçülmelidir.


İNCİR. 1. Yangın bölgesi değerlendirmesi için ekipman düzeni.
Aşağıdaki örnek, prosedürün net bir resmini vermektedir. Şekil 1 eğimli bir dereceye ve bir hendek konumuna sahip ekipmanın düzenini göstermektedir. Bu bölgedeki yangın bölgelerini tespit etmenin ilk adımı, ateş kaynaklarını tanımlamaktır. Tablo 1 , ekipman listesini gösterir ve bazı parçaları ateş kaynağı olarak tanımlar.  • Yangının kaynaklarını belirleme. Tablo 1'e istinaden 7.6 m'nin altında bulunan ve yanıcı sıvı kullanan ekipmanın yangın kaynağı olduğu düşünülmektedir. 7.6 m'nin üzerinde bulunan ekipmanlar, yanıcı sıvılarla çalışsalar bile, ateş kaynağı olarak kabul edilmez. Şekil 1'deki C-01, V-05 ve V-07 ekipman parçaları , sınıfın 7.6 m yukarısında bulunduğunu belirlemek için noktalı çizgilerle çizilir.
  • Bir ateş çemberinin işaretlenmesi. Tablo 1'de yangın kaynağı olarak belirlenen ekipmanın etrafında 8,6 m yarıçaplı bir daire işaretlenmelidir .
  • Yangın bölgelerini tanımlamak. Şekil 1'de gösterildiği gibi , yerleşim, eğim ve diğer parametreler göz önünde bulundurularak beş yangın bölgesi tanımlanmıştır:
o Yangın Alanı 1: E-01A / B / C tutuşabilir sıvı kolu ve 7.6 m'nin altında bulunur. E-01B çevresindeki yangın çemberi, E-01A ve E-01C etrafındaki yangın çemberi ile kesişir. Bu eşanjörlerden birinde bir yangın diğer eşanjörleri etkileyecektir. Birlikte, bu eşanjörler Ateş Bölgesi 1'i oluşturur.

o Yangın Bölge 2 ve yangın bölge 3: E-03 ve V-06 çevresinde yangın çevreleri ile E-02 kesişen çevresinde yangın daire. Yukarıda açıklandığı gibi, bu ekipman parçaları bir yangın bölgesi oluşturabilir. Bununla birlikte, Şekil l'e istinaden , derecenin eğimi, E-02 veya E-03'ten dökülme durumunda, sıvının V-06 kabına doğru akmayacağı şekildedir. Ayrıca, V-06'dan dökülme durumunda, sıvı E-02 veya E-03'e doğru akmaz. Bu nedenle, eğim yönünü dikkate alarak farklı yangın bölgeleri tanımlanmıştır. V-02 ve V-03 ile birlikte E-02 ve E-03, Yangın Alanı 2'yi oluştururken V-06 ve F-01, birlikte Yangın Alanı 3'ü oluşturur.

o Yangın Alanı 4: Yanıcı bir sıvıyı işleyen T-02, dökülme durumunda toplam tank envanterini tutmak için bir dike ile donatılmıştır. Bu tank için ayrılmış bir yangın bölgesi de bir dike olarak hizmet edebilir. T-02, Yangın Alanı 4'ü oluşturur.

o Yangın Alanı 5: V-09 Yangın Bölgesi 5 oluşturur.  • Yangına karşı korumaları kontrol etmek. Tablo 2 , farklı yangın bölgelerinde bulunan ekipman listelerini göstermektedir. Rölyef tasarımcıları, bu ekipmana verilen güvenlik önlemlerini çeşitli yangın senaryolarına karşı kontrol etmelidir. Örnek olarak, yangın sahası analizinden önce, V-02 ve V-03, bu kaplar kondensi tuttuğu için PSV'ler ile donatılmamıştır. Ancak, bir yangın bölgesinde bulundukları için, yangın senaryolarında onları korumak için bu gemilere PSV'ler sağlanmalıdır.
Yangın bölgesi analizi için dikkat edilmesi gerekenler kullanıcı takdirine bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, yangın bölgelerini tanımlamak için özel bir gereklilik yoksa, burada belirtilen prosedür takip edilebilir. HP

Literatür alıntı

  1. Amerikan Petrol Enstitüsü, API Standardı 521, “Basınç düşürücü ve basınçsızlaştırma sistemleri”, 6. Baskı, 2014.
 
Yukarı Alt