Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/ E. , 2016/ K. ( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/ E. , 2016/ K.

  Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine, karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme….. isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün …….temyiz edilmesi üzerine …………gereği düşünüldü ….

  K A R A R

  Dava, sigortalının iş kazasından vefatı nedeniyle anne, baba ve kardeşlerinin manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davacı anne ve baba yararına ayrı ayrı ……. TL manevi, davacı kardeşler yararına ayrı ayrı …….. TL manevi tazminatların

  KAZA TARİHİ OLAN 19.06.2012

  tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiştir.

  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; müteveffa sigortalının
  OLAY TARİHİNDE SEYYAR DİKİŞ MAKİNASININ ARIZALANMASI ÜZERİNE MAKİNAYI İNCELERKEN KAÇAK ELEKTRİK AKIMINA MARUZ KALARAK VEFAT ETTİĞİ,
  hükme esas bilirkişi kusur raporunda
  davalı işveren şirketin % 30,
  genel müdür davalı A.. Ö..'in % 5,
  fabrika müdürü davalı K.. B..'nın % 5,

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI DAVALI …... D..'un % 5,

  bakım sorumlusu davalı A.. G..'ın % 5,
  müteveffa işçinin % 50 oranında
  kusurlu olduklarının belirtildiği anlaşılmaktadır.

  İş kazalarında olay, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.

  İŞVERENİN İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUĞU YASA VE İÇTİHATLARLA BELİRLENMİŞ OLAN AYRIK HALLER DIŞINDA İLKE OLARAK İŞ AKTİNDEN DOĞAN İŞÇİYİ GÖZETME (KORUMA) BORCUNA AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN KUSURA DAYALI SORUMLULUKTUR.

  İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu'nun 77. maddesinin açık buyruğudur.İş kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş Kanunu'nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işverenin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle,

  İŞVERENİN İŞYERİNDE ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİN NELER OLDUĞU, HANGİ ÖNLEMLERİ ALDIĞI, HANGİ ÖNLEMLERİ ALMADIĞI, ALINAN ÖNLEMLERE İŞÇİNİN UYUP UYMADIĞI GİBİ HUSUSLAR AYRINTILI BİR BİÇİMDE İNCELENMEK SURETİYLE KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI HİÇBİR KUŞKU VE DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE BELİRLENMELİDİR.
  (Hukuk Genel Kurulunun 16.06.2004 gün ve 2004/21-365 E.-369 K.sayılı kararı da aynı yöndedir )

  Somut olayda, hükme esas bilirkişi kusur raporunun oluşa uygun olmadığı anlaşılmakla, olaya ilişkin ceza dava dosyası da getirtilerek ZARARLANDIRICI OLAY TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ KANUNU'NUN 77. MADDESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK konusunda uzman iş güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine dosyanın incelettirilerek
  TARAFLARIN KUSUR VE SORUMLULUKLARININ OLUŞA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN BELİRLENMESİ İLE SONUCA GİDİLMESİ GEREKİRKEN, YETERSİZ KUSUR RAPORU HÜKME ESAS ALINARAK YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR.

  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, temyiz edenlerin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden DAVALI ............... .. D..'A İADESİNE, 00.00.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  23/09/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR