Yeni Torba Yasada Neler Var?

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Tasarı ile,
  • Yaşlı aylığına ilişkin muhtaçlık hesaplamasında kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının esas alınması, yaşlı aylığından engelli aylığına geçişlerde hane içerisinde kişi başına düşen gelir tutarının dikkate alınması,
  • Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki tazminatlara ilişkin özel düzenleme bulunmadığı hallerde genel esasların uygulanacağının ve teminat kapsamı dışında kalan hallerin açıklığa kavuşturulması,
  • Yapılacak su yollarına kanuni statü kazandırılması ve bunlara isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların satılması ve başka maksatla kullanılmasının önüne geçilmesi,
  • Kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi kaydıyla yapı ruhsatiyesi veya kullanma izni olmayan yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılmasına izin verilmesi,
  • Sosyal yardımdan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilmesi,
  • İstanbul İli Avrupa Yakası Projesinin gecikmeksizin gerçekleştirilebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına proje alanları içerisinde yer alan orta mallarının vasfını resen kaldırma yetkisinin verilmesi,
  • Sendika ve konfederasyonların şehit yakınları ile gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmesinin sağlanması,
  • Konaklama amaçlı turizm tesisi yapmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerden 2016 yılına ilişkin tahsil edilmesi gereken tahsise ilişkin kamu alacaklarının tahsilatının ertelenmesi,
  • İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin bir bölümü altı günden az olmamak üzere beşe bölünebilmesine imkân tanınması,
   Kayıt dışı istihdam ile etkin mücadele amacıyla toplam 2610 sosyal güvenlik denetmen ve yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi,
  • 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,
  • Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin murakıp ve uzmanlara ilişkin hükmünün yeniden düzenlenmesi,
  • Terörizmin finansmanı suçuyla mücadelenin daha etkili yürütülebilmesi için ihtiyaç haline gelen şirket yönetiminin kayyım tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin terörizmin finansmanı suçu bakımından da uygulanabilmesi mümkün olacaktır.
  30.03.2016
  http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2671-yeni-torba-yasada-neler-var
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.