Yeraltı Maden Işlerinin Yapıldığı Işyerlerinde Havalandırma: (maden Işy Isg Y) (3)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
9. Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür. Nem oranı göz önünde bulundurularak hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bu düzeye yaklaşıldığında ölçme işlemi her gün gerekli görülecek aralıklarla yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma defterine yazılır. Söz konusu şartların sağlık için tehlikeli olması halinde çalışma geçici olarak durdurulur.
10. Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yerüstünde gerekli tedbirler alınır. Ayrıca kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz.
11.Havalandırma ile ilgili aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan bir yönergehazırlanır ve çalışanların görebileceği yerlere asılır. Bu Yönergede;
• Havalandırma sisteminin doğal ya da cebri olarak sağlandığına dair bilgi,
• Havalandırma planı hakkında bilgi,
• Havalandırmayı etkileyebilecek durumlar,
• Havalandırmanın yapılmadığı bölgeler,
• Hava ölçümlerinin kim tarafından, hangi aralıklarla ve nerelerde yapılacağı,
• Yapılacak gaz ölçümleri,
• Ölçümler sonrasında alınacak tedbirler,ile ilgili hususlar yer alır.

13/03/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
10/03/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan: Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt