Musa Kamil Ekin

Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi -iskanunu.tv - YouTube

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatına göre; Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi hangi koşullarda mümkündür? - İkramiyes...

Musa Kamil Ekin, 1 Eylül 2015